лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) — волоконно-оптичний розподілений інтерфейс передачі даних. Підготований одним з комітетів ANSI наприкінці 80-х рр. Стандарт на використання волоконно-оптичного каналу в локальних мережах, основний для побудови мережних магістралей. Використовує протокол множинної передачі маркера. (Станція захоплює маркер, передає дані та генерує новий маркер). Для реалізації FDDI використовується одно- та багатомодове оптоволокно. Швидкість каналу — 100 Мбіт/с. В одному волоконно-оптичному кільці може бути до 1000 вузлів. Вузли можуть знаходитися на відстані до 2 км (для багатомодового волокна) і 40 км (для одномодового). Максимальна довжина мережі — 200 км.
Визначає також топологію, в якій використовуються два незалежні, із взаємно протилежними напрямками передачі волоконно-оп­тичні кільця, які забезпечують загальну швидкість передачі даних 200 Мбіт/с. Компоненти з’єднуються з допомогою зв’язувального концентратора, до якого може приєднуватися коаксіальний кабель або вита пара, а не лише оптоволокно. Основна топологія для організації магістралей.
FDMA (Frequency Division Multiple Access) — множинний метод доступу з розділенням каналів зв’язку за частотою. Найбільш простий із методів множинного доступу, за якого кожному користувачеві на час сеансу виділяється окрема смуга частот.
Finger — програма, яка повідомляє відомості про кого-небудь у мережі Internet.
Firewall (брандмауер) — захисний фільтр для повідомлень і входів до системи. Використовуються в організаціях, навпрямки приєднаних до Internet, щоб запобігти несанкціонованому доступові до мережі ззовні.
Frame Relay — протокол передачі даних, що використовується на високошвидкісних лініях і замінює давніший протокол X.25. Дозволяє динамічно розбивати загальну смугу лінії на канали з потрібною на якийсь момент смугою пропускання. Краще підходить для обробки суто цифрової інформації. Підключення надається провайдерами. Гарне рішення в разі замалої смуги пропускання.
FSK (Frequency Shift Keying) — частотна модуляція. Використо­вується для перетворення цифрових сигналів в аналогові — 0/1 відповідають певні частоти аналогового сигналу за незмінної амплітуди. Використовується в низькошвидкісних протоколах.
FTP (File Transfer Protocol) — протокол передачі файлів. Засіб передачі одного чи декількох файлів з одного комп’ютера на інший через мережу або телефонну лінію.
GAN (Global Area Network) — глобальна комп’ютерна мережа. Охоплює комп’ютери в усіх куточках світу.
Gateway (шлюз) — пристрій для з’єднання мереж, у яких використовуються різні протоколи, щоб інформація могла передаватися з однієї мережі в іншу.
Gopher — сервіс Internet, який дозволяє з допомогою меню знаходити інформацію на віддалених комп’ютерах. Для підключення до віддаленого серверу Gopher, де доступні відповідні меню, зазвичай використовується Telnet.
GSM (Global System for Mobile Communications) — глобальна система мобільного зв’язку; цифровий стандарт стільникових мереж передачі даних, другий за поширеністю в світі. Діапазони 900, 1800, 1900 МГц.
HDLC — протокол канального рівня, стандарт МОС. Забезпечує високорівневе керування каналом, задовольняє визначенню ARQ. Є базовою множиною протоколів, має ряд підмножин. Залежно від фірми-виготовлювача реалізуються ті чи інші можливості, закладені в протоколі.
HLR (Home Location Register) — домашній реєстр місцеположення. Містить відомості про всіх абонентів, зареєстрованих у даній системі, та про види послуг, що їм можуть бути надані (для кожного абонента вони можуть бути різними, що визначається під час укладання договору).
Host (Вузол) — будь-який пристрій у мережі, який використовує ТСР/ІР. Це також комп’ютер у мережі Internet, до якого можна підключитися.
HTML (Hypertext Markup Language) — мова розмітки гіпертексту. Використовується для створення сторінок WWW. (Див. також Dynamic HTML, XML).
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) — протокол передачі гіпертексту. Спосіб передачі мережею сторінок WWW.
IEEE ( Institute of Electronic and Electrical Engineers) — Інститут інженерів електроніки та радіоелектроніки США. Професійне товариство; має філіали в усьому світі. Працює в галузі стандартизації локальних мереж та інших систем. Комітети мають номери.
