лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

Мета дисципліни
Дисципліна «Телекомунікації в бізнесі» призначена для підготовки магістрів і спеціалістів, які навчаються за спеціальністю «Економічна кібернетика».
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок зі створення та вибору систем телекомунікацій, що базуються на засобах обчислювальної техніки для різних рівнів і задач управління.
Завдання дисципліни
Як результат вивчення дисципліни студенти мають отримати теоретичні знання щодо складу і структури систем телекомунікацій, ознайомитися з найбільш розповсюдженими в системах телекомуні­кацій протоколами, роботами зі стандартизації, що проводяться в системах телекомунікацій, отримати практичні навички з визначення переліку технічних і програмних засобів для організації телекомунікацій, розрахунку вартості технічного обладнання для створення систем телекомунікацій.
Для успішного вивчення цієї дисципліни студенти повинні знати такі дисципліни: комп’ютерна техніка і програмування, прикладне програмне забезпечення, проектування баз даних, технологія програмування, технологія автоматизованої обробки економічної інформації, багатокористувацькі системи та мережі, захист інформації та програмного продукту.

 

 

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема I. Загальна характеристика телекомунікаційних систем
Поняття телекомунікаційної системи. Етапи розвитку телеко­мунікацій. Системи передачі даних. Класифікація телекомунікацій­них систем. Розвиток телекомунікаційних мереж. Сучасний стан систем телекомунікацій в Україні. Стандартизація в царині телекомунікацій. Організації — розробники стандартів: міжнародні, європейські, національні.
Тема II. Еталонна модель взаємодії відкритих систем та рівневі протоколи
Еталонна модель взаємодії відкритих систем. Рівневі протоколи. Модель протоколів Internet. Інші моделі протоколів. Аналізатори протоколів.
Тема III. Засоби створення комп’ютерних мереж
Загальна характеристика мережних стандартів. Технічні засоби для організації локальних мереж типу (ETHERNET, TOKEN RING, ARCNET), правила поєднання ЕОМ. Технічні засоби для об’єднання локальних мереж: мости, комутатори, маршрутизатори, шлюзи.
Тема IV. Модеми
Поняття і класифікація модемів. Модемні протоколи. Настройка параметрів модемів. АТ-команди.
Тема V. Цифрова мережа з інтеграцією сервісу (ISDN)
Цифрові системи передачі даних. Поняття ISDN. Стандарти ISDN. Технічне забезпечення ISDN, підключення до Internet через ISDN. ISDN в Україні.
Тема VI. Системи стільникового зв’язку
Загальна характеристика стільникової мережі зв’язку. Аналогові стільникові мережі. Цифрові стільникові мережі. GSM. Послуги стільникових мереж. Використання стільникових мереж для передачі даних.
Тема VII. Пейджинговий зв’язок
Розвиток пейджингового зв’язку. Структура системи пейджин­гового зв’язку. Стандарти пейджингового зв’язку. Способи передачі повідомлення. Розвиток пейджингу в Україні.
Тема VIII. Сучасні системи комп’ютерної телефонії
Офісні та відомчі АТС. Комп’ютерна телефонія — поняття та застосу­вання. Основні види систем комп’ютерної телефонії (голосова пошта, центр телефонного обслуговування і т. д.). Апаратна база комп’ютерної телефонії. Програмне забезпечення та основні стандарти АРІ для комп’ю­терної телефонії. Вибір конфігурації систем комп’ютерної телефонії.
Тема IX. Системи супутникового зв’язку
Поняття системи супутникового зв’язку. Протоколи супутни­кових мереж. Перспективи використання супутникових мереж.
Тема X. Електронна пошта
Поняття електронної пошти, списки розсилки, телеконференції. Адресація повідомлень у системах електронної пошти. Формати повідомлень і прикладні програми роботи з електронною поштою. Формати файлів і протоколи передачі електронної пошти. Послуги, що можуть забезпечуватися системою електронної пошти. Викорис­тання електронної пошти в бізнесі та стандарти електронної пошти.
Тема XI. Комунікаційні сервіси Internet
Підключення та основні сервіси Internet. Комунікаційні сервіси Internet. Сервіс WWW. Мова HTML. Створення і перегляд Web-сторінок, броузери. Використання JavaScript.
Тема XII. Безпека телекомунікаційних систем.
Стандартизація в галузі безпеки телекомунікаційних систем. Криптографічні методи захисту інформації. Технічні засоби захисту інформації. Програмні засоби захисту інформації.
Тема XIII. Оцінка витрат на організацію телекомунікацій
Загальна характеристика витрат на організацію телекомунікацій. Методика розрахунку витрат на організацію телекомунікацій.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.