лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для команд із парними тегами початок і кінець команди однакові, але кінець містить ще й косу риску — /. Між символами команди розміщується текст: <команда>текст</команда>. Великі та малі букви команд не розрізняються.
Таблиця 14
КОМАНДИ МОВИ HTML


Тег

Опис тега

<HTML>... </HTML>

Обмежує HTML-документ

<Head>... </Head>

Задає заголовок тексту

<TITLE> ...</TITLE>

Розміщується в заголовку, містить назву сторінки

<H1> заголовок 1 </H1>

Найбільший розмір символів

<H6> заголовок 6</H6>

Найменший розмір символів, фактичні розміри залежать від броузера та можуть настроюватися користувачем

<PRE> ... </PRE>

Обрамлення попередньо оформленого тексту

<B>...</B>

Напівжирний шрифт

<I>...</I>

Курсив

<U>...</U>

Підкреслювання

КОМАНДИ УПРАВЛІННЯ РОЗМІЩЕННЯМ НА ЕКРАНІ


<BR>

Перенесення наступного тексту на новий рядок під час показу сторінки (кінець рядка)

<P>

Повідомляє броузеру про початок нового абзацу;
на відміну від попередньої команди ще й вставляє порожній рядок між абзацами

<!...->

Коментар

<HR>

Вставка горизонтальної лінії на всю ширину екрану

<Center> ... </Center>

Центрування тексту

ЗАДАННЯ СПИСКІВ І ВІДСТУПІВ


<UL> ... </UL>
<OL> ... </OL>

Задання відступу — текст належить зсунути вправо на 1 крок табуляції (певне число символів)

<OL> <LI> елемент 1
<LI> елемент 2
</OL>

Задання впорядкованого списку нумерованих елементів

 

 

 

Продовження табл. 14

<UL> <LI> елемент 1
<LI> елемент 2
</UL>

Задання невпорядкованого списку елементів (елементи позначаються спеціальними символами)

<DL>
<DT> — термін </DT>
<DD> — визначення
</DL>

Списки-визначення

<DIR> <LI> ... </DIR>

Непомічені списки

ЗАДАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ


<A HREF=“URL”>
анкер </A>

Задання посилання на інший файл на іншій WEB-сторінці. Анкером може бути текст або зображення (використовується команда вставки зображення). Анкер відображається броузером у документі, і у його вибору здійснюється перехід за посиланням

<A HREF=“file://Local host/шлях\файл”> анкер </A>

Для виклику іншого файла з цієї ж ЕОМ

<A HREF = “#мітка”>
анкер </A>

Для посилання на місце всередині цього ж файла. Аби позначити місце, куди буде здійснено перехід, використовується
<A NAME = “мітка”> ... </A>

КОМАНДИ З ПАРАМЕТРАМИ


Тег

Опис тега

Параметри

Опис параметра

<Body>... </Body>

Обмежує тіло документа

BACKGROUND=“Ім’я_файла”
BGCOLOR=“#rrggbb”
TEXT=“#rrggbb”
LINK=“#rrggbb”

ALINK=“#rrggbb”
VLINK=“#rrggbb”

Задає файл зі “шпалерами”
Колір тла
Колір тексту
Колір невикористаних гіпер­текстових посилань
Колір активних посилань
Колір використаних посилань

<FONT>
</FONT>

Визначає шрифт тексту

COLOR=“#rrggbb”
FACE=“ім'я_шрифту”,[“ім'я шрифту”,]...
SIZE=1..7

Колір шрифту
Список імен шрифтів, одним із яких відображатиметься текст
Розмір шрифту (один із семи)

 

 

 

Продовження табл. 14

Тег

Опис тега

Параметри

Опис параметра

<P>...
</P>

Вирізняє абзац

ALIGN=“вирівнювання”

Задає вирівнювання абзацу відносно меж документа: LEFT, RIGHT, CENTER

<IMG>

Перегляд графічних образів

SRC=“ім'я_файла”

ALT=“опис”

ALIGN=“вирівнювання”
VSPACE=число
HSPACE=число
HEIGHT=число
WIDTH=число

Файл із зображенням у форматі .GIF або .JPG
Опис картинки для текстового режиму
Розміщення тексту опису картинки: TOP, BOTTOM, MIDDLE
Відступ від тексту по вертикалі
Відступ по горизонталі
Видима висота зображення
Видима ширина зображення

<TABLE>
</TABLE>

Задає таблицю

BORDER=число
CELLSPACING=число
CELLPADDING=число
WIDTH=число (відсотки)
HEIGHT=число (відсотки)
ALIGN=“вирівнювання”

Ширина рамки таблиці
Товщина розділювачів таблиці
Відступ від елемента до лінії
Ширина таблиці в пікселях або відсотках від ширини вікна
Висота таблиці
Місце таблиці в тексті: LEFT, RIGHT, CENTRE

<TR>...
</TR>

Задає рядок таблиці

ALIGN=“вирівнювання”

VALIGN=“вирівнювання”

Вирівнювання тексту по горизонталі LEFT, RIGHT, CENTRE
Вирівнювання тексту по верти­калі MIDDLE, BOTTOM, TOP

<TH>...
</TH>

Задає заголовок рядка чи стовпця таблиці

ALIGN=“вирівнювання”

VALIGN=“вирівнювання”

WIDTH=число(відсотки)
HEIGHT=число(відсотки)
COLSPAN=число
ROWSPAN=число

Вирівнювання тексту по гори­зонталі LEFT, RIGHT, CENTRE
Вирівнювання тексту по вертикалі MIDDLE, BOTTOM, TOP
Ширина клітини
Висота клітини
Кількість стовпців у клітині
Кількість рядків у клітині

Закінчення табл. 14

Тег

Опис тега

Параметри

Опис параметра

<TD>... </TD>

Задає клітину таблиці

Аналогічно тегу <TH>

Аналогічно тегу <TH>

<caption>
</caption>

Задає назву таблиці

ALIGN=“вирівнювання”

Визначає місце назви відносно таблиці: TOP, BOTTOM

У табл. 14 наведено ряд команд HTML.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.