лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 16

Перелік країн, віднесених
до категорії «А»

1. Австралія
2. Австрія
3. Бельгія
4. Великобританія
5. Греція
6. Данія
7. Ірландія
8. Іспанія
9. Італія
10. Канада
11. Люксембург
12. Нідерланди
13. Німеччина
14. Нова Зеландія
15. Норвегія
16. Португалія
17. США
18. Туреччина
19. Фінляндія
20. Франція
21. Швейцарія
22. Швеція
23. Японія

Додаток 17

Кореспонденція рахунків за операціями банків з векселями


№ п/п

Зміст операції

Д-т

К-т

Облік емісії векселів

1

Оприбуткування бланків векселів

9820

9910

2

Продаж векселів (за номінальною вартістю)


Показуємо використання бланків векселів

1001 або
1200 або
пот. рах.
9910

3300


9820

3

Продаж векселів (з премією)
Показуємо номінальну вартість

Показуємо премію


Показуємо використання бланків векселів

1001 або
1200 або
пот. рах.
1001 або
1200 або
пот. рах.
9910

3300


3307


9820

4

Щомісячна амортизація премії

3307

7050

5

Продаж векселів з дисконтом
Показуємо ціну продажу

Показуємо дисконт
Показуємо використання бланків векселів

1001 або
1200 або
пот. рах.
3306
9910

3300


3300
9820

6

Щомісячна амортизація дисконту

7050

3306

7

Щомісячне нарахування процентів за векселями із обумовленим процентом

7050

3308

8

Погашення векселів у встановлені умовами емісії строки

Відображення погашених цінностей

3300


9812

1001 або
1200 або
пот. рах.
9910

9

Виплата процентів за векселями, випущеними з обумовленим процентом

3308

1001 або
1200 або
пот. рах.

10

Знищення бланків погашених векселів

9910

9812

11

Видача вексельного кредиту

позичк.
рахунок
клієнта

3300

12

Погашення вексельного кредиту
Погашення кредиту

Погашення відсотків

1200 або
пот. рах.

1200 або
пот. рах.

позичк.
рахунок
клієнта
6026

Продовження дод. 17


№ п/п

Зміст операції

Д-т

К-т

13

Погашення банком векселів, виданих в порядку вексельного кредитування

Відображення погашених цінностей

3300


9812

1001 або
1200 або
пот. рах.
9910

Облік врахування векселів

1

Врахування векселів

Відображення отримання векселя
* у випадку, якщо банк врахував векселі з обумов­леним процентом і, крім облікової вартості, сплатив суму накопиченого процента

2020

9819
2028

1200 або
пот. рах.
9910
1200 або
пот. рах.

2

Нарахування доходів за врахованими векселями

2028

6022

3

Погашення векселя векселедавцем

Відображення суми врахованого дисконту

1200 або
пот. рах.
1200 або
пот. рах.

2020

2028

4

Відсилання врахованих векселів на інкасо

9831

9819

5

Отримання платежу по інкасованому векселю

Погашення вартості векселя
Погашення дисконту

Винагорода, виплачена банку, що прийняв вексель на інкасо
Погашення векселя, відісланого на інкасо

1200 або
пот. рах.

1200 або
пот. рах.
7104

9911

2020


2028

1200

9831

6

Опротестування векселів
Відображення прострочених нарахованих доходів

2027
2029

2020
2028

7

Отримання платежів по опротестованим векселям
Погашення прострочених нарахованих доходів

Відображення штрафу і нарахованої пені

Погашення векселів

1200 або
пот. рах.
1200 або
пот. рах.
1200 або
пот. рах.
9910

2027

2029

6397

9819
9831
9892

8

Перерахування векселів
Погашення накопиченого доходу
Відображення різниці між перерахованим дисконтом і сумою накопиченого доходу

1200
1200
1200

2020
2028
6022

Продовження дод. 17


№ п/п

Зміст операції

Д-т

К-т

Облік вкладення коштів у векселі інших банків
Облік векселів у портфелі банку на продаж

1

Придбання векселів у портфель банку на продаж (за номінальною вартістю)
Відображення відвернення прибутку на придбання цінних паперів
Відображення векселя

3112

5030

9819

1200 або
пот. рах.
5030

9910

2

Придбання векселів у портфель банку на продаж (з премією)
Відображення премії
Відображення відвернення прибутку на придбання цінних паперів
Відображення векселя

3112

3117
5030

9819

1200 або
пот. рах.
1200 або
пот. рах.
5030
9910

3

Щомісячна амортизація премії

6052

3117

4

Придбання векселів в портфель банку на продаж (з дисконтом)
Відображення дисконту
Відображення відвернення прибутку на придбання цінних паперів
Відображення векселя

3112

3112
5030

9819

1200 або
пот. рах.
3116
5030

9910

5

Щомісячна амортизація дисконту

3116

3117

6

Продаж векселів (за номінальною вартістю)

Відображення віднесення неамортизованої премії або дисконту на результат від торгівлі цінними паперами
Відображення повернення відверненого прибутку на придбання цінних паперів
Відображення списання векселя

1200 або
пот. рах.
6203
3116

5030

9910

3112

3117
6203

5030

9819

Облік векселів у портфелі банку на інвестиції

1

Придбання векселів (за номінальною вартістю)
Відображення відвернення прибутку на придбання цінних паперів
Відображення векселя

3212
5030

9819

1200
5030

9910

2

Придбання векселів (з премією)

Відображення премії

Відображення відвернення прибутку на придбання цінних паперів
Відображення векселя

3212

3217

5030

9819

1200 або
пот. рах.
1200 або
пот. рах.
5030

9910

Продовження дод. 17


№ п/п

Зміст операції

Д-т

К-т

3

Щомісячна амортизація премії

6053

3217

4

Придбання векселів з дисконтом
Відображення дисконту
Відображення відвернення прибутку на придбання цінних паперів
Відображення векселя

3212
3212
5030

9819

1200
3216
5030

9910

5

Щомісячна амортизація дисконту

3216

6053

6

Щомісячне нарахування процентів з обумовленим процентом

3218

6053

7

Погашення векселів

Відображення повернення відверненого прибутку на придбання цінних паперів

1200 або
пот. рах.
5030

3212

5030

Облік векселів, прийнятих на інкасо

Коли платник і векселетримач обслуговуються в одному банку

1

При прийнятті векселя на інкасо і врученні примірника векселя платнику

9830

9918

2

При опротестуванні векселя

7399

1001 або
1200 або
пот. рах.

