лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Матриця E

32

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

12

13

14

15

16

17

16

17

18

19

20

21

20

21

22

23

24

25

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

32

1

Матриця Q

14

17

11

24

1

5

3

28

15

6

21

10

23

19

12

4

26

8

16

7

27

20

13

2

41

52

31

37

47

55

30

40

51

45

33

48

44

49

39

56

34

53

46

42

50

36

29

32

Матриця G

1

1

 

6

2

 

11

2

 

16

1

2

1

 

7

2

 

12

2

 

 

 

3

2

 

8

2

 

13

2

 

 

 

4

2

 

9

1

 

14

2

 

 

 

5

2

 

10

2

 

15

2

 

 

 

 

Матриці S1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14

4

13

1

2

15

11

8

3

10

6

12

5

9

0

7

0

15

7

4

14

2

13

1

10

6

12

11

9

5

3

8

4

1

14

8

13

6

2

11

15

12

9

7

3

10

5

0

15

12

8

2

4

9

1

7

5

11

3

14

10

0

6

13

S2


15

1

8

14

6

11

3

4

9

7

2

13

12

0

5

10

3

13

4

7

15

2

8

14

12

0

1

10

6

9

11

5

0

14

7

11

10

4

13

1

5

8

12

6

9

3

2

15

13

8

10

1

3

15

4

2

11

6

7

13

0

5

14

9

S3


10

0

9

14

6

3

15

5

1

13

12

7

11

4

2

8

13

7

0

9

3

4

6

10

2

8

5

14

12

11

15

1

13

6

4

9

8

15

3

0

11

1

2

12

5

10

14

7

1

10

13

0

6

9

8

7

4

15

14

3

11

5

2

12

S4


7

13

14

3

0

6

9

10

1

2

8

5

11

12

4

15

13

8

11

5

6

15

0

3

4

7

2

12

1

10

14

9

10

6

9

0

12

11

7

13

15

1

3

14

5

2

8

4

8

15

0

6

10

1

13

8

9

4

5

11

12

7

2

14

S5


2

12

4

1

7

10

11

6

8

5

3

15

13

0

14

9

14

11

2

12

4

7

13

1

5

0

15

10

3

9

8

6

4

2

1

11

10

13

7

8

15

9

12

5

6

3

0

14

11

8

12

7

1

14

2

13

6

15

6

9

10

4

5

3

 

S6


12

1

10

15

9

2

6

8

0

13

3

4

14

7

5

11

10

15

14

2

7

12

9

5

6

1

13

14

0

11

3

8

9

14

15

5

2

8

12

3

7

0

4

10

1

13

11

6

4

3

2

12

9

5

15

10

11

14

1

7

6

0

8

13

S7


4

11

2

14

15

0

8

13

3

12

9

7

5

10

6

1

13

0

11

7

4

9

1

10

14

3

5

12

2

15

8

6

1

4

11

13

12

3

7

14

10

15

6

8

0

5

9

2

6

11

13

8

1

4

10

7

9

5

0

15

14

2

3

12

S8


13

2

8

4

6

15

11

1

10

9

3

4

5

0

12

7

1

15

13

8

10

3

7

4

12

5

6

11

0

14

9

2

7

11

4

1

9

12

14

2

0

6

10

13

15

3

5

8

2

1

14

7

4

10

8

13

15

12

9

0

3

5

6

11

На останньому кроці ітерації отримуються послідовності L(16) і R(16), які з’єднуються в 64-бітну послідовність. Отримана послідов­ність переставляється з допомогою таблиць кінцевої перестановки [Z].
Розшифровування здійснюється у зворотному порядку.
Формули розшифровування:
Ri = L(i-1) I=1,2,...,16;
Li = R(i-1)+ F(L(i-1), K(i)) I=1,2,...,16.
Для перетворення по Si послідовність розбивається на 8 груп по 6 бітів. k — номер рядка, визначається 1 і 6 бітами, l — номер стовпчика — чотирма середніми, і за цими координатами визначаються 8 чотирибітних чисел.
Метод DES має ряд недоліків: недостатня величина ключа (пере­бір — 7*1016 операцій) і однаковий вигляд однакових зашифрованих даних. Цей алгоритм було зламано: Шаміром — за допомогою диференціального криптоаналізу; Матсуї — за допомогою лінійного криптоаналізу; Мішелем Вінером — за допомогою спеціально розробленої мікросхеми.
Розвитком DES є метод IDEA (Improved Proposed Encryption Standard) — покращений стандарт шифрування, розроблений Джеймсом Мессі 1990 р. Цей метод використовує 128-бітний ключ.
Аналогічним алгоритмові DES є вітчизняний ГОСТ 29/47-89. Він схожий на алгоритм DES, але складніший; включає на окремих етапах гамування, імітовставки. Імітовставка — це послідовність даних фіксованої довжини, отриманих за певним правилом із відкритих даних і ключа. Імітовставка передається після зашифровування даних. Дані розшифровуються, а з отриманих відкритих даних формується імітовставка. Вона порівнюється з отриманою і, якщо з нею не збігається, то всі розшифровані дані вважаються неістинними. Імітовставки потрібні для запобігання дезінформації в разі підклю­чення стороннього обладнання до каналу зв’язку.
Цей алгоритм має ключ довжиною 256 бітів; він — більш криптостійкий, ніж DES, але й дуже повільний. Його можна застосувати на високопродуктивних ЕОМ типу 486, Pentium і под.
З-поміж методів шифрування з відкритим ключем найвідомішим є алгоритм RSA, розроблений 1978 р. Рівестом, Шаміром і Алдеманом.
Розгляньмо його сутність.
І. Генеруються відкритий і закритий ключі:
1. Вибираються два дуже великі прості числа — p і q.
2. Визначається n=p*q, M=(p-1)(q-1).
3. Вибирається велике випадкове число d, яке буде взаємнопростим з M.
4. Визначається число е, для якого істинним є співвідношення (e*d)modM=1.
5. Відкритий ключ: e і n — за ним повідомлення зашифровується, секретний ключ: d і n — ним повідомлення розшифровується.
ІІ. Шифрування тексту за формулою Si =  mod n,
де: Ci — число початкового тексту,
Si — зашифроване число.
ІІІ. Розшифровування даних за формулою Ci =  mod n.
Криптостійкість алгоритму RSA базується на виключній складності визначення секретного ключа відомими методами, оскільки задача про існування дільників цілого числа ефективного рішення не має.
Для числа з 200 цифр (рекомендується використовувати) традиційні методи потребують для розшифровування 1023 операцій.
Алгоритм RSA широко використовується в банках із деякими модифікаціями, а також у SWIFT.
Відомим шифром із відкритим ключем є також алгоритм Ель-Гамаля, що забезпечує більший ступінь захисту, ніж RSA.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.