лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

11.6. Облік операцій з борговими цінними
паперами, що рефінансуються
Національним банком України

Основним видом боргових цінних паперів Уряду України, що рефінансуються Національним банком України, є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Облік розміщення, обігу, сплати доходу та погашення ОВДП проводиться окремо за балансом НБУ та комерційних банків на балансових, позабалансових рахунках, а також у кількісному вираженні за рахунками депозитарного обліку (далі “депо” рахунки).

Вкладення банків у боргові цінні папери Уряду України та місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, відображаються за балансовими рахунками груп 141 та 142 у портфелі банку на продаж та на інвестиції відповідно за такими рахунками:

1410 (А) “Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж”;

1411 (А) “Інші боргові цінні папери центральних органів держав­ного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж”;

1412 (А) “Боргові папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж”;

1416 (А) “Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж”;

1417 (А) “Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж”;

1420 (А) “Облігації внутрішньої державної позики, що рефі-
нансуються Національним банком України, у портфелі банку на
інвестиції”;

1421 (А) “Інші боргові цінні папери центральних органів держав­ного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції”;

1422 (А) “Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції”;

1426 (КА) “Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції”;

1427 (А) “Неамортизована премія, за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції”.

За балансовими рахунками групи 142 “Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції” враховуються цінні папери до дати погашення, незалежно від того, який період залишився до часу їх погашення.

Для відображення в обліку операцій з нарахування доходів (витрат) за цими цінними паперами використовуються такі балансові та позабалансові рахунки:

1418 (А) “Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж” (активний);

1428 (А) “Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції” (активний);

6050 (П) “Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж” (пасивний);

6051 (П) “Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції” (пасивний);

6103 (П) “Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків” (пасивний);

6113 (П) “Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів” (пасивний);

6203 (АП) “Результат від торгівлі цінними паперами на продаж” (активно-пасивний);

6394 (П) “Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії” (пасивний);

7103 (А) “Комісійні витрати за операціями з цінними паперами” (активний);

7394 (А) “Негативний результат від продажу цінних папе-
рів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії” (активний);

9600 “Не сплачені банками доходи” (активний, позабалансовий);

9601 “Не сплачені клієнтами доходи” (активний, позабалан-
совий).

Сплата вартості придбаних ОВДП.

На суму ОВДП за ціною придбання:

Д-т 3541 Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку
К-т 1200 Кореспондентський рахунок

або

К-т Поточний рахунок клієнта (йдеться про рахунки Державного або місцевих бюджетів: 2510, 2540, 2541, 2542, 2545).

Оприбуткування ОВДП, що придбані за номінальною вартістю, в портфель банку на продаж.

На суму номінальної вартості:

Д-т 1410 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
К-т 3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку;

одночасно:

Д-т 9819 Інші цінності і документи

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

Оприбуткування ОВДП, що придбані за номінальною вартістю, в портфель банку на інвестиції.

На суму номінальної вартості:

Д-т 1420 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
К-т 3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку;

одночасно:

Д-т 9819 Інші цінності і документи

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

Оприбуткування ОВДП, що придбані з премією, у портфель банку на продаж.

На суму номінальної вартості:

Д-т 1410 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
К-т 3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку.

На суму премії:

Д-т 1417 Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
К-т 3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку.

На суму номінальної вартості:

Д-т 9819 Інші цінності і документи

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

Щомісячна амортизація премії за ОВДП, у портфелі банку на продаж.

На розрахункову суму амортизації:

Д-т 6050 Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
К-т 1417 Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на продаж.

Оприбуткування ОВДП, що придбані з премією, в портфель банку на інвестиції.

На суму номінальної вартості:

Д-т 1420 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції
К-т 3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку.

На суму премії:

Д-т 1427 Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
К-т 3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку.

На суму номінальної вартості:

Д-т 9819 Інші цінності і документи

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

Щомісячна амортизація премії за ОВДП, у портфелі банку на інвестиції.

На розрахункову суму амортизації премії:

Д-т 6051 Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції
К-т 1417 Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на продаж.