3

При оплаті векселя векселедавцем або поверненні опротестованого векселя векседержателю


Одночасно

пот. рах.
векселе­держа­теля
9918

61139830

Коли платник і векселетримач обслуговуються в різних банках
а) Облік у банку векселетримача

1

При відправленні документів до банку платника
Відображення витрат за відправку

9831
7399

9918
1200 або
пот. рах.

2

При одержанні платежу або опротестованого векселя
Одночасно

пот. рах.

9918

6113

9831

б) Облік у банку платника

1

При отриманні документів

9830

9918

2

При виконанні платежу або відправленні опротестованого векселя

9918

9831

Закінчення дод. 17


№ п/п

Зміст операції

Д-т

К-т

Облік доміціляції векселів

1

Забезпечення клієнтом погашення векселя

пот. рах.
платника

2909

2

Оплата пред’явленого в строк платежу векселя

2909

пот. рах
векселе­тримача

Облік прийнятих у заставу векселів

1

При оформленні кредитної угоди і передачі векселів у заставу банку

9905

9501

2

Після закінчення дії договору і виконання зобов’язань позичальником або при отриманні банком платежу (від реалізації застави)

9501

9905

Облік авалювання векселів банком

1

Облік зобов’язання банку за авальованими векселями

9020

9900

2

При погашенні векселедавцем авальованих банком векселів

9900

9020

3

При погашенні пред’явленого до оплати векселя банком авалістом

Одночасно

2020


9900

пот. рах.
векселе­тримача
9020

4

При визначенні заборгованості за врахованими (авальованими) векселями сумнівною

2092

2020

Додаток 18

Інвентарна картка

                                                                                                     Код КОФ __________

обліку основних засобів
та нематеріальних активів

 

                                                                                                                                                
повне найменування та призначення об’єкта
                                                                                                                                                
найменування заводу-виготовлювача
                                                                                                                                                
модель, тип, марка

Найменува­ння об’єкта

Модель, тип, марка

Місцезнаходження

Матеріально від­повідальна особа

Балансовий рахунок

Дата введення в експлуатацію

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Первіс­на вартість

Ліквіда­ційна вартість

Строк експлу­атації

Метод нарахування амортизації

Дата початку нарахування амортизації

Дата закінчення нарахування амортизації

Річна нор­ма амортизації

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація за місяць

Нарахована амортизація за строк експлуатації

Залишкова
вартість

Переоцінка

Вибуття

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

Добудування, доустаткування, модернізація


Дата

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 19

 

ІНВЕНТАРНА КНИГА

 

Дата

Документ

Звідки

Інвентар-

Наймену-

Одиниця

Кіль-

Дебет

Відмітка

Кредит

Зали-

Підпис

п/п

запису

дата

отри­мано

ний номер

вання

виміру

кість

надходжен­ня (сума)

про вибуття (сума)

вибуття (сума)

шок

відповідаль­ної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 20
Додаток № 3


                                                                     
підприємство, організація

 

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

Типова форма № 03-9
Затверджена наказом
Мінстату України
від 29.12.95 № 352

Код за УКУД

 

 

ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
(за місцем їх знаходження, експлуатації)

 

                                                                                                                                                
відділ, цех, дільниця, лінія

                                                                                                                                                
найменування класифікаційної групи

 

Інвентарна картка або

Інвен-

Повне най-

Первісна

Вибуття (переміщення)

запис в інвентарній книзі

тарний номер

менування об’єкта

(балансова) вартість

Документ

Причина

Дата

Номер

 

 

 

