лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 2.5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Тема I. Загальна характеристика телекомунікаційних систем
1. Дайте визначення терміна «телекомунікації».
2. Коли було створено першу телекомунікаційну систему?
3. Перерахуйте основні етапи розвитку телекомунікаційних систем.
4. З яких основних частин складається система передачі даних?
5. Що таке DТE (DCE)?
6. Що таке дуплексний канал передачі даних?
7. Чи вірно, що телекомунікаційні системи можуть класифіку­ватися за охоплюваною територією?
8. Чи була ARPANET першою глобальною мережею?
9. Internet побудована на основі ARPANET?
10. Сирена — це глобальна мережа?
11. Які цифрові системи зв’язку існують в Україні?
12. X.25 — це стандарт МОС?
Тема II. Еталонна модель взаємодії відкритих систем і рівневі протоколи
1. Що таке еталонна модель взаємодії відкритих систем?
2. Дайте визначення рівня еталонної моделі.
3. Назвіть 7 рівнів OSI.
4. RS-232 — це стандарт якого рівня?
5. У чому полягає метод передачі маркера?
6. У чому полягає метод CSMA/CD?
7. Х.25 — це протокол канального рівня?
8. Визначіть функції транспортного рівня (фізичного/ канального/ мережного/ подання даних/ прикладного).
9. Які рівні вирізняє модель протоколів Internet?
10. Що таке ТСР/ІР?
11. Назвіть, відомі вам базові моделі протоколів.
12. Для чого призначені аналізатори протоколів?
Тема III. Засоби організації комп’ютерних мереж
1. Яка з міжнародних організацій розробляла мережні стандарти?
2. Які середовища передачі підтримує стандарт Ethernet?
3. Якою є топологія мереж Ethernet?
4. Яка максимальна довжина сегмента допускається стандартом 10Base2 (10Base5)?
5. Скільки машин можна максимально об’єднати в мережу 10Base2 (10Base5)?
6. Яка максимальна довжина мережі 10Base2 (10Base5) може бути досягнута?
7. Скільки термінаторів необхідно поставити у сегмент Token Ring?
8. Яка максимальна кількість ЕОМ може бути об’єднана в мережу Token Ring?
9. Чи підтримує ArcNet топологію «загальна шина»?
10. У чому полягає різниця між мостами і маршрутизаторами?
11. У чому полягає різниця між концентратором і комутатором?
12. Що таке шлюз?
Тема IV. Модеми
1. Що таке модем?
2. Прокласифікуйте модеми.
3. З яких основних частин може складатися модем?
4. Що таке протоколи підключення модемів? Які з них вам відомі?
5. Що таке модуляція? Які ви знаєте протоколи модуляції?
6. Які ви знаєте протоколи виправлення похибок?
7. Що таке стиснення даних? Які ви знаєте протоколи стиснення?
8. Які ви знаєте параметри настройки модемів?
9. Які параметри настройки модема слід задати обов’язково?
10. Що таке АТ-команди?
11. Що таке Hayes-сумісність?
Тема V. Цифрова мережа з інтеграцією сервісу (ISDN)
1. Чим відрізняються цифрові системи зв’язку від аналогових?
2. Які ви знаєте цифрові технології?
3. Порівняйте стандарти BRI і PRI.
4. Яка з цифрових технологій забезпечує найвищу швидкість передачі інформації?
5. Яка цифрова система була створена першою?
6. Чи використовується ISDN в Україні?
Тема VI. Стільниковий зв’язок
1. Що таке BSS?
2. Що таке MSC?
3. Які стандарти стільникового зв’язку прийнято в Україні?
4. Які ви знаєте характеристики стільникових мереж?
5. Що таке SIM?
6. Завдяки чому завоював популярність стандарт GSM?
7. Що таке роумінг?
8. Які послуги надаються стільниковими мережами зв’язку?
9. Як можна використовувати стільникову мережу для передачі даних?
Тема VII. Пейджинговий зв’язок
1. Прокласифікуйте пейджери.
2. З яких основних частин складається пейджингова система зв’язку?
3. Які ви знаєте стандарти пейджингового зв’язку?
4. Як можуть передаватися повідомлення за пейджингового зв’язку?
5. Які повідомлення можуть передаватися за пейджингового зв’язку?
6. Які витрати чекають на абонента пейджингової мережі?
7. Які пейджингові компанії працюють в Україні?
Тема VIII. Сучасні системи комп’ютерної телефонії
1. У чому полягає різниця між офісними і відомчими АТС?
2. Які ви знаєте типи АТС?
3. Які функції підтримують цифрові АТС?
4. Які операції можна здійснювати з допомогою системних апаратів офісної АТС?
5. Назвіть приклади відомчих чи офісних АТС.
6. Що таке комп’ютерна телефонія?
7. Які послуги надають комп’ютерно-телефонні системи?
8. Які існують системи комп’ютерної телефонії?
9. Що таке голосова пошта?
10. Що таке системи сповіщення?
11. Що складає апаратну базу комп’ютерної телефонії?
12. Що таке ТАРІ та для чого він призначений?

  1. Як можна розробити програмне забезпечення системи комп’ютерної телефонії?

Тема IX. Системи супутникового зв’язку
1. Коли було запущено перший штучний супутник?
2. Коли було запущено перший супутник зв’язку?
3. Що таке геостаціонарна орбіта?
4. Що таке низькоорбітальні супутникові системи і чим вони відрізняються від геостаціонарних?
5. З яких основних компонентів складається технічне забезпечення наземної станції?
6. Що таке система стабілізації супутника?
7. З якими системами можуть інтегруватися системи супутни­кового зв’язку?
8. Які ви знаєте протоколи супутникових мереж?
9. Які методи використовуються для кодування сигналу в супутникових мережах?
10. Які ви знаєте сучасні проекти створення супутникових систем?
Тема X. Електронна пошта
1. Що таке система електронної пошти?
2. Що таке списки розсилки?
3. Що таке телеконференції?
4. Які методи адресації електронної пошти ви знаєте і в чому вони полягають?
5. Як адресується електронна пошта в Internet?
6. Що таке формат повідомлення?
7. Які ви знаєте програми роботи з електронною поштою?
8. Файли яких форматів можуть передаватися електронною поштою?
9. Які ви знаєте протоколи передачі електронної пошти?
10. Які ви знаєте стандарти електронної пошти?
Тема XI. Комунікаційні сервіси Internet
1. Що таке сервіс Internet?
2. Прокласифікуйте комунікаційні сервіси Internet.
3. Що таке BBS?
4. Що таке Usenet?
5. Які чотири компоненти є основою системи WWW?
6. Що таке URL?
7. Що таке GGI?
8. Що таке «тег”?
9. Як можна створити гіпертекстову сторінку?
10. Що таке броузер?
11. Які основні можливості надає Dynamic HTML?
Тема XII. Безпека телекомунікаційних систем
1. Які можуть бути способи несанкціонованого доступу до інформації?
2. Що таке загроза безпеці?
3. Що таке служба безпеки і які вони бувають?
4. Які існують методи захисту інформації?
5. Що таке скремблювання сигналу?
6. Які методи шифрування ви знаєте?
7. У чому полягає різниця між алгоритмами RSA та DES?
8. Що таке арбітраж?
9. Зашифруйте слово «телекомунікації» методом: підстановочного (перестановочного) шифрування.
10. Як можна підвищити криптостійкість алгоритму DES?
11. У чому полягає метод RSA?
12. Як можна організувати систему технічного захисту приміщення?
13. Який алгоритм використовує програму PGP?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.