лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

101 Дорожні чеки
1011 А Дорожні чеки в касі банку
1012 А Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку
1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах
1017 А Дорожні чеки в дорозі
11 Банківські метали
110 Банківські метали
1101 А Банківські метали в банку
1107 А Банківські метали у дорозі
12 Кошти у Національному банку України
120 Кошти до запитання в Національному банку України
1200 А Кореспондентський рахунок у Національному банку України
1202 А Обов’язкові резерви страхування вкладів фізичних осіб
1207 А Накопичувальний рахунок у Національному банку України
1208 А Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України
121 Строкові депозити в Національному банку України
1211 А Кошти, надані Національному банку України за операціями репо
1212 А Короткострокові депозити в Національному банку України
1218 А Нараховані доходи за строковими депозитами в Національному банку України
13 Кошти Національного банку України
130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в комерційному банку
1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України в ко-
мерційному банку

1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в комерційному банку
131 Короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України
1310 П Овердрафт за кореспондентським рахунком у Національному банку України
1311 П Кошти, які отримані від Національного банку України за операціями репо
1312 П Короткострокові кредити, які отримані через аукціон від Національного банку України
1313 П Ломбардні кредити, які отримані від Національного банку України
1316 П Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України
1317 П Інші короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України
1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України
132 Довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України
1322 П Довгострокові кредити, які отримані через аукціон від Національного банку України
1325 П Довгострокові кредити, які отримані за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій
1326 П Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України
1327 П Інші довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України
1328 П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України
14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України
141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1411 А Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1412 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1417 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
1418 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
1421 А Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
1422 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
1427 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
1428 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України
1490 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на продаж
1491 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції
15 Кошти в інших банках
150 Кошти до запитання в інших банках
1500 А Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках
1508 А Нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках
1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках
151 Строкові депозити, які розміщені в інших банках
1510 А Депозити овернайт, які розміщені в інших банках
1511 А Гарантійні депозити та грошове покриття в інших банках
1512 А Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках
1515 А Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках
1517 А Прострочена заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках
1518 А Нараховані доходи за строковими депозитами, які розміщені в інших банках
1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими депозитами, які розміщені в інших банках
152 Кредити, які надані іншим банкам
1520 А Овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків
1521 А Кредити овернайт, які надані іншим банкам
1522 А Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо
1523 А Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам
1524 А Довгострокові кредити, які надані іншим банкам
1525 А Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам
1526 А Пролонгована заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам
1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам
1528 А Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам
1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам
158 Сумнівна заборгованість інших банків
1580 А Сумнівна заборгованість за коштами до запитання в інших банках
1581 А Сумнівна заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках
1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам
1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам
159 Резерв під заборгованість інших банків
1590 КА Резерви під нестандартну заборгованість інших банків
1591 КА Резерви під стандартну заборгованість інших банків
16 Кошти інших банків
160 Кошти до запитання інших банків
1600 П Кореспондентські рахунки інших банків
1608 П Нараховані витрати за коштами до запитання інших банків
161 Строкові депозити інших банків
1610 П Депозити овернайт інших банків
1611 П Гарантійні депозити та грошове покриття інших банків
1612 П Короткострокові депозити інших банків
1615 П Довгострокові депозити інших банків
1618 П Нараховані витрати за строковими депозитами інших банків
162 Кредити, які отримані від інших банків
1620 П Овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкриті в інших банках
1621 П Кредити овернайт, які отримані від інших банків
1622 П Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо
1623 П Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків
1624 П Довгострокові кредити, які отримані від інших банків
1625 П Фінансовий лізинг, який отриманий від банків
1628 П Нараховані витрати зо кредитами, які отримані від інших банків
18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками
181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками
1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
1819 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками
188 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками
1880 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками
189 Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками
1890 КА Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками
19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками
191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками
1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою
1919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками
2 Операції з клієнтами
20 Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності
200 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом
2000 А Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом
2008 А Нараховані доходи за овердрафтом
201 Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо
2010 А Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо
2018 А Нараховані доходи за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо
202 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями
2020 А Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями
2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності
2027 А Опротестовані векселі суб’єктів господарської діяльності
2028 А Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності
2029 А Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності
203 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
2030 А Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
2037 А Прострочена заборгованість суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
2038 А Нараховані доходи за факторинговими операціями із суб’єктами господарської діяльності
2039 А Прострочені нараховані доходи за факторинговими операціями із суб’єктами господарської діяльності
204 Кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2040 А Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2045 А Довгострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2046 А Пролонгована заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2047 А Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2048 А Нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2049 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
205 Кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2050 А Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2055 А Довгострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2056 А Пролонгована заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2057 А Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2058 А Нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2059 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
206 Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2061 А Кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності
2062 А Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2065 А Інші довгострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2066 А Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2067 А Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2068 А Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2069 А Прострочені нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