Дата

Номер

вибуття

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 21
ПЛАН РАХУНКІВ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
План рахунків фінансових банківських установ — систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для реєстрації господарських операцій. Він застосовується для відображення бухгалтерської інформації та є складовою національної системи бухгалтерського обліку.
План рахунків розроблений відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і є обов’язковим для використання фінансовими банківськими установами України.
За рахунками відображаються операції, визначені чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ
План рахунків розроблений для забезпечення потреб складання фінансової звітності. Невід’ємною частиною Плану рахунків є система аналітичного обліку.
План рахунків надасть змогу здійснювати детальний і повний облік усіх банківських операцій, а також своєчасно надавати детальну, достовірну і змістовну інформацію керівництву банку, існуючим чи потенційним акціонерам і діловим партнерам, Національному банку України, податковим, статистичним відомствам та іншим користувачам.
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЛАНУ РАХУНКІВ
План рахунків грунтується на міжнародних принципах бухгалтерського обліку та звітності, зокрема на таких:
Безперервність діяльності (установи, що працює)
Вважається, що установа постійно функціонує і продовжуватиме свою діяльність у майбутньому. Тобто вона не має ні наміру, ні потреби у ліквідуванні чи скороченні масштабів своєї діяльності.
Якщо ж установа передбачає, що в наступному звітному періоді буде ліквідована одна чи кілька філій, або продані активи, необхідно врахувати ці активи за їх реальною вартістю продажу. Якщо реальна вартість продажу менша ніж залишкова вартість (первісна вартість за мінусом зносу), установі необхідно врахувати потенційний збиток і відобразити його у звіті про прибутки та збитки.
Стабільність правил бухгалтерського обліку
Установа повинна у своїй роботі постійно керуватись одними і тими ж правилами бухгалтерського обліку, окрім випадків істотних змін у діяльності або в правовій базі. У такому разі має бути забезпечена порівнюваність із звітами за минулі періоди.
Обачливість
Активи і зобов’язання мають бути оцінені та відображені в обліку розумно,
з достатньою мірою обережності, щоб не переносити існуючі фінансові ризики, що потенційно загрожують фінансовому становищу установи, на наступні звітні періоди.
Цей принцип передбачає ведення спеціальних рахунків сумнівних активів, резервів під знецінювання активів та можливих втрат за сумнівними активами, резервів під ризики та платежі.
Нарахування доходів та видатків (поділ звітних періодів)
Статті доходів та видатків враховуються та оцінюються в період здійснення економічних операцій, незалежно від того, коли були отримані або сплачені кошти.
Метод нарахування передбачає, що сплата платежів, або отримання коштів буде здійснюватися у майбутньому. Згідно із принципом нарахування всі доходи і витрати установи, що належать до звітного періоду, мають відображатись у цьому ж періоді.
Принцип методу нарахування має застосовуватися в межах принципу обережності, метою якого є недопущення переоцінки активів чи доходів, з однієї сторони, і недопущення недооцінки видатків чи пасивів, з іншої.
Дата операції
Операції відображаються в бухгалтерському обліку в день їх здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов’язань (пасивів), незалежно від дати руху коштів за ними.
Окреме відображення активів та пасивів
Цей принцип передбачає, що всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді. Усі рахунки є активними або пасивними, за винятком транзитних або технічних рахунків.
Прийнятність вхідного балансу
Залишки за балансовими рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам на кінець попереднього звітного періоду.
Перевага змісту над формою
Операції відображаються відповідно до їх економічної суті, а не юридичної форми. Наприклад, такі операції, як фінансовий лізинг, облік векселів відображені в Плані рахунків відповідно до їх економічної суті, тобто як кредитні операції.
Оцінка
Активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання в іноземній валюті мають переоцінюватися на звітну дату.
Відкритість
Фінансові звіти мають бути достатньо якісними і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції установи з необхідними поясненнями в записках про правила оцінки активів і пасивів. Операції повинні відповідати змісту окремих статей звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача.
Консолідація
Установа має складати зведену фінансову звітність у цілому по банку з врахуванням своїх дочірніх і спільних підприємств і організацій банку, за винятком залишків за взаємними розрахунками та вкладеннями.
Суттєвість
У фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівниками установи чи інвесторами. Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів звітності.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУ РАХУНКІВ
Особливостями Плану рахунків є:
• мультивалютність;
• наявність управлінського обліку;
• подвійний запис операцій за позабалансовими рахунками;
• нові вимоги до аналітичних рахунків.
План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій. Операції в іноземній валюті здійснюються за тими ж рахунками, що і операції в гривні.
Зв’язок між операціями в іноземній і національній валютах забезпечують технічні рахунки:
• рахунок валютних позицій;
• рахунок гривневого еквівалента валютних позицій. Аналогічно здійснюється облік банківських металів.
У разі зміни валютного курсу активи і зобов’язання в іноземній валюті, а також позабалансові рахунки в іноземній валюті переоцінюються.
Управлінський облік — це процес деталізації, накопичення, підготовки та передання фінансової інформації, що використовується керівництвом для планування, оцінки, контролю та забезпечення використання своїх ресурсів.
Установа банку встановлює внутрішні правила управлінського обліку, що пе-
редбачають форми, принципи та цілі.
Управлінський облік здійснюється за рахунками восьмого класу.
Позабалансові операції відображаються в обліку за системою подвійного запису, що забезпечується спеціальними контррахунками.
Синтетичний облік здійснюється на рівні балансових рахунків II, III, IV порядків.
Аналітичний облік забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття будь-яких аналітичних рахунків передбачає наявність обов’язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, необхідна для управління банком, може бути забезпечена за допомогою додаткових атрибутів клієнтів та договорів, визначених банком самостійно. Установи банків можуть самостійно збільшувати кількість необхідних їм атрибутів.
СТРУКТУРА ПЛАНУ РАХУНКІВ
Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за видами контрагентів, характером операцій і ступенем зниження ліквідності.
Балансові рахунки (синтетичний облік) забезпечують інформацію про операції, які виконуються установою, та їх відображення у фінансовій звітності.
Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію забезпечується за допомогою аналітичного обліку, що дає змогу уникнути використання зайвої кількості окремих балансових рахунків.
Класифікація загальних та специфічних параметрів до рахунків клієнтів, а також вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку викладені в Методичних вказівках про ведення параметрів аналітичного обліку в банках України.
План рахунків складається з дев’яти класів:
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ
Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції.
Клас 2. Операції з клієнтами.
Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання.
Клас 4. Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи.
Клас 5. Капітал банку.
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ БАНКУ
Клас 6. Доходи.
Клас 7. Витрати.
РАХУНКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Клас 8. Управлінський облік.
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ
Клас 9. Позабалансові рахунки.

Кожний клас розподілений на:
рахунки II порядку (двозначні — розділ);
рахунки III порядку (тризначні — група);
рахунки IV порядку (чотиризначні — балансовий рахунок).

