лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5. Послуги, що можуть забезпечуватися системою електронної пошти
З допомогою електронної пошти можна не лише розсилати електронні листи, а й замовляти файли, відправляти факсимільні повідомлення тощо. Ці можливості вважаються додатковими. Ви можете їх використовувати, якщо ви є користувачем якоїсь із служб електронної пошти. Додаткові послуги (VAS — Value Added Servis) можуть також надаватися фірмами, що забезпечують послуги передачі даних.
До послуг електронної пошти належать:
1) mailbox — поштова скринька. Потребує спеціального комп’ю­тера, де зберігається кореспонденція для конкретних адресатів. Працює за прикладом абонування поштової скриньки на пошті. Кореспонденція може роздруковуватися та пересилатися звичайною поштою;
2) mail or fax — пересилка електронної пошти або факсу. Вико­ристовується в тих випадках, коли передача повідомлень здійсню­ється в різних системах електронної пошти (МСІ, СС:mail і т. д.) або між різними ТК системами (телекс, факс, відеотекст і т. д.), а також тоді, коли відправник не має власного обладнання для передачі повідомлень в тій чи іншій формі;
3) file transfer — передача файлів. Найчастіше використовується під час пересилки програмного забезпечення або текстових файлів спеціального призначення;
4) poit to point — служба зв’язку «крапка-крапка». Використо­вується під час роботи в діалоговому режимі з віддаленими комп’ю­терами. Для організації такої роботи на комп’ютері, до якого звер­таються, є необхідним спеціальне програмне забезпечення і постійне з’єднання цього комп’ютера з мережею. Особливу роль при цьому має визначення прав доступу до файлів;
5) financial — пересилка фінансових документів. Використову­ється у спеціалізованих системах обміну інформацією, наприклад, у системі Клієнт-Банк Промінвестбанку або в системі SWIFT. Послуги такого гатунку можуть надавати організації, що володіють лініями зв’язку або спеціальним обладнанням;
6) database — послуга виходу на БД загального призначення. Повинна забезпечити не лише вихід на відповідні БД, а й зареєструвати всі звернення до них і зібрати статистику для визначення вартості наданих послуг;
7) based on x.400 — електронна пошта за стандартом х.400. Цей стандарт вибраний як основа для національної системи електронної пошти України — UKRMAIL, яка функціонує в рамках мережі УКРПАК.
6. Використання електронної пошти
в бізнесі та її стандарти
Оскільки передача інформації телефонними чи виділеними каналами зв’язку відзначається досить високою швидкістю, підприємства та організації, особливо ті, що мають багаторівневу структуру, а також банки створюють власні системи електронної пошти.
Стандарти електронної пошти визначають структуру повідомлень і використовуються для розробки програм електронної пошти. В них наводяться переліки обов’язкових і необов’язкових атрибутів документів, їх послідовність і форма. Ці стандарти належать до 7-го рівня OSI.
Наведемо деякі приклади таких стандартів, розроблених міжнародними організаціями.
EDI (Electronic Data Interchange) — стандарт для електронного обміну діловими документами, такими як квитанції та розписки з торгових угод, розроблений DISA (Data Interchange Standards Association). Визначає формати даних для обміну діловими документами з допомогою електронної пошти.
ANSI Х.12. Визначає формат електронних документів для укла­дення комерційних угод.
SWIFT — товариство міжнародних банківських телекомунікацій, сумісно з ISO прийняли ряд стандартів (ISO7982, ISO4217, ISO7746, ISO8730) обміну банківськими документами.
Комісія ООН розробила стандарт для електронного обміну даними, що широко застосовується, — UN/EDIFACT — Unated Nation / Electronic Date Interchange for Administration, Commers and Trasport — міжнародний стандарт електронного обміну даними для адміністрації, торгівлі й транспорту. Його визначають документи:
1. ISO7372 — довідник комерційних елементів даних, щоб інфор­мація відсилалась у певному вигляді.
2. ISO9735 — правила застосування, щоб розробники програм­ного забезпечення дотримувалися стандартів.
Основні цілі стандарту:
1) заміна паперових документів електронними; 2) прискорення документообороту.
Розроблено стандарти на ряд фінансових документів (накладна, платіжне доручення). Використання такого стандарту дозволяє під час обміну повідомленнями передавати лише значення атрибутів, не передаючи структури документів.
Для фінансових документів розроблено спеціальні списки атрибутів для EDIFACT. Для кожного атрибута вказуються назва, ідентифікатор, код, тип і довжина. Наприклад, NAD — назва, поштова адреса, символьний код=3945, довжина 1—35.
Розроблено стандарт на документи установ (офісів). Цю розробку виконали ЕСМА і МККТТ. Комплект стандартів отримав назву ODA/ODIF — архітектура офісних документів/формат обміну офісними документами. Цей стандарт затверджено ISO — ISO8613, ISO8879. У ньому визначено загальну модель документа і послідов­ність розміщення окремих атрибутів.
МККТТ розробив рекомендації для структурування документів у телекомунікаціях. Цей стандарт отримав назву DTAM — Document Transfer Access and Manipulation — T.400, T.500, T.600, T.73.
З-поміж галузевих і національних стандартів можна назвати:
GTDI — європейський стандарт для міжнародної торгівлі,
AІAG — стандарт автомобільної промисловості,
NACHA — асоціація автоматизованих розрахункових палат США,
TDCC — координаційний комітет із транспорту.
Стандарти для електронної пошти визначено також у:
Х.400 — загальна характеристика електронної пошти;
Х.435 — типи повідомлень, класи операцій із передачі, прийому, зберігання повідомлень.
Крім цього в: Х.401, Х.409, Х.410, Х.411, Х.420 та ін.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.