207 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2070 А Короткострокові кредити на будівництво то освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності
2071 А Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб’єктам господарської діяльності
2073 А Довгострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності
2074 А Довгострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані суб’єктам господарської діяльності
2075 А Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської діяльності
2076 А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2078 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
209 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб’єктам господарської діяльності
2090 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом
2091 А Сумнівна заборгованість за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо
2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності
2093 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
2094 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
2095 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
2096 А Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності
2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб’єктам господарської діяльності
21 Кредити, які надані органам загального державного управління
210 Кредити, які надані центральним органам державного управління
2100 А Короткострокові кредити, які надані центральним органам державного управління
2105 А Довгострокові кредити, які надані центральним органам державного управління
2106 А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління
2107 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління
2108 А Нараховані доходи за кредитами, які надані центральним органам державного управління
2109 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані центральним органам державного управління
211 Кредити, які надані місцевим органам державного управління
2110 А Короткострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління
2115 А Довгострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління
2116 А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного управління
2117 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного управління
2118 А Нараховані доходи за кредитами, які надані місцевим органам державного управління
2119 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані місцевим органам державного управління
219 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані органам загального державного управління
2190 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного управління
2191 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного управління
2198 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими центральним органам державного управління
2199 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими місцевим органам державного управління
22 Кредити, які надані фізичним особам
220 Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам
2200 А Рахунки за овердрафтом фізичних осіб
2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам
2202 А Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби
2206 А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби
2207А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби
2208 А Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби
2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби
221 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
2210 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі
2211 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі
2213 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі
2214 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі
2216 А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
2218 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам
229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам
2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам
2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані  фізичним особам
2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам
24 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам
240 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам
2400 КА Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам
2401 КА Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам
25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України
250 Кошти бюджетів України до розподілу
2500 АП Кошти бюджетів України до розподілу
2501 КП Технічний рахунок розподілу доходів бюджетів України
251 Кошти Державного бюджету України
2510 АП Кошти Державного бюджету України
2511 АП Технічний рахунок для перерахування коштів Державного бюджету України
2512 П Кошти Державного бюджету України цільового характеру
2513 П Кошти Державного казначейства України
2514 П Депозити Державного бюджету України
2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України
252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2520 П Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2523 П Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2525 П Депозити клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету України
253 Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2530 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України
2531 П Кошти, вилучені уповноваженими органами
2538 П Нараховані витрати за іншими коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету України
254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів
2540 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим
2541 П Кошти обласних бюджетів
2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів
2543 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим цільового характеру
2544 П Кошти обласних бюджетів цільового характеру
2545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру
2546 П Депозити місцевих бюджетів
2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів
255 Інші кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів
2550 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим
2551 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим
2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів
2553 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів
2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів
2555 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів
2558 П Нараховані витрати за іншими коштами клієнтів банку, які утримуються з бюджетів України
256 Кошти позабюджетних фондів
2560 П Державні позабюджетні фонди
2561 П Галузеві позабюджетні фонди
2562 П Регіональні позабюджетні фонди
2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів
2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів
257 Кошти до виплати
2570 П Кошти для виплати пенсій, заробітної плати та прирівняних до неї платежів
2571 П Кошти для інших виплат готівкою
26 Кошти клієнтів банку
260 Кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності
2600 П Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності
2601 П Кошти зо довірчими операціями суб’єктів господарської діяльності
2602 П Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності
2603 П Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності
2604 П Цільові кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності
2605 П Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками
2608 П Нараховані витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності
261 Строкові кошти суб’єктів господарської діяльності
2610 П Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
2611 П Кошти, отримані від суб’єктів господарської діяльності за операціями репо
2615 П Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності
2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарської діяльності
262 Кошти до запитання фізичних осіб
2620 П Поточні рахунки фізичних осіб
2621 П Кошти за довірчими операціями фізичних осіб
2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб
2625 П Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками
2628 П Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб
263 Строкові кошти фізичних осіб
2630 П Короткострокові депозити фізичних осіб
2635 П Довгострокові депозити фізичних осіб
2638 П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб
28 Дебіторська заборгованість за операціями клієнтів
280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами
2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів
2805 А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями
2806 А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень
2809 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
2887 А Дебіторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР
2888 А Дебіторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР
2889 А Інша сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
289 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку
2890 КА Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку
29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами
290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
2900 П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів
2901 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів
2902 П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі
2903 П Кредиторська заборгованість клієнтів за недіючими рахунками
2904 П Кредиторська заборгованість за компенсаційними сертифіка-
тами