Internet — всесвітнє об’єднання пов’язаних між собою мереж, які використовують ТСР/ІР. Об’єднує близько 70 000 незалежних мереж.
Internet Explorer — програма для Microsoft Windows, що використовує WinSock і призначена для перегляду сторінок WWW.
Intranet — мережа пов’язаних між собою комп’ютерів у межах однієї організації.
IP address (ІР-адреса) — унікальне число, що складається з чотирьох частин по 8 бітів кожна, розділених крапками, і використо­вується для ідентифікації комп’ютера в Internet. У більшості комп’ютерів є також одне або декілька імен доменів, які легше запам’ятати.
IPX/SPX — транспортні протоколи, що використовуються в мережах Novell NetWare. IPX (Internetwork Packet Exchange) — протокол міжперсональної передачі пакетів. Визначає формат пакетів, що передаються мережею, та інтерфейс із мережним програмним забезпеченням (відповідає транспортному рівневі OSI). SPX (Sequenced Packet Exchange) — протокол послідовного обміну пакетами; передбачає, що перед початком обміну даними робочі станції встановлюють між собою зв’язок. На рівні цього протоколу гарантується доставка пакетів, що передаються мережею.
IRC (Internet Relay Chat) — система, що надає користувачам Internet можливість розмовляти в реальному масштабі часу.
ISDN ( Integrated Services Digital Network) — цифрова мережа з інтеграцією сервісу.
ISO (International Organization for Standartization), МОС — Міжнародна організація зі стандартизації. Участь у ній є добровіль­ною, до МОС входять національні організації зі стандартизації від кожної країни-члена, представництво знаходиться в Женеві, Швейцарія. Організація має зв’язок з комітетами користувачів і виробників.
ITU (International Telecomunication Union) — Міжнародний комунікаційний союз.
Java — мова програмування. Нагадує С і С++, використовується в розробці аплетів для сторінок WWW.
KOI-8 — 8-бітне кодування, що використовується для передачі російських текстів в ОС UNIX та деяких протоколах мережі Internet. Для передачі латинських текстів інколи використовується лише 7-бітний код (нижня частина таблиці).
LAN (Local Area Network), ЛОМ — локальна обчислювальна мережа. Група комп’ютерів, з’єднаних комунікаційним обладнанням і розміщених зазвичай поблизу (наприклад, в одній будові чи на одному поверсі будови) таким чином, що вони можуть сумісно використовувати дані.
MAC address (МАС-адреса) — унікальне 48-розрядне число, що призначається мережним платам їх виробниками. Використовується в мережах ТСР/ІР для відображення.
MAN (Metropoliten Area Network) — міська комп’ютерна мережа. Мережі комп’ютерів, що охоплюють територію до 25 км і використовують як середовище передачі телевізійний кабель.
МАР (Manufacturing Automation Protocol) — протокол автомати­зації виробництва. Розроблений компанією General Motors. Один із перших значних стандартів в галузі локальних мереж, розроблений користувачем.
MHS (Message Handling Service) — служба керування повідомленнями. Стандарт електронної пошти, розроблений фірмою Action Technologies.
MSC — центр комутації мобільного зв’язку, на який замикаються всі базові станції стільникової системи і з якого здійснюється вихід на інші мережі зв’язку — звичайну міську мережу комутованого телефонного зв’язку чи мережі супутникового зв’язку, інші стільникові мережі.
Newsgroup (Телеконференція) — у мережах Internet розподілена електронна дошка оголошень на певну тему.
Node (Вузол) — комп’ютер у мережах Internet і Fidonet.
OSI (Open System Interconnect), ЕМВВС — еталонна модель взаємодії відкритих систем.
PABX (Private Automatic Branch eXchange), PBX — офісні та відомчі АТС.
PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) — плезіосинхронна цифрова ієрархія — технологія магістрального зв’язку, незалежно сформована у США, Японії та Європі. Передбачає, що набори параметрів каналів передачі утворюють групи, так звані рівні ієрархії. Декілька потоків даних з одного рівня надходять на мультиплексор, з якого каналом більшої пропускної здатності подаються на наступний мультиплексор і т. д. Мультиплексування здійснюється з вирівнюванням вхідних швидкостей потоків від різних каналів через додавання потрібної кількості надлишкових бітів у канали з меншою швидкістю передачі. Між собою три стандарти ієрархій несумісні — вони різняться кількістю рівнів ієрархії та коефіцієнтами, на які слід множити пропускну здатність базового каналу 64 Кбіт/с (рівень DS0) для переходу на вищі рівні. Для об’єднання трьох ієрархій в одну застосовується так зване крос-мультиплексування.
