лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Звичайно, досягати синергічного ефекту досить складно. Для цього потрібна висока кваліфікація не лише менеджера, а й усіх працівників, тобто всі зазначені чотири види синергії можливі за наявності команди — колективу співробітників, що доповнюють і підтримують один одного. Але необхідно застерігати політиків та бізнесменів від десяти найпоширеніших типових помилок, які руйнують підстави для утворення синергізму і негативно впливають на ефективність співпраці.

  1. Перетворення керівника у виконавця.

Чимало керівників не припиняє виконання свої минулих обов’язків як фахівця, витрачає на це час. Такому керівнику не вдається подолати у своїй кар’єрі «великий перевал» (за термінологією Д. Фуллера) — відстань від кваліфікованого виконавця до керівника. Тому такий керівник не має ані часу, ані навичок для організації та мотивації справжнього співробітництва, без чого синергія неможлива.

  1. Відмова від делегування.

Делегування сприяє вдосконаленню роботи підлеглих і підвищенню їхньої професійної майстерності. Тому перш ніж братися до нової роботи чи завдання, запитайте себе: може, доцільно передати цю роботу одному з ваших підлеглих?

  1. Визначення цілей у відриві від працівників.

Відсутність зв’язку між цілями організації та діяльністю працівників знижує їхні перспективи й справжню мотивацію до співробітництва, перетворює працівників у механічних виконавців, яким синергія не притаманна.

  1. Відмова від спілкування.

Жодна, будь-яка достовірна інформація про стан справ у організації ніколи не замінить живого спілкування керівника з персоналом. Отже, найзавантаженішому менеджеру ніколи не слід забувати просте та надзвичайно важливе правило: поговорити з підлеглими. Спілкування абсолютно необхідне для здорового клімату в сучасній організації та плідної співпраці її робітників.

  1. Відмова від навчання.

Оскільки середовище та організація постійно змінюються, керівнику важливо не тільки турбуватися про навчання персоналу, а й постійно вчитися самому, вдосконалювати спосіб ведення свого бізнесу в міру того, як змінюється ділове середовище.

  1. Опір змінам.

Замість того щоб чинити опір змінам і реагувати на них уже після того, як вони відбулися, намагайтеся їх передбачати, розроб­ляйте плани, що дадуть змогу врахувати ці зміни до того, як вони вплинуть на діяльність вашої організації. У такому випадку дуже доречним стане такий жартівливий вислів: «Якщо ви не спромож­ні запобігти революції, спробуйте очолити її».

  1. Відсутність часу для підлеглих.

Кожен із підлеглих потребує спілкування з керівником, якому теж вкрай важливо почути, що співробітник хоче сказати. Приділіть цьому увагу, визначте для спілкування потрібну кількість годин, і у людей з’явиться впевненість у тому, що вони потрібні організації, без чого синергія неможлива.

  1. Ігнорування досягнень працівників.

Дуже часто керівники вважають, що продуктивна праця — це щось саме собою зрозуміле. Однак досягнення кожного працівника не обов’язково пов’язувати з премією: коштів на це може і не бути. Існує багато інших способів відзначення високих досягнень, не вдаючись до матеріальних стимулів.

  1. Прагнення швидко усунути проблему замість остаточного її вирішення.

Усунути проблему — це значить загасити пожежу. Остаточно вирішити проблему — означає знайти причину виникнення пожежі, визначити і вжити заходів, за яких у майбутньому виникнення пожежі стане неможливим.

  1. Занадто серйозне сприйняття ділового життя.

Бізнес і політика — справи серйозні. Але життя багатогранне. Зберігайте почуття гумору і підтримуйте невимушені стосунки з підлеглими, колегами і керівниками. Нерідко пам’ятають довго не тих, хто робив «подвиг» на роботі (до речі, часто цих подвигів ніхто, крім виконавців, не помічає, а отримані високі результати вважаються само собою зрозумілими), а тих, хто прикрашав роботу вдалим жартом, роблячи її більш приємною.
У ХХ столітті менеджмент виділився у самостійну галузь знань, науку, яка має свій предмет вивчення, свої специфічні проблеми і підходи до їх вирішення. Наукову основу цієї дисципліни становить сукупність знань про управління, яка накопичилася за сотні, тисячі років практики і представлена у вигляді концепцій, теорій, принципів, способів, форм управління. У визна­ченні менеджменту як науки підкреслюється важливість упорядкування знань про управління. Вони дозволяють не тільки ефективно та якісно управляти поточною діяльністю, але й прогнозувати розвиток подій і згідно з цим розробляти стратегію й політику організації. Отже, наука управління розробляє свою теорію, змістом якої є закони й закономірності, принципи, функції, форми і методи цілеспрямованої діяльності людей у процесі управління.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.