2905 П Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями
2906 П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень
2907 П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР
2908 П Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР
2909 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
2920 П Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат
2924 АП Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками
3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання
31 Цінні папери в портфелі банку на продаж
310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які випущені банками
3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які випущені фінансовими (небанківськими) установами
3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
3110 А Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на продаж
3111 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на продаж
3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі банку на продаж
3113 А Боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськими) установами, в портфелі банку на продаж
3114 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, в портфелі банку на продаж
3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж
3117 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж
3118 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
3190 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
32 Цінні папери в портфелі банку на інвестиції
320 Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції
3202 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені банками, в портфелі банку на інвестиції
3203 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені фінансовими (небанківськими) установами, в портфелі банку на ін-
вестиції

3205 А Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції
3208 А Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції
321 Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції
3210 А Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на інвестиції
3211 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на інвестиції
3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі банку на інвестиції
3213 А Боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськими) установами, в портфелі банку на інвестиції
3214 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, в портфелі банку на інвестиції
3216 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції
3217 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції
3218 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції
3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції
329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції
3290 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції
33 Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
330 Цінні папери власного боргу, емітовані банком
3300 П Прості векселі, емітовані банком
3305 П Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком
3306 КП Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком
3307 П Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком
3308 П Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком
332 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
3320 П Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
3326 КП Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
3327 П Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
3328 П Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком
34 Товарно-матеріальні цінності
340 Господарські матеріали
3400 А Господарські матеріали на складі
3402 А Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці
3408 АП Результати переоцінки вартості господарських матеріалів
341 Малоцінні та швидкозношувані предмети
3410 А Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі
35 Інші активи банку
350 Витрати майбутніх періодів
3500 А Витрати майбутніх періодів
351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку
3510 А Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів
3511 А Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів
3519 А Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку
352 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами
3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток
3521 А Відстрочений податок на прибуток
3522 А Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток
354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
3540 А Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку
3542 А Дебіторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами
3548 А Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, які надані банком
355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження
3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати
3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку
3559 А Інша дебіторська заборгованість працівників банку
357 Інші нараховані доходи
3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування
3578 А Інші нараховані доходи
3579 А Прострочені інші нараховані доходи
358 Сумнівна дебіторська заборгованість
3580 А Сумнівна дебіторська заборгованість
359 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю
3590 КА Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю
36 Інші пасиви банку
360 Доходи майбутніх періодів
3600 П Доходи майбутніх періодів
361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
3610 П Кредиторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів
3611 П Кредиторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів
3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
3619 П Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
362 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами
3620 П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток
3621 П Відстрочений податок на прибуток
3622 П Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток
363 Розрахунки з акціонерами
3630 П Внески за незареєстрованим статутним фондом
3631 П Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами
364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
3640 П Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку
3648 П Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, які отримані банком
365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження
3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати
3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою
3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб
3654 П Нараховані відпускні до сплати
3659 П Інші нарахування працівникам банку
366 Субординований борг банку
3660 П Субординований борг банку
3668 П Нараховані витрати за субординованим боргом
367 Інші нараховані витрати
3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування
3678 П Інші нараховані витрати
369 Банківські резерви на покриття ризиків та витрат
3690 П Резерви за операціями за позабалансовими рахунками
3699 П Резерви на покриття інших ризиків та витрат
37 Суми до з’ясування та транзитні рахунки
371 Дебетові суми до з’ясування
3710 А Дебетові суми до з’ясування
372 Кредитові суми до з’ясування
3720 П Кредитові суми до з’ясування
373 Транзитні рахунки
3739 П Транзитний рахунок за іншими розрахунками
38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі
рахунки

