лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Сервери IRC можуть зв’язуватися за протоколом IRC або DCC (Direct Client to Client) — саме останній часто використовується для спілкування зі знайомими чи родичами в різних країнах.
E-mail — електронна пошта. Найпоширеніша послуга Internet; призначена для пересилки кореспонденції іншим користувачам. Є системою відкладеного перегляду (off-line) — адресат отримує повідомлення на свій комп’ютер через якийсь проміжок часу. Проте можливості системи електронної пошти цим не обмежені, оскільки з її допомогою можна отримати доступ до багатьох ресурсів Internet.
Таблиця 13
КОМАНДИ IRC


/join #channel

підключення до каналу channel

/invite

запрошення приєднатися до розмови

/help

вивести допомогу програми IRC

/list [#ключ-слово]
[-min співбесідників]
[-max співбесідників]

вивести список доступних каналів за заданими умовами

/nick

змінити своє ім'я

/part #channel

від'єднатися від каналу

/query nick

встановити режим приватної розмови з користувачем nick

/quit [причина]

вийти з IRC за причиною

/signoff

вийти з IRC

/topic #channel тема

задати тему каналу

/whois nick

видати інформацію про певного користувача

/who #channel

видати інформацію про групу користувачів

Система електронної пошти складається з трьох основних компонентів.
1. Користувацькі агенти — програми, що дозволяють читати і складати поштові повідомлення. З-поміж таких програм можна навести Outlook Express в Internet Explorer, Messenger у Netscape Navigator, Internet Mail у Windows 95.
2. Транспортні агенти — програми, що приймають пошту від користувацького агента, інтерпретують адреси користувачів і перенаправляють пошту на відповідні комп’ютери для наступної доставки. Ці агенти працюють за протоколом SMTP.
3. Доставочні агенти — програми, які приймають пошту від транспортного агента і доставляють її відповідним користувачам. Ці агенти використовують протоколи UUCP чи РОР.
Багато поштових служб дозволяють обмінюватися повідомленнями абонентам різних мереж. Зазвичай такий обмін здійснюється через машину, що підключена до обох поштових мереж і виконує функції шлюзу. Пошта з Internet спершу посилається на шлюз, а потім розсилається.
З приводу адресації пошти в E-mail див. Тему X.
BBS (Bulletin Board System) — електронні дошки оголошень. Це спеціалізовані програмні засоби для забезпечення інтерактивного доступу до різноманітних інформаційних ресурсів. Зазвичай розміщуються на виділеному комп’ютері, для доступу до якого використовується одна або декілька звичайних телефонних комутованих ліній. Користувач, що з’єднався з BBS за допомогою однієї з комунікаційних програм, отримує можливість переглянути оголошення, обмінятися з іншими користувачами листами чи файлами, які зберігатимуться на BBS, взяти участь у телеконференціях, чи поспілкуватися в режимі прямого діалогу з тими, хто на той момент також знаходиться на зв’язку.
BBS були особливо популярними наприкінці 80-х рр., коли мережа FidoNet об’єднала тисячі індивідуальних поштових скриньок BBS і створила для них загальну систему електронної пошти. Зараз теж можна натрапити на BBS, що входять до FidoNet або є самостійними, проте з розвитком Internet ці BBS використовуються менше; натомість, Internet має свої електронні дошки оголошень.
Послуга Usenet — найвідоміша система телеконференцій; підтримує близько 8000 телеконференцій різноманітної тематики. Призначена насамперед для передачі простих текстових повідомлень, що виводяться на екран.
Для передачі файлів необхідно спершу перетворити двійкові дані на текстовий формат і навпаки програмами UUEncode чи UUDecode. Можна декодувати і за допомогою програми WinCode. Існують також інші програми кодування, зокрема Macintosh BINHEX.
Аби знайти необхідну інформацію серед величезної кількості телеконференцій, потрібна певна система класифікації та найменування дискусійних груп.
Імена телеконференцій складаються так, щоб користувач за назвою міг досить легко визначити тематику обговорюваних питань.
Більшість сучасних програм роботи з телеконференціями дозволяють проводити пошук телеконференцій за заданою як ключове слово частиною імені.
Система імен телеконференцій будується за ієрархічним принципом. Ім’я телеконференції складається з декількох частин, кожна з яких несе певну інформацію про тематику.
Перший рівень в імені — основний ідентифікатор, що визначає належність конференції до якоїсь категорії, наприклад:
biz — бізнес,
comp — комп’ютери,
news — новини загального характеру,
rec — розваги (хобі та мистецтво),
sci — наука,
soc — соціальні теми,
talk — з орієнтацією на дискусію,
misk — теми поза вищевказаними категоріями,
alt — альтернативні.
За основним ідентифікатором телеконференції слідує ідентифікатор другого рівня, який визначає деяку, досить широку, тематичну ділянку.
Третій рівень зазвичай вводиться, коли телеконференція отримує занадто багато повідомлень, що стосуються різноманітних конкрет­них тем цієї тематичної ділянки. Наприклад: rec.autos.antique, rec.autos.tech...
У кожної телеконференції може бути лише одне ім’я — після основного ідентифікатора або складатися з досить великої кількості частин, хоч останнє зустрічається рідко і переважно серед категорій comp, sci. Наприклад: comp.os.ms-windows.apps.word-proc.
Деякі телеконференції можуть фігурувати під різними іменами залежно від того, звідки до них надається доступ.
У публікаціях Usenet прийнято скорочення часто вживаних фраз або слів — IMHO (In My Humble Opinion — на мою скромну думку), OTOН (On The Other Hand — з іншого боку), BTW (By The Way — до речі).
У разі необхідності можна зосередити увагу на певних словах повідомлення ( це _дуже_ важливо вказати, спочатку *перевірте*, це ДУЖЕ важливо №;%$#@?).
Використовуються в публікаціях також «мордочки»:
:-) посмішка,
:-( сум,
:-< сердитість,
:-о подив,
:[email protected] крик,
;-) підморгування.
Для роботи з телеконференціями використовують спеціальні програми читання телеконференцій (news reader), які дозволяють вибрати телеконференцію і переглянути її зміст. Більшість із цих програм належать до категорії вільно розповсюджуваних програм­них продуктів та існують для всіх операційних систем. Необхідне програмне забезпечення можна знайти на серверах Internet. Trumpet News Reader (ftp.utas.edu.au каталог /pc/win31 /netstuff/news; WinVN — (ftp.ksc.nasa.gov, /pub/win3/winvn); Free Agent — (ftp.forteinc.com, /pub/forte) — найбільш потужний додаток. Програми для роботи з телеконференціями вмонтовано у броузери Netscape Communicator 4.0 та Internet Explorer.
Для пошуку статей на певну тему можна скористатися послугами служби фільтрації. Найпопулярніший сервіс щодо фільтрації статей надається службою факультету інформатики Стенфордського університету ([email protected]). Програми для роботи з телеконференціями вмонтовано у броузери Netscape Communicator 4.0 та Internet Exoplorer.
Щоб отримати допомогу в роботі з сервером Usenet, необхідно на його адресу відправити листа з одним рядком — HELP.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.