Оприбуткування ОВДП, що придбані з дисконтом, у портфелі банку на продаж.

На суму різниці між номінальною вартістю та дисконтом:

Д-т 1410 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на продаж
К-т 3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку.

На суму дисконту:

Д-т 1410 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на продаж
К-т 1416 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на продаж.

На суму номінальної вартості:

Д-т 8919 Інші цінності і документи

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

Щомісячна амортизація дисконту за ОВДП, у портфелі банку на продаж.

Д-т 1416 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
К-т 6050 Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

Оприбуткування ОВДП, що придбані з дисконтом у портфелі банку на інвестиції.

На суму різниці між номінальною вартістю та дисконтом:

Д-т 1420 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
К-т 3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку.

На суму дисконту:

Д-т 1420 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
К-т 1426 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції.

На суму номінальної вартості:

Д-т 9819 Інші цінності і документи

К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.

Щомісячна амортизація дисконту за ОВДП, у портфелі банку на інвестиції.

На розрахункову суму амортизації:

Д-т 1426 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції
К-т 6051 Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції.

Продаж ОВДП за балансовою вартістю.

На суму залишку неамортизованої премії:

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок

або

Д-т Поточний рахунок клієнта

К-т 1427 Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції.

На суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 1426 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
К-т 1420 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції.

На суму номінальної вартості, якщо ОВДП були раніше придбані з премією та на суму балансової вартості, якщо ОВДП обліковувались з дисконтом:

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок

або Поточний рахунок клієнта

К-т 1420 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції.

На суму номінальної вартості:

Д-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98

К-т 9819 Інші цінності і документи.

Продаж ОВДП за ціною вищою, ніж балансова.

На суму залишку неамортизованої премії:

Д-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж
К-т 1427 Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції.

На суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т 1426 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції
К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж.

На суму номінальної вартості:

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок

або Поточний рахунок клієнта

К-т 1410 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

На суму різниці між ціною продажу ОВДП та їх номінальною вартістю:

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок

або Поточний рахунок клієнта

К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж.

На суму номінальної вартості:

Д-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98

К-т 9819 Інші цінності і документи.

Зміст наведеної операції банку з продажу ОВДП можна показати в системі обліку дещо скорочено, а саме:

у разі отримання коштів від продажу

Д-т 1200 Кореспондентський рахунок
К-т 3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку.

у разі списання проданих ОВДП з балансу банку-продавця

Д-т 3641

К-т 1410 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
К-т 1417 Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами у портфелі банку на продаж.

Облік прав власності за облігаціями внутрішньої державної позики та наслідків їх діяльності у розрізі комерційних банків або їх клієнтів здійснюються паралельно в кількісному вираженні на рахунках “депо”.

Сегментна структура рахунків “депо”:

Х1ХХХХ2ХХХХ3ХХХХХХ4ХХХХХХХХХХ5,

де Х — розряди кодової частини сегмента, а цифри 1—5 — номери сегментів.

Перший сегмент (Х1) — це однорозрядний код, що відображає рівень обліку облігацій. Код має такі значення:

1 — при здійсненні обліку на рівні депозитарію Національного банку України. На цьому рівні на рахунках “депо” відображається загальна кількість облігацій, що перебуває у власності комерційного банку та його клієнтів;

2 — за умови здійснення обліку операцій з облігаціями у депозитаріях комерційних банків. Вони у кількісному вираженні обліковують облігації, що перебувають у власності банку та кожного клієнта.