380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
3801 АП (контррахунок) Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
381 Балансуючі рахунки за результатами переоцінки позабалансових інструментів
3810 АП Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції щодо іноземної валюти та банківських металів
3811 П Балансуючий рахунок за іншими позабалансовими інструментами
39 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку
390 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку, які розташовані в Україні
3900 А Рахунки, що відкриті в установах банку, які розташовані в Україні
3901 П Рахунки, що відкриті для установ банку, які розташовані в Україні
3902 А Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні
3903 П Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні
3904 А Нараховані доходи за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні
3905 П Нараховані витрати за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні
391 Розрахунки з небанківськими структурними підрозділами, що знаходяться на кошторисному фінансуванні банків
3910 А Поточний рахунок у банку, що здійснює кошторисне фінансування
3911 П Поточні рахунки небанківських структурних підрозділів, що знаходяться на кошторисному фінансуванні банку
3912 А Розрахунки з небанківськими структурними підрозділами, що знаходяться на кошторисному фінансуванні банків, за перерахованими їм коштами
3913 П Розрахунки з банком, що здійснює кошторисне фінансування, за отриманими коштами
392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями та іншими підвідомчими установами
3928 А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені установами банків, розташованими в Україні
3929 П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені установами банків, розташованими в Україні
4 Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи
41 Вкладення в асоційовані компанії
410 Вкладення в асоційовані компанії
4102 А Вкладення в асоційовані банки
4103 А Вкладення в асоційовані фінансові (небанківські) установи
4109 А Вкладення в інші асоційовані компанії
42 Вкладення в дочірні установи
420 Вкладення в дочірні компанії
4202 А Вкладення в дочірні банки
4203 А Вкладення в дочірні фінансові (небанківські) установи
4209 А Вкладення в інші дочірні компанії
43 Нематеріальні активи
430 Нематеріальні активи
4300 А Нематеріальні активи
4309 КА Знос нематеріальних активів
431 Капітальні вкладення в нематеріальні активи
4310 А Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами
44 Операційні основні засоби
440 Операційні основні засоби
4400 А Операційні основні засоби
4409 КА Знос операційних основних засобів
443 Капітальні вкладення в операційні основні засоби
4430 А Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію операційними основними засобами
4432 А Незавершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг
4438 А Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг
45 Неопераційні основні засоби
450 Неопераційні основні засоби
4500 А Неопераційні основні засоби
4509 КА Знос неопераційних основних засобів
453 Капітальні вкладення у неопераційні основні засоби
4530 А Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за невведеними в експлуатацію неопераційними основними за-
собами