PRM (Professional Mobile Radiocommunication) — системи професійного мобільного радіозв’язку (транкінгові системи). Використовуються для групового зв’язку в межах однієї організації, наприклад: міліція, аеропорти, залізничні вокзали, пожежні команди та ін. Передбачають можливість доступу абонентів до КТМЗК. В Європі також розвиваються транкінгові мережі загального користу­вання (для професійних користувачів).
QAM (Quadrature Amplitude Modulation) — квадратурна амплітудна модуляція. Змінюється як фаза, так і амплітуда сигналу.
RFC (Requests for Comments) — документи, які надають користу­вачам Internet можливість домовитися з питань архітектури та функ­ціонування мережі. Деякі з них є офіційними стандартами, інші — лише пропозиції про нові стандарти.
Router (маршрутизатор) — спеціалізований комп’ютер або програмне забезпечення для підтримки з’єднання двох або декількох мереж. Маршрутизатор дивиться на адресу призначення пакетів, що проходять через нього, і вирішує, за яким маршрутом їх направляти.
RS-232-C — протокол фізичного рівня; передає дані через інтерфейс, змінюючи рівні напруги (0 — від 3 В до 12 В; 1 — від –3 В до –12 В). Схема інтерфейсу має 25 контактних з’єднань (ланцюгів обміну). Для зв’язку DTE і DCE використовуються 4—8 з’єднань. (Приклади з’єднань: захисне заземлення, дані, що передаються і приймаються, запит передачі, вільно для передачі...).
RTS/CTS — протокол канального рівня; використовується для периферійного обладнання. Пристрої керують передачею даних, підвищуючи або знижуючи рівень сигналу — запиту/дозволу передачі (через інтерфейс RS-232-C).
SDH (Synchronous Digital Hierarchy) — синхронна цифрова ієрар­хія; європейський стандарт магістрального зв’язку, створений на зміну PDH. Орієнтований на оптичне середовище передачі даних. Замість жорстко заданих рівнів мультиплексорів в SDH мультиплек­сором називається пристрій, який на виході дає потік, кратний швид­кості основного цифрового каналу в ієрархії, що й визначає рівень його ієрархії. Швидкість базового каналу STM-1 — 155,52 Мбіт/с.
SIM (Subscriber Identity Module) — смарт-карта; «персоналізує» абонентський телефонний апарат стандарту GSM, на якому встановлюється, і містить унікальну інформацію про мобільного користувача.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — простий протокол передачі електронної пошти.
SNA (System Network Architecture) — архітектура мережних систем. Модель протоколів розроблена фірмою IBM 1974 р. для зв’язку з великими ЕОМ. Має 7 рівнів, як і OSI.
SONET (Synchronous Optical Network) — синхронна оптична мережа. Стандарт ANSI на високошвидкісні системи передачі інформації на основі оптичного волокна. Описує протоколи, швидкості передачі і контрольні параметри для волоконно-оптичних ліній із пропускною здатністю від 51,84 Мбіт/с до 10 Гбіт/с. Відповідає вимогам найновіших технологій передачі даних — ISDN, ATM, FDDI. SONET має декілька реалізацій: ОС-1 (51,84 Мбіт/с); ОС-3 (155,52 Мбіт/с) та ін.
Spanning Tree Algorithm (STA) — алгоритм пов’язуючого дерева. Використовується мостами з метою виключення зациклювання пакетів у мережі. Міст будує підграф, який не містить циклів, куди входять усі вершини графа (остове дерево), і посилає пакети дугами цього підграфа.
Switched-56 (64, 384, 1536) — цифрова технологія передачі інформації. Отримала назву завдяки використовуваній комутації каналів і швидкості передачі даних 56 Кбіт/с. Використовується такий самий спосіб комутації, як і за звичайного телефонного дзвінка. Можуть передаватися лише дані, але не мова. Для реалізації, крім комп’ютера, необхідне спеціальне обладнання CSU/DSU та підклю­чення до лінії.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.