лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ОЦІНКА ВИТРАТ
НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

  1. Загальна характеристика витрат
    на організацію телекомунікацій

Витрати на організацію телекомунікацій можна розділити на такі групи:
1) на розробку проекту системи,
2) на купівлю і встановлення технічних і програмних засобів,
3) на підключення до комунікаційних каналів,
4) на оплату послуг користування віддаленими ресурсами.
1) —3) — разові; 4) — поточні витрати.
Перший вид витрат пов’язаний з оплатою праці проектувальників телекомунікацій, які повинні:
• оцінити потреби організації в телекомунікаціях;
• визначити призначення телекомунікацій (наприклад, локальна мережа для обміну повідомленнями всередині організації або вузол для виходу на глобальні мережі);
• зважити на можливості використання для телекомунікацій наявної техніки;
• оцінити перспективи придбання телекомунікаційного обладнання і програмних засобів.
Проектувальники надають план розміщення технічних засобів і перелік елементів (технічних і програмних елементів телекомуніка­цій), що їх слід закупити.
На основі списку шукають постачальника конкретних технічних і програмних засобів, визначають сумарні витрати на їх закупівлю і пусконалагоджувальні роботи. Ці роботи передбачають встановлення технічних засобів на місцях експлуатації, інсталяцію і відлагод­ження програмних засобів.
Із виходом на глобальні мережі необхідно підключитися до комутаційних каналів або вузлів. Для цього слід протягнути спеціальний кабель або скористатися послугами існуючих комутаційних каналів. Скажімо, орендувати телефонний канал, отримати номер у службі оповіщення по радіотелефону тощо. Такі послуги завжди платні, оскільки вони зазначаються в переліку витрат для організації телекомунікацій.
Останній вид витрат пов’язаний з регулярним використанням телекомунікацій. Це можуть бути щомісячні виплати за користування орендованими каналами зв’язку чи оплата часу користування каналом (за типом міжміських телефонних розмов). А ще витрати на використання телекомунікацій можуть бути пов’язані з оплатою інформації, отриманої з загальнодоступних баз даних.
Разові витрати на організацію телекомунікацій можуть різнитися, але оцінюються досить однозначно — накопичення витрат на придбання технічних і програмних засобів та оплату праці людей.
Поточні витрати (U) оцінюються менш однозначно. Їхня оцінка багато в чому залежить від використовуваних послуг телекомунікацій і фірм, які ці послуги надають.
Послуги з використання каналу зв’язку можуть оцінюватися так:
1. Фіксована абонементна плата за певний проміжок часу.
2. Плата за час використання каналу.
3. Плата за трафік по каналу (трафік — обсяг інформації, переданий каналом).
4. Комбінована плата: фіксована і за час, фіксована і за трафік, за час і за трафік. У деяких випадках розмір плати визначатиметься відстанню до отримувача.
Неоднаковість варіантів оплати послуг пояснюється різними характеристиками передавального середовища, використовуваним обладнанням та організаційними формами використання каналу.
Плата за час використання каналу зазвичай стягується там, де канал використовується непостійно. Вона може залежати від швидкості передачі інформації. Іноді це може бути фіксована плата, що здебільшого стягується тоді, коли канал виділяється в монопольне використання.
Плата за час використання каналу може залежати від способу використання каналу (комутація каналу, пакетів або повідомлень), оскільки для різних способів комутації використовується різне обладнання. Причому плата може різнитися залежно від сумарного часу використання каналу за певний проміжок часу.
Для оцінки трафіка можуть використовуватися різні одиниці виміру: кілознак = 1000 знаків, кілосегмент = 1000 сегментів (1 сег­мент = 64 знаки), кілопакет=1000 пакетів (1 пакет = 128 байтів).
Плата за трафік зазвичай не залежить від використовуваного обладнання і методу підключення до каналу.
Позаяк та сама фірма, що надає послуги зв’язку, може брати плату по-різному, залежно від укладеного договору, необхідно визначити оптимальний варіант користування послугами зв’язку. Це можна зробити на основі експертної оцінки інтенсивності обміну інформацією. Можливі такі рекомендації:
1. За інтенсивного обміну краще орендувати лінію зв’язку і вносити за її використання фіксовану абонементну плату.
2. За незначного обміну інформацією доцільно вибрати варіант оплати фактичного часу використання каналу або трафіка.
Оплата послуг із використання баз даних теж може варіюватися. Зараз у світі налічується понад 5 тис. доступних баз даних (їхня кількість постійно зростає), приблизно до 1000 з них є можливим діалоговий доступ через шлюзові служби глобальних мереж. Щорічно у світі здійснюється декілька десятків мільйонів пошуків у базах даних, і користувачам надається декілька сотень мільйонів записів із них.
Можливі два варіанти використання загальнодоступних баз даних: безпосередній діалоговий доступ і доступ за допомогою посередників.
У разі безпосереднього доступу до баз даних слід платити:
• за підключення до системи;
• за використання каналу зв’язку;
• за частковий або повний лістинг чи показ на екрані кожного запису;
• за пробний пошук у базі даних;
• за пошук у повній базі даних.
2. Методика розрахунку витрат
Витрати на розробку проекту системи найчастіше визнача­ються за договором із розробником проекту.
Витрати на купівлю і встановлення технічних засобів зале­жать від комплексу технічних і програмних засобів, що їх необхід­но придбати. Для їх розрахунку слід:
1. Визначити кількість і розміщення ЕОМ.
2. Визначити перелік пристосувань для компонування мережі зв’язку з урахуванням обмежень на підключення ЕОМ, а також перелік необхідних програмних засобів для підтримання роботи мережі.
3. Вибрати фірму-постачальника і підрахувати сумарну вартість придбання технічних і програмних засобів.
Витрати на підключення до комунікаційних каналів є фіксованими і варіюються залежно від фірми, яка надає канали, і виду послуг.
Витрати на оплату послуг користування віддаленими ресурсами залежать від інтенсивності використання телекомунікаційних послуг. Вони можуть складатися з абонентської плати за ко­ристування віддаленими ресурсами (типу передплати), оплати часу знаходження на лінії, оплати обсягів інформації, що пересилається.
Для оцінки таких витрат слід приблизно підрахувати місячні обсяги необхідних послуг і за тарифами на їх оплату визначити сумарну вартість.
Всі витрати на створення й використання телекомунікацій розраховуються на певний проміжок часу: місяць, рік.
Для зведення разових витрат до періоду в рік можна використати річну норму амортизації на засоби обчислювальної техніки — 25%.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.