Перший клас Плану рахунків визначає взаємовідносини між Національним та комерційними банками, а також між комерційними банками, а саме: операції з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України.
У другому класі Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за розрахунками, наданими кредитами та залученими депозитами.
За третім класом Плану рахунків передбачені операції з цінними паперами (окрім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та вкладень в асоційовані та дочірні компанії) та операції за іншими розрахунками, зокрема за господарськими операціями банку, операціями з формування банківських резервів, субординованого боргу, клірингових та транзитних рахунків, розрахунки між установами одного банку, позиції банку за іноземною валютою та банківськими металами тощо.
У четвертому класі відображені вкладення банку в асоційовані та дочірні компанії та операції за основними засобами і нематеріальними активами.
П’ятий клас визначає капітал банку. Він включає привнесений капітал, нерозподілений прибуток та фонди і резерви, створені за рахунок прибутку.
Капітал — це різниця між активами і зобов’язаннями.
Прибуток необхідно розглядати як економічний показник діяльності установи, а не як кошти. Економічний прибуток — це різниця між доходами і витратами.
Доходи та витрати банку відображені відповідно у шостому та сьомому класах.
У восьмому класі відкриваються рахунки, деталізація яких визначається банком самостійно. Дані восьмого класу не враховуються у фінансових звітах банку.
У дев’ятому класі обліковуються позабалансові операції.
1 Казначейські та міжбанківські операції
10 Готівкові кошти
100 Банкноти та монети
1001 А1 Банкноти та монети в касі банку
1002 А Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку
1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах
1004 А Банкноти та монети в банкоматах
1005 А Банкноти та монети, інкасовані до перерахування
1007 А Банкноти та монети в дорозі


1 За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку А — активний, П — пасивний, АП — активно-пасивний, КА — контрактивний, КП — контрпасивний.