4531 А Обладнання, що потребує монтажу
4532 А Незавершені капітальні вкладення за поопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг
4538 А Завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг
5 Капітал банку
50 Статутний капітал та інші фонди банку
500 Статутний капітал банку
5000 П Зареєстрований статутний капітал банку
5001 КП Несплачений зареєстрований статутний капітал банку
5002 КП Власні акції банку, які придбані в акціонерів
5003 П Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу
501 Емісійні різниці
5010 П Емісійні різниці
502 Загальні резерви банку
5020 П Загальні резерви
5021 П Резервні фонди
503 Результати минулих років
5030 А П Прибутки та збитки минулих років
504 Результати минулого року, що очікують затвердження
5040 АП Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження
51 Результати переоцінки
510 Результати переоцінки
5100 П Результати переоцінки основних засобів
6 Доходи
60 Процентні доходи
600 Процентні доходи за коштами, розміщеними в Національному банку України
6000 П Процентні доходи за коштами до запитання в Національному банку України
6002 П Процентні доходи за коштами, наданими Національному банку України за операціями репо
6003 П Процентні доходи за короткостроковими депозитами в Національному банку України
601 Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках
6010 П Процентні доходи за коштами до запитання в банках
6011 П Процентні доходи за депозитами овернайт в банках
6012 П Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках
6013 П Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках
6014 П Процентні доходи за кредитами овернайт в банках
6015 П Процентні доходи за коштами, наданими банкам за операціями репо
6016 П Процентні доходи за овердрафтом та короткостроковими кредитами банкам
6017 П Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам
6018 П Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам
602 Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності
6020 П Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом

6021 П Процентні доходи за коштами, що надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо
6022 П Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями
6023 П Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями
6024 П Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями
6025 П Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями
6026 П Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в поточну діяльність
6027 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб’єктам господарської діяльності
6028 П Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб’єктам господарської діяльності
603 Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління
6030 П Процентні доходи за кредитами центральним органам державного управління
6031 П Процентні доходи за кредитами місцевим органам державного управління
604 Процентні доходи за кредитами фізичним особам
6040 П Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за овердрафтом
6041 П Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам
6042 П Процентні доходи за кредитами фізичним особам на поточні потреби
6043 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність фізичним особам
605 Процентні доходи за цінними паперами
6050 П Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
6051 П Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
6052 П Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж
6053 П Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції
608 Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
6080 П Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
609 Інші процентні доходи
6090 П Процентні доходи за позабалансовими операціями
6099 П Інші процентні доходи
61 Комісійні доходи
610 Комісійні доходи за операціями з банками
6100 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків
6101 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків
6103 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків
6104 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків
6106 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків
6108 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками
6109 П Інші комісійні доходи за операціями з банками
611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами
6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
6111 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів
6113 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів
6114 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів
6116 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів
6118 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами
6119 П Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами
618 Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
6180 П Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
62 Результат від торговельних операцій
620 Результат від торговельних операцій
6203 АП Результат від торгівлі цінними паперами на продаж
6204 АП Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами
6209 АП Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами
63 Інші банківські операційні доходи
630 Дивідендний дохід
6300 П Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями
638 Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
6380 П Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
639 Інші банківські операційні доходи
6394 П Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії
6395 П Доходи від оперативного лізингу
6396 П Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру
6397 П Штрафи, пені, що отримані за банківськими операціями
6399 П Інші банківські операційні доходи
64 Інші небанківські операційні доходи
648 Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
6480 П Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
6481 П Інші небанківські операційні доходи за операціями з небанківськими структурними підрозділами банку
649 Інші небанківські операційні доходи
6490 П Позитивний результат від продажу основних засобів
6493 П Доходи від неопераційних підрозділів банку
6497 П Штрафи, пені, що отримані за господарськими операціями
6499 П Інші небанківські операційні доходи
67 Повернення списаних активів
671 Повернення списаних активів
6710 П Повернення раніше списаної сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з банками
6711 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості інших банків
6712 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості за кредитами, які надані клієнтам
6713 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж
6714 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на інвестиції
6715 П Повернення раніше списаної сумнівної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку
6717 П Повернення раніше списаних безнадійних процентних доходів минулих років
68 Непередбачені доходи
680 Непередбачені доходи
6801 П Непередбачені доходи у зв’язку зі зміною облікової політики
6809 П Інші непередбачені доходи
7 Витрати
70 Процентні витрати
700 Процентні витрати за коштами, отриманими від Національного банку України
7000 А Процентні витрати за коштами до запитання, отриманими від Національного банку України
7002 А Процентні витрати за коштами, які отримані від Національного банку України за операціями репо
7003 А Процентні витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України
7004 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами, які отримані від Національного банку України
701 Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків
7010 А Процентні витрати за коштами до запитання інших банків
7011 А Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків
7012 А Процентні витрати за короткостроковими депозитами інших банків
7013 А Процентні витрати за довгостроковими депозитами інших банків
7014 А Процентні витрати за кредитами овернайт інших банків
7015 А Процентні витрати за коштами, які отримані від інших банків за операціями репо
7016 А Процентні витрати за іншими короткостроковими кредитами інших банків
7017 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами інших банків
7018 А Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від банків
702 Процентні витрати за коштами суб’єктів господарської діяльності
7020 А Процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності
7021 А Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від суб’єктів господарської діяльності
7028 А Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від суб’єктів господарської діяльності
703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України
7030 А Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України
704 Процентні витрати за коштами фізичних осіб
7040 А Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб
7041 А Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб
705 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу
7050 А Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів
7052 А Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком
708 Процентні витрати зо операціями з філіями та іншими установами банку
7080 А Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
709 Інші процентні витрати
7090 А Процентні витрати за позабалансовими операціями
7095 А Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від клієнтів
7096 А Процентні витрати за субординованим боргом
7099 А Інші процентні витрати
71 Комісійні витрати
710 Комісійні витрати
7100 А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування
7101 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування
7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами
7104 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів
7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування
7108 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями
7109 А Інші комісійні витрати
718 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
7180 А Комісійні втрати за операціями з філіями та іншими установами банку
73 Інші банківські операційні витрати
738 Інші банківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
7380 А Інші банківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
739 Інші банківські операційні витрати
7394 А Негативний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії
7395 А Витрати на оперативний лізинг
7396 А Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру
7397 А Штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями
7399 А Інші банківські операційні витрати
74 Інші небанківські операційні витрати
740 Витрати на утримання персоналу
7400 А Основна і додаткова заробітна плата
7401 А Внески на державне соціальне страхування
7402 А Інші обов’язкові нарахування на заробітну плату
7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати
7409 А Інші витрати на утримання персоналу
741 Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток
7410 А Податок на додану вартість
7411 А Податок на землю
7419 А Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток
742 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів
7420 А Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів
7421 А Витрати на утримання орендованих основних засобів та нематеріальних активів
7422 А Орендні платежі
7423 А Амортизація
743 Інші експлуатаційні та господарські витрати
7430 А Витрати на комунальні послуги
7431 А Господарські витрати
7432 А Витрати на охорону
7433 А Інші експлуатаційні та господарські витрати
744 Витрати на телекомунікації
7440 А Витрати на СЕП
7441 А Витрати на інші системи банківського зв’язку
7442 А Поштово-телефонні витрати
745 Супутні небанківські операційні витрати
7450 А Витрати на аудит
7451 А Витрати на підготовку кадрів
7452 А Витрати на відрядження
7453 А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників
7454 А Представницькі витрати
7455 А Витрати на маркетинг та рекламу
7456 А Спонсорство та доброчинність
748 Інші небанківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
7480 А Інші небанківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
7481 А Інші небанківські операційні витрати за операціями з небанківськими структурними підрозділами банку
749 Інші небанківські операційні витрати
7490 А Негативний результат від продажу основних засобів
7493 А Витрати на неопераційні підрозділи банку
7497 А Штрафи, пені, що сплачені за господарськими операціями
7499 А Інші небанківські операційні витрати
77 Відрахування в резерви та списання сумнівних активів
770 Відрахування в резерви
7700 АП Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками
7701 АП Відрахування в резерв під заборгованість інших банків
7702 АП Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам
7703 АП Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж
7704 АП Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції
7705 АП Відрахування в резерв під можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю та іншими активами банку
7706 АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків та втрат
771 Списання безнадійних активів
7710 А Списання безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками
7711 А Списання безнадійної заборгованості інших банків
7712 А Списання безнадійної заборгованості за кредитами, які надані клієнтам
7713 А Списання безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж
7714 А Списання безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на інвестиції
7715 А Списання безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку
7717 А Списання безнадійних, нарахованих у минулому році процентних доходів
78 Непередбачені витрати
780 Непередбачені витрати
7801 А Непередбачені витрати у зв’язку зі зміною облікової політики
7809 А Інші непередбачені витрати
79 Податок на прибуток
790 Податок на прибуток
7900 А Податок на прибуток
8 Управлінський облік
9 Позабалансові рахунки
90 Зобов’язання і вимоги за усіма видами гарантій
900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам
9000 А Гарантії, що надані банкам
9001 А Підтверджені акредитиви
9002 А Акцепти, що надані банкам
901 Гарантії, отримані від банків
9010 П Прості гарантії, що отримані від банків
9015 П Контргарантії, що отримані від банків
902 Гарантії, надані клієнтам
9020 А Гарантії, що надані клієнтам
903 Гарантії, що отримані від клієнтів
9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду України
9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України
9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів
909 Сумнівні гарантії та поручительства
9090 А Сумнівні гарантії, що надані банкам
9091 А Сумнівні гарантії, що надані клієнтам
91 Зобов’язання з кредитування, надані та отримані
910 Зобов’язання з кредитування, які надані банкам
9100 А Зобов’язання з кредитування, які надані банкам
911 Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків
9110 П Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків
912 Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам
9122 А Непокриті акредитиви
9129 А Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам
92 Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами
920 Валюта та банківські метали, які куплені, але не отримані
9200 А Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот
9201 А Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контр­актами з метою хеджування
9202 А Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контр­актами за іншими операціями
9203 А Валюта та банківські метали до отримання, за купленими опціонними контрактами з метою хеджування
9204 А Валюта та банківські метали до отримання, за іншими опціонними контрактами
9205 А Дисконт / Премія до отримання за форвардними валютними
контрактами

