лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Г. Г. Трофімова

 

 

ПРАВОВА  СТАТИСТИКА

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ 2001

 

 

Рецензенти:
Л. Л. Вікторова,канд. екон. наук, доц. (Інститут економіки,
управління і господарського права)
Е. М. Лібанова, д-р екон. наук, проф.
(Рада з вивчення продуктивних сил НАН України)

 

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2–19 від 19.01.2001

 

 

 

 

Трофімова Г. Г.
Т 76       Правова статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 75 с.
ISВN 966–574–212–4

Навчально-методичний посібник містить типову програму дисципліни «Правова статистика», навчально-методичне забезпечення курсу, до якого входять методичні вказівки, плани практичних занять, навчальні завдання та термінологічний словник до кожної теми. Наведені також завдання для перевірки знань та блочно-модульного контролю з прикладами їх виконання, указані критерії оцінювання знань студентів.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання.
ББК 67.5
a Г. Г. Трофімова, 2001
ІSBN 966–574–212–4                                                                a КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

 

 

ТРОФІМОВА Галина Григорівна

 

ПРАВОВА СТАТИСТИКА

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

Редактор Л. Мержвинська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Невзгляд
Верстка І. Пантюхової

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.