Додаток 22
Таблиця А-1
Теперішня вартість $1 до отримання через n періодів


Період

Процентна ставка, %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

15

16

18

20

24

28

32

36

1-й

0,9901

0,9804

0,9709

0,9615

0,9524

0,9434

0,9346

0,9259

0,9174

0,9091

0,8929

0,8772

0,8696

0,8621

0,8475

0,8333

0,8065

0,7813

0,7576

0,7353

2-й

0,9803

0,9612

0,9426

0,9246

0,9070

0,8900

0,8734

0,8573

0,8417

0,8264

0,7972

0,7695

0,7561

0,7432

0,7182

0,6944

0,6504

0,6104

0,5739

0,5407

3-й

0,9706

0,9423

0,9151

0,8890

0,8638

0,8396

0,8163

0,7938

0,7722

0,7513

0,7118

0,6750

0,6575

0,6407

0,6086

0,5787

0,5245

0,4768

0,4348

0,3975

4-й

0,9610

0,9238

0,8885

0,8548

0,8227

0,7921

0,7629

0,7350

0,7084

0,6830

0,6355

0,5921

05718

0,5523

0,5158

0,4823

0,4230

0,3725

0,3294

0,2923

5-й

0,9515

0,9057

0,8626

0,8219

0,7835

0,7473

0,7130

0,6806

0,6499

0,6209

0,5674

0,5194

0,4972

0,4761

0,4371

0,4019

0,3411

0,2910

0,2495

0,2149

6-й

0,9420

0,8880

0,8375

0,7903

0,7462

0,7050

0,6663

0,6302

0,5963

0,5645

0,5066

0,4556

0,4323

0,4104

0,3704

0,3349

0,2751

0,2274

0,1890

0,1580

7-й

0,9327

0,8706

0,8131

0,7599

0,7107

0,6651

0,6227

0,5835

0,5470

0,5132

0,4523

0,3996

0,3759

0,3538

0,3139

0,2791

0,2218

0,1776

0,1432

0,1162

8-й

0,9235

0,8535

0,7894

0,7307

0,6768

0,6274

0,5820

0,5403

0,5019

0,4665

0,4039

0,3506

0,3269

0,3050

0,2660

0,2326

0,1789

0,1388

0,1085

0,0854

9-й

0,9143

0,8368

0,7664

0,7026

0,6446

05919

0,5439

0,5002

0,4604

0,4241

0,3606

0,3075

0,2843

0,2630

0,2255

0,1938

0,1443

0,1084

0,0822

0,0628

10-й

0,9053

08203

0,7441

0,6756

0,6139

0,5584

0,5083

0,4632

0,4224

0,3855

0,3220

0,2697

0,2472

0,2267

0,1911

0,1615

0,1164

0,0847

0,0623

0,0462

11-й

0,8963

0,8043

0,7224

0,6496

0,5847

0,5268

0,4751

0,4289

0,3875

0,3505

0,2875

0,2366

0,2149

0,1954

0,1619

0,1346

0,0938

0,0662

0,0472

0,0340

12-й

0,8874

0,7885

0,7014

0,6246

0,5568

0,4970

0,4440

0,3971

0,3555

O,3186

0,2567

0,2076

0,1869

0,1685

0,1372

0,1122

0,0757

0,0517

0,0357

0,0250

13-й

0,8787

0,7730

0,6810

0,6006

0,5303

0,4688

0,4150

0,3677

0,3262

0,2897

0,2292

0,1821

0,1625

0,1452

0,1163

0,0935

0,0610

0,0404

0,0271

0,0184

14-й

0,8700

0,7579

0,6611

0,5775

0,5051

0,4423

0,3878

0,3405

0,2992

0,2633

0,2046

0,1597

0,1413

0,1252

0,0985

0,0779

0,0492

0,0316

0,0205

00135

15-й

0,8613

07430

0,6419

0,5553

0,4810

0,4173

0,3624

0,3152

0,2745

0,2394

0,1827

0,1401

0,1229

0,1079

0,0835

0,0649

0,0397

0,0247

0,0155

0,0099

16-й

0,8528

0,7284

0,6232

0,5339

0,4581

0,3936

0,3387

0,2919

0,2519

0,2176

0,1631

0,1229

0,1069

0,0930

0,0708

0,0541

0,0320

0,0193

0,0118,

0,0073

17-й

0,8444

0,7142

0,6050

0,5134

0,4363

0,3714

0,3166

0,2703

0,2311

0,1978

0,1456

0,1078

0,0929

0,0802

0,0600

0,0451

0,0258

0,0150

0,0089

0,0054

18-й

0,8360

0,7002

0,5874

0,4936

0,4155

0,3503

0,2959

0,2502

0,2120

0,1799

0,1300

0,0946

0,0808

0,0691

0,0508

0,0376

0,0208

0,0118

0,0068

0,0039

19-й

0,8277

0,6864

0,5703

0,4746

0,3957

0,3305

0,2765

0,2317

0,1945

0,l635

0,1161

0,0829

0,0703

0,0596

0,0431

0,0313

0,0168

0,0092

0,0051

0,0029

20-й

0,8195

0,6730

0,5537

0,4564

0,3769

0,3118

0,2584

0,2145

0,1784

01486

0,1037

0,0728

0,0611

0,0514

0,0365

0,0261

0,0135

0,0072

0,0039

0,0021

21-й

0,8114

0,6598

0,5375

0,4388

0,3589

0,2942

0,2415

0,1987

0,1637

0,1351

0,0926

0,0638

0,0531

0,0443

0,0309

0,0217

0,0109

0,0056

0,0029

0,0016

22-й

0,8034

0,6468

0,5219

0,4220

0,3418

0,2775

0,2257

0,1839

0,1502

0,1228

0,0826

0,0560

0,0462

0,0382

0,0262

0,0181

0,0088

0,0044

0,0022

0,0012

23-й

0,7954

0,6342

0,5067

0,4057

0,3256

0,2618

0,2109

0,1703

0,1378

0,1117

0,0738

0,0491

0,0402

0,0329

0,0222

0,0151

0,0071

0,0034

0,0017

0,0008

24-й

0,7876

0,6217

0,4919

0,3901

0,3101

0,2470

0,1971

0,1577

0,1264

0,1015

0,0659

0,0431

0,0349

0,0284

0,0188

0,0126

0,0057

0,0027

0,0013

0,0006

25-й

0,7798

0,6095

0,4776

0,3751

0,2953

0,2330

0,1842

0,1460

0,1160

0,0923

0,0588

0,0378

0,0304

0,0245

0,0160

0,0105

0,0046

0,0021

0,0010

0,0005

26-й

0,7720

0,5976

0,4637

0,3607

0,2812

0,2198

0,1722

0,1352

0,1064

0,0839

0,0525

0,0331

0,0264

0,0211

0,0135

0,0087

0,0037

0,0016

0,0007

0,0003

27-й

0,7644

0,5859

0,4502

0,3468

0,2678

0,2074

0,1609

0,1252

0,0976

0,0763

0,0469

0,0291

0,0230

0,0182

0,0115

0,0073

0,0030

0,0013

0,0006

0,0002

28-й

0,7568

0,5744

0,4371

0,3335

0,2551

0,1956

0,1504

0,1159

0,0895

0,0693

0,0419

0,0255

0,0200

0,0157

0,0097

0,0061

0,0024

0,0010

0,0004

0,0002

29-й

0,7493

0,5631

0,4243

0,3207

0,2429

0,1846

0,1406

0,1073

0,0822

0,0630

0,0374

0,0224

0,0174

0,0135

0,0082

0,0051

0,0020

0,0008

0,0003

0,0001

30-й

0,7419

0,5521

0,4120

0,3083

0,2314

0,1741

0,1314

0,0994

0,0754

0,0573

0,0334

0,0196

0,0151

0,0116

0,0070

0,0042

0,0016

0,0006

0,0002

0,0001

35-й

0,7059

0,500

0,3554

0,2534

0,1813

0,1301

0,0937

0,0676

0,0490

0,0356

0,0189

0,0102

0,0075

0,0055

0,0030

0,0017

0,0005

0,0002

0,0001

 