9206 А Хеджовані процентні доходи майбутніх періодів в іноземній валюті
9207 А Витрати майбутніх періодів, які хеджовані
921 Валюта та банківські метали, які продані, але не відіслані
9210 П Валюта та банківські метали, які продані за умовами спот
9211 П Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контр­актами з метою хеджування
9212 П Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контр­актами за іншими операціями
9213 П Валюта та банківські метали до відсилання, за купленими опціонними контрактами з метою хеджування
9214 П Валюта та банківські метали до відсилання, за іншими опціонними контрактами
9215 П Дисконт / Премія до виплати за форвардними контрактами
9216 П Хеджовані процентні витрати майбутніх періодів в іноземній
валюті

9217 П Доходи майбутніх періодів, які хеджовані
928 Позабалансова позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
9280 АП Позабалансова позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
9281 АП Еквівалент позабалансової позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
9282 АП Нереалізований результат переоцінки позабалансової позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
929 Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими ме-
талами

9290 А Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими ме-
талами

93 Вимоги та зобов’язання щодо андерайтинга цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну
930 Цінні папери до отримання за операціями андерайтингу
9300 А Вимоги за андерайтингом цінних паперів
931 Цінні папери до відсилання за операціями андерайтингу
9310 П Зобов’язання за андерайтингом цінних паперів
935 Активи до отримання
9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами
9351 А Активи до отримання за форвардними контрактами з метою хеджування
9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами за іншими операціями
9353 А Активи до отримання, за купленими опціонними контрактами з метою хеджування
9354 А Активи до отримання, за іншими опціонними контрактами
936 Активи до відсилання
9360 П Активи до відсилання та депозити до залучення за спотовими контрактами
9361 П Активи до відсилання за форвардними контрактами з метою хеджування
9362 П Активи до відсилання за форвардними контрактами за іншими операціями
9363 П Активи до відсилання за купленими опціонними контрактами з метою хеджування
9364 П Активи до відсилання за іншими опціонними контрактами
939 Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну
9390 А Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну
95 Інші зобов’язання і вимоги
950 Отримана застава
9500 П Застава, за якої предмет застави залишається у заставника
9501 П Застава, за якої предмет застави передається банку
951 Надана застава
9510 А Надана застава
96 Списана заборгованість та кошти до повернення
960 Не сплачені в строк доходи
9600 А Не сплачені банками доходи
9601 А Не сплачені клієнтами доходи
961 Борги, списані у збиток
9610 А Борги банків, які списані у збиток
9611 А Борги клієнтів, які списані у збиток
962 Кошти до повернення
9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що знаходяться на рахунках у Зовніш-
економбанку Росії

