лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Роумінг (roaming) — процедура надання послуг стільникового зв’язку абонентові одного оператора в системі іншого оператора. Для реалізації Р. є необхідним використання в обох системах того самого стандарту стільникового зв’язку та наявність домовленості між відповідними компаніями-операторами.
Симплексні канали. Забезпечують передачу інформації лише в одному напрямку.
Синхронна передача — інформація передається блоками, де вміщено багато байтів. Обрамляється не кожний байт, а лише блок. Перед початком обміну даними пристрої синхронізуються, чим знімається проблема розпізнавання окремих бітів. Серед символів обрамлення блоку можуть бути: синхронізуючі символи, адресне поле, керівне поле, контрольні суми.
Скремблер. Здійснює (зворотне) перетворення структури цифрового потоку без зміни швидкості передачі задля отримання властивостей випадкової послідовності. Реалізується логічною операцією додавання по модулю 2 початкового і псевдовипадкового двійкових сигналів. Дескремблер здійснює зворотну операцію.
Скремблювання аналогового сигналу — зміни характеристик аналогового сигналу таким чином, щоб отриманий сигнал мав властивості нерозбірливості й невпізнанності, покриваючи таку ж смугу частот, що й початковий сигнал. Для таких дій використовується спеціальна апаратура (скремблер). Скремблер може робити часові або частотні перестановки відрізків сигналу, між частинами сигналу можуть бути довільні вставки.
Телебачення — передача на відстані зображень рухомих об’єктів за допомогою радіоелектронних пристроїв. У пункті передачі елементи зображення перетворюються в послідовність електричних сигналів із наступною передачею цих сигналів каналами зв’язку (лініями радіорелейного зв’язку, кабельними, космічними) в пункт прийому, де здійснюється їх зворотне перетворення.
Телеграфний зв’язок, телеграф — передача на відстані дискрет­них (букво-цифрових) повідомлень — телеграм. Здійснюється з допомогою електричних або радіосигналів. Розрізняють Т. з. загального користування, абонентське телеграфування, відомчий Т. з. і факсимільний зв’язок.
Телекомунікації — засоби віддаленого інформаційного зв’язку.
Телекс — міжнародна телекомунікаційна служба, яка забезпечує засоби підготовки і передачі повідомлень, що містять текст і графічні символи з обраного набору символів.
Телематика — науково-технічна дисципліна, предметом якої є методи і засоби передачі інформації на значні відстані.
Телепослуги — послуги, що надаються під час використання каналів зв’язку (електронна пошта, факсимільний зв’язок).
Телефонний зв’язок — передача на відстань голосової інформації. Здійснюється електричними сигналами по дротах або радіосигналами. Розрізняють місцевий (в межах міста чи села), міжміський та міжнародний Т. з., а також відомчий, виробничий, мобільний (радіотелефонний) зв’язок.
Тоновий метод набору — метод набирання номера в телефонній мережі, за якого кожна цифра кодується послідовністю сигналів двох частот (DTMF — двотональне багаточастотне кодування).
Транкінг — метод автоматичного динамічного розподілу радіоканалів, виділених системі мобільного зв’язку, між відносно великою кількістю користувачів. Дозволяє підвищити ефективність використання радіочастотного ресурсу і зменшити час установлення зв’язку. Використовується в так званих транкінгових мережах — PRM-системах.
Транкінгові системи зв’язку (trunk) — системи наземного мобільного радіотелефонного зв’язку. Основні відмінності від стільникових мереж: Т. с. з. меншої ємності, принципово не можуть бути системами масового мобільного зв’язку, надають менший набір послуг. З-поміж стандартів Т. с. з. найбільш відомі: відкриті європейські протоколи — МРТ 1327, TETRA, спеціалізовані протоколи — LTR, SmartNet, EDACS. Т. с. з. працюють у діапазонах частот від 136...174 до 935...940 МГц. Використовуються, зокрема, міліцією.
УКРПАК — українська мережа з комутацією пакетів. Основою мережі є 26 вузлів, з’єднаних виділеними каналами зв’язку. Вони охоплюють Усі великі міста України. Мережа має близько 100 з’єднань з подібними мережами в усьому світі.
Фізичне середовище — певне фізичне приладдя, необхідне для передачі інформації.
Цифрове кодування аналогового сигналу. Аналоговий сигнал перетворюється в цифровий, який змішується з псевдовипадковою послідовністю, що виробляється спеціальним генератором. (Під час передачі сигналу в канал зв’язку на нього накладається випадкова послідовність 0 і 1 цифрового сигналу. Накладання двох сигналів створює враження шуму). Для Ц. к. а. с. використовують спеціальний пристрій до модемів.
Шлюзи (gateway) — програмно-апаратні комплекси, що зв’язують неоднорідні системи, які використовують різні операційні середовища і протоколи високих рівнів. З допомогою Ш. з’єднуються системи, неузгоджені за швидкостями обміну інформацією та використовуваними формами передачі даних.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) — асиметрична цифрова абонентська лінія.
ANSI (American National Standartds Institute) — Американський інститут національних стандартів, член ISO від США. Стандарти в галузі передачі даних у рамках моделі ВВС, у сфері шифрування інформації та управлінських систем.