40-й

0,6717

0,4529

0,3066

0,2083

0,1420

0,0972

0,0668

0,0460

0,0318

00221

0,0107

0,0053

0,0037

0,0026

0,0013

0,0007

0,0002

0,0001

*

*

45-й

0,6391

0,4102

0,2644

0,1712

0,1113

0,0727

0,0476

0,0313

0,0207

0,0137

0,0061

0,0027

0,0019

0,0013

0,0006

0,0003

0,0001

*

*

*

50-й

0,6080

0,3715

0,2281

0,1407

0,0872

0,0543

0,0339

0,0213

0,0134

0,0085

0,0035

0,0014

0,0009

0,0006

0,0003

0,0001

*

*

*

*

55-й

0,5785

0,3 365

0,1968

0,1157

0,0683

0,0406

0,0242

0,0145

0,0087

0,0053

0,0020

0,0007

0,0005

0,0003

0,0001

*

*

*

*

*

* Перші чотири десяткові знаки дорівнюють нулю

Продовження дод. 22
Таблиця А-2
Теперішня вартість простого ануїтету $1


Період

Процентна ставка, %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

15

16

18

20

24

28

32

1-й

0,9901

0,9804

0,9614

0,9615

0,9524

0,9434

0,9346

0,9259

0,9174

0,9091

0,8929

0,8772

0,8896

0,8621

0,8475

0,8333

0,8065

0,7813

0,7576

2-й

1,9704

1,9416

1,8860

1,8861

1,8594

1,8334

1,8080

1,7833

1,7591

1,7355

1,6901

1,6467

1,6257

1,6082

1,5656

1,5278

1,4568

1,3916

1,3315

3-й

2,9410

2,8839

2,7754

2,7751

2,7232

2,6730

2,6243

2,5771

2,5313

2,4869

2,4018

2,3216

2,2832

2,2459

2,1743

2,1065

1,9813

1,8664

1,7663

4-й

3,9020

3,8077

3,6312

3,6299

3,5460

3,4651

3,3672

3,3121

3,2397

3,1699

3,0373

2,9137

2,8550

2,7882

2,6901

2,5887

2,4043

2,2410

2,0957

5-й

4,8534

4,7135

4,4549

4,4518

4,3295

4,2124

4,1002

3,9927

3,8897

3,7908

3,6048

3,4331

3,3522

3,2743

3,1272

2,9906

2,7454

2,5320

2,3452

6-й

5,7855

5,6014

5,2479

5,2421

5,0757

4,9173

4,7665

4,6229

4,4859

4,3553

4,1114

3,8887

3,7845

3,6847

3,4976

3,3255

3,0205

2,7594

2,5342

7-й

6,7282

6,4720

6,0117

6,0021

5,7864

5,5824

5,3893

5,2064

5,0330

4,8684

4,5636

4,2883

4,1604

4,0386

3,8115

3,6046

3,2423

2,9370

2,6775

8-й

7,6517

7,3255

6,7474

6,7327

6,4632

6,2098

5,9713

5,7466

5,5348

5,3349

4,9676

4,6389

4,4873

4,3436

4,0776

3,8372

3,4212

3,0758

2,7860

9-й

8,5660

8,1622

7,4563

7,4353

7,1076

6,8017

6,5152

6,2469

5,9952

5,7590

5,3282

4,9464

4,7716

4,6065

4,3030

4,0310

3,5655

3,1842

2,8681

10-й

9,4713

8,9826

8,1395

8,1109

7,7217

7,3601

7,0236

6,7101

6,4177

6,1446

5,6502

5,2161

5,0188

4,8332

4,4941

4,1925

3,6819

3,2689

2,9304

11-й

10,3676

9,7868

8,7983

8,7605

8,3064

7,8869

7,4967

7,1390

6,8052

6,4951

5,9377

5,4527

5,2337

5,0296

4,6560

4,3271

3,7757

3,3351

2,9776

12-й

11,2551

10,5753

9,4335

9,3851

8,8633

8,3088

7,9427

7,5361

7,1607

6,8137

6,1944

5,6603

5,4206

5,1971

4,7932

4,4392

3,8514

3,3868

3,0133

13-й

12,1337

11,3484

10,0462

9,9856

9,3936

8,8527

8,3577

7,9038

7,4869

7,1034

6,4235

5,8424

5,5831

5,3423

4,9095

4,5327

3,9124

3,4272

3,0404

14-й

13,0037

12,1062

10,6374

10,5631

9,8986

9,2950

8,7455

8,2442

7,7862

7,3667

6,6282

6,0021

5,7245

5,4675

5,0081

4,6106

3,9616

3,4587

3,0609

15-й

13,8651

12,8493

11,2080

11,1184

10,3797

9,7122

9,1079

8,5595

8,0607

7,6061

6,8109

6,1422

5,8474

5,5755

5,0916

4,6755

4,0013

3,4834

3,0764

16-й

14,7179

13,5777

11,7588

11,6523

10,8378

10,1059

9,4466

8,8514

8,3126

7,8237

6,9740

6,2651

5,9542

5,6685

5,1624

4,7296

4,0333

3,5026

3,0882

17-й

15,5623

14,2919

12,2906

12,1657

11,2741

10,4773

9,7632

9,1216

8,5436

8,0216

7,1196

6,3729

6,0472

5,7487

5,2223

4,7746

4,0591

3,5177

3,0971

18-й

16,3983

14,9920

12,8042

12,6593

11,6896

10,8276

10,0591

9,3719

8,7556

8,2014

7,2497

6,4674

6,1280

5,8178

5,2732

4,8122

4,0799

3,5294

3,1039

