лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Формати повідомлень і прикладні програми
роботи з електронною поштою
Формат повідомлення ЕП був схвалений МККТТ і закріплений у стандарті Х.400. Кожне повідомлення електронної пошти повинне мати стандартний заголовок з інформацією про відправника (From), отримувача (To), тему повідомлення (Subject) і коди статусу листа. У темі повідомлення бажано також зазначити, які утиліти стиснення і перетворення були використані відправником.
Програми роботи з електронною поштою зазвичай передбачають окремі ділянки для введення заголовка повідомлення і самого повідомлення.
Серед основних програм для роботи з електронною поштою можна назвати:
Outlook Express, вбудовану в Internet Explorer.
CC:Mail. Працює в DOS, має SMTP-шлюз — запускає UUEncode, UUDecode, підтримує MIME, VIM.
Microsoft Mail. Добре взаємодіє з іншими системами, підтримує протокол SMTP.
Lotus Notes. Не є пакетом для роботи з електронною поштою, але більшість її користувачів не використовують усіх можливостей, обмежуючись виключно електронною поштою. Розвинута взаємодія з CC:Mail.
MCI Mail — досить популярна програма, що працює під DOS.
Eudora — для платформи Macintosh (PC Eudora — for Windows). Кожний користувач може мати доступ до пошти зі своїм паролем. Підтримка псевдонімів. Підтримує МІМЕ.
Pegasus Mail — для Windows, Novell NetWare. Вільно розпов­сюджується, але керівництво користувача коштує 150 доларів США. Має ряд утиліт, які дозволяють, приміром, пересилати документи текстових редакторів або факси, працювати з телефонними повідомленнями. Після конфігурації можна створювати, отримувати й читати повідомлення. Можна створювати і зберігати списки розсилки, вести адресні книги, шифрувати повідомлення.
NetManage Mail (поставляється з пакетом Chameleon). Має менше можливостей, ніж Eudora чи Pegasus Mail. Основний момент — реєстрація користувачів, після чого робота стає елементарною — створення, посилання та отримання текстових повідомлень.
RFD Mail — умовно-безплатна (30 доларів США). Власне, не є лише поштовою програмою, бо дозволяє відправляти і отримувати кореспонденцію, працюючи з поштовими системами різних служб on-line. Довгою є установка пакета — необхідно сконфігурувати поштовий офіс. Дозволяє використання адресної книги. Отримання кореспонденції з усіх поштових служб (перевіряється надходження через певні проміжки часу). Створення і розсилання листів дещо відрізняється від інших програм.
4. Формати файлів і протоколи передачі
електронної пошти
Основним форматом файлів для пересилки електронної пошти є 7-бітні ASCII-символи. Вся інформація, що пересилається, автома­тично обрізається до 7-бітного представлення. Для конвертації двійкових файлів (8-бітних) використовуються програми-перекодувальники (наприклад, UUEncode, UUDecode — розширення .uu /.uue). Перетворивши файли відповідним чином, можна відправляти звукові файли, графічні зображення, мультимедіа дані, відеофрагменти та інші види інформації. Перевага такого підходу — не потрібно враховувати особливості файлових систем різних комп’ютерних платформ. Великі файли перед перетворенням і пересилкою стискаються з допомогою архіваторів.
ASCII-формат дозволяє будь-кому переглянути повідомлення, тому для захисту від простого перегляду можна використати спеціальні пакети шифрування повідомлень (PC-CODE — з ключем, ROT13 — кодування без ключа).
Не рекомендується передавати в одному повідомленні великі файли (більші за 100 Кб). Під час передачі можливі збої, що призводять до невиправданих повторів передачі.
У разі ненадійності ліній рекомендується передавати файли порціями по 10—30 Кб, використовуючи для розбиття тексту звичайні редактори, а для двійкових і архівних файлів — спеціальні програми, що входять до комплекту програмного забезпечення для електронної пошти.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — простий протокол передачі пошти) описано у стандарті RFC-821, що визначає спосіб доставки повідомлення від відправника до отримувача.
Для його підтримки використовуються системні програми доставки пошти (наприклад, sendmail в UNIX-системах), які одночасно можуть реалізовувати декілька поштових протоколів. Системні програми отримують запити на передачу поштових повідомлень з користувацьких додатків (наприклад, mail, Lotus Notes). Зазвичай системні поштові програми запускаються разом з операційними системами (у багатокористувацьких системах) або як резидентні, чи кожного разу перед відправкою пошти (в однокорис­тувацьких системах). Системні адміністратори конфігурують пош­тові програми таким чином, щоб вони перевіряли пошту через регу­лярні проміжки часу. Даний протокол не може працювати з іноземними мовами.
UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Protocol) — старий стандартний спосіб копіювання файлів з одного UNIX-хоста на інший. (Комп’ютери UUCP підключені до своєї власної мережі, а з Internet пов’язані лише через шлюзи електронної пошти.) Для передачі повідомлення необхідно точно знати, через які поштові сервери воно має пройти.
RFC-1341 — новий стандарт. Пропонує метод включення бінарних даних у поштові повідомлення MIME (Multipurpose Internet Mail Extension — 1993 р., багатоцільове розширення пошти Internet). Може використовуватися для відправлення аудіо і відеоданих, через що називається мультимедіа — розширенням пошти Internet. Повідомлення, закодовані з допомогою МІМЕ, мають менший розмір, ніж закодовані з допомогою UUEncode.
MAPI (Mail Application Programming Interface) — Microsoft Mail.
VIM (Vendor Independent Messaging) — Lotus Notes. Розроблені для передачі повідомлень електронної пошти в локальних мережах, ці протоколи визначають формат і кодування повідомлення і належать до протоколів транспортного рівня. Несумісні між собою та з іншими поштовими системами (у тому числі й Internet), бо використовують оригінальні (бінарні) формати даних. Для перетворення форматів повідомлень використовуються шлюзи.
Шлюзом тут є програма, яка переводить електронну пошту з одного формату в інший.
Всі значні виробники програмного забезпечення пропонують для своїх поштових програм шлюзи. Щоправда, вони можуть бути досить дорогими (тисячі доларів).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.