Arcnet — технологія створення локальних мереж. Підтримує зірчасту і шинну топології. Як метод доступу до каналу використовує передачу маркера, як середовище передачі — коаксіальний кабель з опором 93 Ом; забезпечує передачу інформації зі швидкістю 2,44 Мбіт/с. Існує розширена версія Arcnet, яка підтримує 48-роз­рядну адресацію і рівень керування доступом до середовища за стандартом IEEE-802.2 та забезпечує швидкість передачі даних 20 Мбіт/с.
ARQ — протокол канального рівня. Належить до методів з опитуванням — вузол передає інформацію після отримання дозволу від вузла-координатора. Координатор по черзі опитує всі вузли на наявність інформації для передачі. Якщо вона є, то для передачі виділяється канал, а після її закінчення продовжується опитування. Протокол передбачає неперервний автоматичний запит на повторення передачі.
АТМ (Asynchronous Transfer Mode) — асинхронна технологія передачі даних для глобальних, регіональних і локальних мереж. Як середовище передачі використовується вита пара (швидкість передачі до 155 Мбіт/с) або оптоволокно. Підтримує швидкості від 25 до 622 Мбіт/с з перспективою збільшення до 2,488 Гбіт/с. Топологія зірчаста. Використовуються комутатори (гарантована швидкість маршрутизації пакетів 155 Мбіт/с на порт).
Метод передачі інформації — маленькими пакетами фіксованої довжини (53 байти), що звуться чарунками.
Backbone (магістраль) — високошвидкісна лінія або послідовність з’єднань, що утворює основний шлях у межах мережі.
BSS — базова станція системи стільникового зв’язку. Знаходиться в центрі стільника та обслуговує всі абонентські радіотелефонні апарати в межах свого стільника. Технічне забезпечення базової станції — антени, приймачі-передавачі, контролери тощо.
CCITT (Comite Consultation International de Telegraphique et Telephonique), МККТТ — Міжнародний консультаційний комітет із телеграфії й телефонії. Зараз CCITT називається ITU — International Telecomunication Union — Міжнародний комунікаційний союз. В організації представлено телекомунікаційні компанії та відомства.
CDMA (Code Division Multiple Access) — множинний метод доступу з кодовим розділенням.
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — протокол канального рівня, реалізований у специфікації Ethernet. Кожний вузол прослуховує передавальне середовище для виявлення передачі. Якщо середовище вільне, то вузол може передати пакет. Усі вузли приймають пакет, але використовує його лише адресат, який повідомляє іншим пакетам про прийом. Якщо під час передачі та отримання підтвердження жоден інший вузол не почав передачу, то вважається, що передача була успішною. Якщо ж інші вузли в цей час почали передавати інформацію, то вона може завадити правильній передачі, тому всі передачі припиняються, а інформація в каналі вважається шумом і ніким не приймається. Всі вузли «за­мовкають» на якийсь час, а потім намагаються відновити передачу.
Модифікація CSMA/CD: спершу пересилається сигнал-повідомлення, а потім, якщо немає колізій, — інформація; всі вузли чекають на закінчення передачі.
CTI (Computer Telephone Integration) — комп’ютерна телефонія.
Dedicated-56 — цифрова технологія передачі даних; передбачає підтримку постійного з’єднання, має обмежену смугу пропускання. Є застарілою, оскільки для комутації використовує цифрове обладнання. Витісняється технологією ISDN.
DPSK (Differential Phase Shift Keying) — відносна фазова модуляція. Залежно від значення інформаційного елемента змінюється лише фаза сигналу за незмінної амплітуди й частоти; кожному інформаційному бітові відповідає не абсолютне значення фази, а її зміна відносно попереднього значення.
DS0 (Digital Signal Level 0) — нульовий рівень ієрархії в схемі ієрархії, що її запропонувала компанія АТ&Т. Утворюється інди­відуальними каналами з пропускною здатністю кожного 64 Кбіт/с.
DS1 — перший рівень ієрархії. Складається з 24 каналів DS1. Пропускна здатність — 1,544 Мбіт/с.
DSL (Digital Subscriber Line) — цифрова абонентська лінія. Пристрій для інтерфейсу BRI ISDN.
Dynamic HTML (DHTML) — динамічна мова гіпертекстового маркування. Надає можливість описувати Web-сторінки, що містять динамічні об’єкти (текст, зображення і т. ін.) — переміщувані, анімовані, сховані.
E1 (E2, E3) — європейський стандарт цифрової передачі даних. Е1 передбачає мультиплексування 32 каналів по 64 Кбіт/с, при цьому два канали резервуються для службових цілей. Забезпечує пропускну здатність 2048 Мбіт/с.
Е2. Завдяки технології TDM чотири канали Е1 ущільнюються, утворюючи вторинну групу з сумарною пропускною здатністю 8.448 Мбіт/с.
Е3 — третинна група з чотирьох каналів Е2. Утворена завдяки технології TDM. Пропускна здатність — 34.368 Мбіт/с.
EDI (Electronic Date Interchange) — електронний обмін даними.
Ethernet (ІЕЕЕ-802.3) — стандарт на створення локальних мереж. Підтримує різні типи з’єднань: коаксіальним кабелем різних типів, витою парою та ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.