19-й

17,2260

15,6785

13,3004

13,1339

12,0853

11,1581

10,3356

9,6036

8,9501

8,3649

7,3658

6,5504

6,1962

5,8775

5,3162

4,8435

4,0967

3,5386

3,1090

20-й

18,0456

16,3514

13,7799

13,5903

12,4622

11,4699

10,5940

9,8181

9,1285

8,5136

7,4694

6,6231

6,2593

5,9288

5,3527

4,8696

4,1103

3,5458

3,1129

21-й

18,8570

17,0112

14,2433

14,0292

12,8212

11,7641

10,8355

10,0168

9,2922

8,6487

7,5620

6,6870

6,3125

5,9731

5,3837

4,8913

4,1212

3,5514

3,1158

22-й

19,6604

17,6580

14,6913

14,4511

13,1630

12,0416

11,0612

10,2007

9,4424

6,7715

7,6446

6,7429

6,3587

6,0113

5,4099

4,9094

4,1300

3,5556

3,1180

23-й

20,4558

18,2922

15,1245

14,8568

13,4886

12,3034

11,2722

10,3711

9,5802

8,8832

7,7184

6,7921

6,3988

6,0442

5,4321

4,9245

4,1371

3,5592

3,1197

24-й

21,2434

18,9139

15,5435

15,2470

13,7986

12,5504

11,4893

10,5288

9,7066

8,9847

7,7843

6,8351

6,4335

6,0726

5,4509

4,9371

4,1428

3,5619

3,1210

25-й

22,0232

19,5235

15,9488

15,6221

14,0939

12,7834

11,6536

10,6748

9,8226

9,0770

7,8431

6,8729

6,4641

6,0971

5,4669

4,9476

4,1474

3,5640

3,1220

26-й

22,7952

20,1210

16,3411

15,9828

14,3752

13,0032

11,8258

10,8100

9,9290

9,1609

7,8957

6,9061

6,4906

6,1182

5,4804

4,9563

4,1511

3,5656

3,1227

27-й

23,5596

20,7069

16,7207

16,3296

14,6430

13,2105

11,9867

10,9352

10,0266

9,2372

7,9426

6,9352

6,8135

6,1364

5,4919

4,9636

4,1542

3,5669

3,1233

28-й

24,3164

21,2813

17,0882

16,6631

14,8981

13,4062

12,1371

11,0511

10,1161

9,3066

7,9844

6,9607

6,5335

6,1520

5,5016

4,9697

4,1566

3,5679

3,1237

29-й

25,0658

21,8444

17,4441

16,9837

15,1411

13,5907

12,2777

11,1584

10,1983

9,3696

8,0218

6,9830

6,5508

6,1656

5,5098

4,9747

4,1585

3,5687

3,1240

30-й

25,8077

22,3965

17,7887

17,2920

15,3725

13,7648

12,4090

11,2578

10,2737

9,4269

8,0552

7,0027

6,5660

6,1772

5,5168

4,9769

4,1601

3,5693

3,1242

35-й

29,4086

24,9986

19,3583

18,6646

16,3742

14,4982

12,9477

11,6546

10,5668

9,6442

8,1755

7,0700

6,6166

6,2153

5,5386

4,9915

4,1644

3,5708

3,1248

40-й

32,8347

27,3855

20,7042

19,7928

17,1591

15,0463

13,3317

11,9246

10,7574

9,7791

8,2438

7,1050

6,6418

6,2335

5,5482

4,9966

4,1659

3,5712

3,1250

45-й

36,0945

29,4902

21,8643

20,7200

17,7741

15,4558

13,6055

12,1084

10,8812

9,8628

8,2825

7,1232

6,6543

6,2421

5,5623

4,9986

4,1664

3,5714

3,1250

50-й

39,1961

31,4236

22,8691

21,4822

18,2559

15,7619

13,8007

12,2335

10,9617

9,9148

8,3045

7,1327

6,6605

6,2463

5,5541

4,9995

4,1666

3,5714

3,1250

Закінчення дод. 22
Таблиця А-3
Майбутня вартість $1 через n періодів


Період

Процентна ставка, %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

15

16

18

20

24

28

32

36

1-й

1,0100

1,0200

1,0300 1

,0400

1,0500

1,0600

1,0700

1,0800

1,0900

1,100

1,1200

1,1400

1,1500

1,1600

1,1800

1,200

1,2400

1,2800

1,3200

1,3600

2-й

1,0201

1,0404

1,0609 1

,0816

1,1025

1,1236

1,1449

1,1664

1,1881

1,2100

1,2544

1,2996

1,3225

1,3456

1,3924

1,4400

1,5376

1,6384

1,7424

1,8496

3-й

1,0303

1,0612

1,0927 1

,1249

1,1576

1,1910

1,2250

1,2597

1,2950

1,3310

1,4049

1,4815

1,5209

1,5609

1,6430

1,7280

1,9066

2,0972

2,300

2,5155

4-й

1,0406

1,0824

1,1255 1

,1699

1,2155

1,2625

1,3108

1,3605

1,4116

1,4641

1,5735

1,6890

1,7490

1,8106

1,9388

2,0736

2,3642

2,6844

3,0360

3,4210

5-й

1,0510

1,1041

1,1593 1

,2167

1,2763

1,3382

1,4026

1,4693

1,5386

1,6105

1,7623

1,9254

2,0114

2,1003

2,2878

2,4883

2,9316

3,4360

4,0075

4,6526

6-й

1,0615'