Другий сегмент (ХХХХ2) — це чотирирозрядний код, що визначає номер рахунку “депо”. Цифри, що використовуються при нумерації чотирирозрядного коду, визначають:

Перша: 9 являє собою символ рахунку “депо” за облігаціями;

Друга: 8 означає пасивний рахунок “депо”, 9 означає активний рахунок “депо”;

Третя: символ, що характеризує відсутність блокування облігацій або напрями їх блокування. Символ набуває таких значень:

3 — облігації державних позик, не заблоковані або заблоковані на тимчасових рахунках;

0 — облігації державних позик, що заблоковані за рішенням контролюючих органів;

1 — облігації державних позик, що заблоковані у зв’язку з дією договору репо;

2 — облігації державних позик, що заблоковані для сплати процентів або подальшого погашення;

4 — резервний;

5 — облігації державних позик, що заблоковані під забезпечення ломбардного кредиту;

6 — облігації державних позик, що заблоковані під забезпечення міжбанківського кредиту;

7 — облігації державних позик, що заблоковані для подальшого продажу;

8 — облігації державних позик, що заблоковані після торгів та підлягають оплаті;

9 — резервний.

Четверта цифра: символ, що характеризує за активом життєвий цикл облігації та за пасивом — належність облігацій за їх власниками. Символ набуває таких значень:

5 — облігації, що не розміщені;

9 — облігації в обігу;

1 — банк — власник цінного паперу;

2 — банк — агент за цінним папером;

4 — банк — агент за цінним папером, власник — клієнт — нерезидент.

План рахунків депозитарного обліку наведений у табл. 11.3.

Таблиця 11.3

План рахунків депозитарного обліку (депо),
який застосовується при проведенні операцій
з облігаціями внутрішньої державної позики

 • Номер рахунку депо
 • Назва розділу та рахунку депо
 • Характеристи­ка рахунку
 • Примітки
 • Облігації, що розміщуються
 • 9995
 • Облігації державних позик, що розміщуються
 • Активний
 • 9895
 • Облігації державних позик, що не розміщені
 • Пасивний
 • Облігації в обігу
 • 9999
 • Облігації державних позик в обігу
 • Активний
 • 9801
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності комерційних банків, заблоковані за рішенням контролюючих органів
 • Пасивний
 • 9802
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів комерційних банків, заблоковані за рішенням контролюючих органів
 • Те саме
 • 9811
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності комерційних банків, заблоковані у зв’язку з дією договору репо
 • 9812
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів-резидентів ко­мерційних банків, заблоковані у зв’язку з дією договору репо
 • 9813
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів–нерезидентів комерційних банків, заблоковані у зв’язку з дією договору репо
 • Тимчасо­вий
 • 9817
 • Облігації державних позик, заблоковані у зв’язку з дією договору репо
 • Те саме
 • 9821
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності комерційних банків, заблоковані для сплати процентів або подальшого погашення

Закінчення табл. 11.3

 • Номер рахунку депо
 • Назва розділу та рахунку депо
 • Характеристи­ка рахунку
 • Примітки
 • 9822
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів-резидентів ко­мерційних банків, заблоковані для сплати процентів подальшого погашення
 • Пасивний
 • 9831
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності комерційних банків
 • Те саме
 • 9832
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів комерційних банків
 • 9834
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів-нерезидентів комерційних банків та заблоковані до погашення
 • Тимчасо­вий
 • 9837
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності комерційних банків, та зараховані в покриття зобов’язань за обов’язковими резервами
 • Те саме
 • 9851
 • Облігації державних позик, що заблоковані під забезпечення ломбардного кре-
  диту
 • Використо­вується на вторинному ринку
 • 9857
 • Облігації державних позик, заблоковані під забезпечення ломбардного кредиту
 • Тимчасо­вий
 • 9861
 • Облігації державних позик, що заблоковані під забезпечення міжбанківського кредиту
 • Те саме
 • 9867
 • Облігації державних позик, заблоковані під забезпечення міжбанківського кредиту
 • 9871
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності комерційних банків, заблоковані для подальшого продажу
 • 9872
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів комерційних банків, заблоковані для подальшого продажу
 • 9881
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності комерційних банків, заблоковані після торгів для оплати
 • 9882
 • Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів комерційних банків, заблоковані після торгів з метою оплати
 • 9897
 • Облігації державних позик, заблоковані за угодами на позабіржовому ринку
 • Тимчасо­вий

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.