9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що знаходяться на рахунках у Зовнішекономбанку Росії
97 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів
970 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів у довірчому управлінні
9700 А Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні
9701 А Інші активи клієнтів у довірчому управлінні
9702 А Цінні папери на зберіганні
9703 А Інші активи на зберіганні
971 Документи з приватизації — житлові чеки
9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків
9711 А Житлові чеки в установах Ощадного банку України
9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації
9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами приватизації адміністративно-територіальних одиниць
9715 А Розрахунки установ Ощадного банку України за житловими чеками
9717 А Житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників
9718 А Житлові чеки, акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації
972 Документи з приватизації — майнові сертифікати
9720 А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів
9721 А Майнові сертифікати в установах Ощадного банку України
9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Дер-
жавним фондом приватизації

9723 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Дер-
жавним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
9725 А Розрахунки установ Ощадного банку України за майновими сертифікатами
9726 А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів
9727 А Приватизаційні майнові сертифікати, акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна
9728 А Майнові сертифікати, акумульовані для розрахунків за приватизоване житло
973 Документи з приватизації — земельні бони
9731 А Земельні бони в установах Ощадного банку України
9733 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
9734 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
9735 А Розрахунки установ Ощадного банку України за земельними бонами
9737 А Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових посередників
974 Інші розрахунки
9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно
9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно
9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно
9743 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло
9744 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло
9745 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-
територіальних одиниць за приватизоване житло

9746 А Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації
975 Документи з приватизації — компенсаційні сертифікати
9750 А Сума нарахованої компенсації грошових заощаджень в установах Ощадного банку України
9751 А Бланки компенсаційних сертифікатів
9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку
9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі
9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків
9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації
9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації Автономної Республіки Крим
9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць
976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах Ощадбанку
9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах Ощадбанку
977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі
9770 А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об’єктами приватизації, відіслані
9771 А Бланки з приватизації в дорозі
98 Облік інших засобів, цінностей та документів
980 Документи за розрахунковими операціями
9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями
9802 А Акредитиви до сплати
9803 А Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників
9804 А Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку
9805 А Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями
9806 А Розрахункові документи щодо стягнення у безспірному порядку сум заборгованості
981 Інші цінності і документи
9810 А Нерозібрані посилки з цінностями
9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів
9812 А Погашені цінності
9819 А Інші цінності і документи
982 Бланки цінних паперів та бланки суворої звітності
9820 А Бланки цінних паперів
9821 А Бланки суворої звітності
983 Документи і цінності, прийняті та відіслані на інкасо
9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо
9831 А Документи і цінності, відіслані на інкасо
984 Операції за основними засобами
9840 А Орендовані основні засоби
985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі
9850 А Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі
989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі
9890 А Бланки цінних паперів в підзвіті
9891 А Бланки цінних паперів в дорозі
9892 А Бланки суворої звітності в підзвіті
9893 А Бланки суворої звітності в дорозі
9898 А Інші цінності та документи в підзвіті
9899 А Інші цінності та документи в дорозі
99 Контррахунки
990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95
9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95
991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98
9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98
992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами
9920 АП Позабалансова позиція банку за іноземною волютою та банківськими металами

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.