1,1262

1,1941 1

,2653

1,3401

1,4185

1,5007

1,5869

1,6771

1,7716

1,9738

2,1950

2,3131

2,4364

2,6996

2,9860

3,6352

4,3980

5,2899

6,3275

7-й

1,0721

1,1487

1,2299 1

,3159

1,4071

1,5036

1,6058

1,7138

1,8280

1,9487

2,2107

2,5023

2,6600

2,8262

3,1855

3,5832

45077

5,6295

6,9826

8,6054

8-й

1,0829

1,1717

1,2668 1

,3686

1,4775

1,5938

1,7182

1,8509

1,9926

2,1436

2,4760

2,8526

3,0590

3,2784

3,7589

4,2998

5,5895

7,2058

9,2170

11,7034

9-й

1,0937

1,1951

1,3048

,4233

1,5513

1,6895

1,8385

1,9990

2,1719

2,3579

2,7731

3,2519

3,5179

3,8030

4,4355

5,1598

6,9310

9,2234

12,1665

15,9166

10-й

1,1046

1,2190

1,3439

,4802

1,6289

1,7908

1,9672

2,1589

2,3674

2,5937

3,1058

3,7072

4,0456

4,4114

5,2338

6,1917

8,5944

11,8059

16,0598

21,6466

11-й

1,1157

1,2434

1,3842

,5395

1,7103

1,8983

2,1049

2,3316

2,5804

2,8531

3,4785

4,2262

4,6524

5,1173

6,1759

7,4301

10,6571

15,1116

21,1989

29,4393

12-й

1,1268

1,2682

1,4258

,6010

1,7959

2,0122

2,2522

2,5182

2,8127

3,1384

3,8960

4,8179

5,3503

5,9360

7,2876

8,9161

13,2148

19,3428

27,9825

40,0375

13-й

1,1381

1,2936

1,4685

,6651

1,8856

2,1329

2,4098

2,7196

3,0658

3,4523

4,3635

5,4924

6,1528

6,8858

8,5994

10,6993

16,3863

24,7588

36,9370

54,4510

14-й

1,1495

1,3195

1,5126

,7317

1,9799

2,2609

2,5785

2,9372

3,3417

3,7975

4,6871

6,2613

7,0757

7,9875

10,1472

12,8392

20,3191

31,6913

48,7568

74,0534

15-й

1,1610

1,3459

1,5580

,8009

2,0789

2,3966

2,7590

3,1722

3,6425

4,1772

5,4736

7,1379

8,1371

9,2655

11,9737

15,4070

25,1956

40,5648

64,3590

100,7126

16-й

1,1726

1,3728

1,6047

1,8730

2,1829

2,5404

2,9522

3,4259

3,9703

4,5950

6,1304

8,1372

9,3576

10,7480

14,1290

18,4884

31,2426

51,9230

84,9538

136,9691

17-й

1,1843

1,4002

1,6528

,9479

2,2920

2,6928

3,1588

3,700

4,3276

5,0545

6,8660

9,2765

10,7613

12,4677

18,6722

22,1861

38,7408

66,4614

112,1390

186,2779

18-й

1,1961

1,4282

1,7024

2,0258

2,4066

2,8543

3,3799

3,9960

4,7171

5,5599

7,6900

10,5752

12,3755

14,4625

19,6733

26,6233

48,0386

85,0706

148,0235

253,3380

19-й

1,2081

1,4568

1,7535

2,1068

2,5270

3,0256

3,6165

4,3157

5,1417

6,1159

8,6128

12,0557

14,2318

16,7765

23,2144

31,9480

59,5679

108,8904

195,3911

344,5397

20-й

1,2202

1,4859

1,8061

2,1911

2,6533

3,2071

3,8697

4,6610

5,6044

6,7275

9,6463

13,7435

16,3665

19,4608

27,3930

38,3376

73,8641

139,3797

257,9162

468,5740

21-й

1,2324

1,5157

1,8603

2,2788

2,7860

3,3996

4,1406

5,0338

6,1088

7,4002

10,8038

15,6678

18,8215

22,5745

32,3238

46,0051

91,5915

178,4060

340,4494

837,2606

22-й

1,2447

1,5460

1,9161

2,3699

2,9253

3,6035

4,4304

5,4365

6,6586

8,1403

12,1003

17,8610

21,6447

26,1864

38,1421

55,2061

113,5735

228,3596

449,3932

866,6744

23-й

1,2572

1,5769

1,9736

2,4647

3,0715

3,8197

4,7405

5,8715

7,2579

8,9543

13,5523

20,3616

24,8915

30,3762

45,0076

66,2474

140,8312

292,3003

593,1990

1 178,677

24-й

1,2697

1,6084

2,0328

2,5633

3,2251

4,0489

5,0724

6,3412

7,9111

9,8497

15,1786

23,2122

28,6252

35,2364

53,1090

79,4968

174,6306

374,1444

783,0227

1 603,001

25-й

1,2824*

1,6406

2,0938

2,6658

3,3864

4,2919

5,4274

6,8485

8,6231

10,8347

17,0001

26,4619

32,9190

40,8742

62,6686

95,3962

216,5420

478,9049

1 033,590

2 180,081

26-й

1,2953

1,6734

2,1566

2,7725

3,5557

4,5494

5,8074

7,3964

9,3992

11,9182

19,0401

30,1666

37,8568

47,4141

73,9490

114,4755

268,5121

612,9882

1 364,339

2 964,911

27-й

1,3082

1,7069

2,2213

2,8834

3,7335

4,8223

6,2139

7,9881

10,2451

13,1100

21,3249

34,3899

43,5353

55,0004

87,2598

137,3706

332,9550

784,6377

1 800,927

4 032,279

28-й

1,3213

1,7410

2,2879

2,9987

3,9201

5,1117

6,6488

8,6271

11,1671

14,4210

23,8839

39,2045

50,0656

63,8004

102,9666

164,8447

412,8642

1 004,336

2 377,224

5 483,899

29-й

1,3345

1,7758

2,3566

3,1187

4,1161

5,4184

7,1143

9,3173

12,1722

15,8631

26,7499

44,6931

57,5755

74,0085

121,5005

197,8136

511,9516

1 285,560

3 137,935

7 458,102

30-й

1,3478

1,8114

2,4273

3,2434

4,3219

5,7435

7,6123

10,0627

13,2677

17,4494

29,9599

50,9502

66,2118

85,8499

143,3706

237,3763

634,8199

1 645,505

4 142,075

1 0143,02

40-й

1,4889

2,2080

3,2620

4,8010

7,0400

10,2857

14,9745

21,7245

31,4094

45,2593

93,0510

188,8835

267,8635

378,7212

750,3783

1 469,772

5455,913

1 9426,69

66 520,77

*

50-й

1,6446

2,6916

4,3839

7,1067

11,4674

18,4202

29,4570

46,9016

74,3575

117,3909

289,0022

700,2330

1 083,657

1 670,704

3 927,357

9 100,438

46 890,43

*

*

*

60-й

1,8167

3,2810

5,8916 1

0,5196

18,6792

32,9877

57,9464

101,2571

176,0313

304,4816

897,5969

259,5919

4 383,999

7 370,201

20555,14

56 347,51

*•

*

*

*

* Майбутня вартість > 99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.