лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2. Комп’ютерна телефонія — поняття і застосування
Комп’ютерна телефонія (CTI — Computer Telephony Integration) з’явилася наприкінці 80-х рр. у США і зараз досить широко використовується у світі. Якщо донедавна лише у великих АТС використовувалось автоматизоване управління на комп’ютерній основі, то нині взаємне проникнення комп’ютерних і телефонних технологій або, як кажуть, комп’ютерно-телефонна інтеграція спостерігається повсюди — від макро- до мікросистем. Видаються спеціалізовані книги, журнали, цілком присвячені комп’ютерній телефонії та пов’язаним із нею науково-технічним проблемам.
Використання комп’ютерів як серверів телефонних станцій дає можливість керувати телефонними «подіями» за певними сценаріями і навіть виносити рішення в реальному часі. Це дозволяє користувачам подібних систем отримувати відчутну економію часових і матеріальних ресурсів.
Використання телефонного апарата як засобу доступу до відда­леного комп’ютера уможливлює автоматизацію процесу обслугову­вання телефонних дзвінків. Команди та інформація вводяться з номеронабирача телефону чи голосом, при цьому використовуються системи голосових меню (підказок), що пропону­ються системою. Звукові сигнали, що надходять із лінії, цифруються у вибраному форматі та можуть бути записані у вигляді файла на жорсткий диск комп’ютера. Наявні алгоритми дозволяють обробляти будь-які тональні сигнали, пульсовий набір, здійснювати моніторинг лінії, проводити додзвін, а також розпізнавати голосові команди.
Серед послуг, що їх надають комп’ютерно-телефонні системи, можна назвати:
• Збирання і видача статистики (Activity Reporting) — інформації, накопиченої за певний період часу, з метою оцінки ефективності роботи системи та її користувачів. Проте необхідні також інструментальні засоби, що дозволять надати подібну інформацію у зручному вигляді.
• Змішування викликів (Call Blending). КТ-системи, що підтри­мують цю можливість, здатні виводити вільних співробітників на вихідні виклики, коли темп надходження вхідних опускається нижче від певного рівня. Таке рішення дозволяє повніше завантажувати роботою персонал.
• Папки викликів (Call Folders). Із кожним вхідним викликом асоціюється «папка» — елемент бази даних, що містить інформацію про абонента, який телефонує. Це дає можливість співробітникові (чи автовідповідачеві) отримувати інформацію про абонента ще до контакту з ним.
• Факс-сервер (Fax Server).
• Інтеграція з Web (Integration with the Web).
• Інтерактивний автовідповідач (Interactive Voice Responce — IVR).
• Предиктивний номеронабирач (Predictive Dialer — PD). Зазвичай інтегрується з ACD. PD може ініціювати вихідні виклики згідно з підготованим списком. Відразу після зняття слухавки абонентом PD з’єднує його з вільним співробітником.
• Якісний моніторинг (Quality Monitoring). Засоби моніторингу дозволяють відслідковувати й реєструвати відповідно до заданого набору параметрів вхідні й вихідні виклики. Так, у банківських КТ-системах моніторинг відіграє важливу роль як один із засобів забезпечення захисту.
• Групи віддалених і розподілених співробітників (Remote and Distributed Agent Pools). Передбачається переадресування вхідних викликів співробітникам, які знаходяться поза межами своїх офісів.
• Екранні підказки (Screen Pops). З допомогою ACD або IVR можна ідентифікувати абонента, а відтак — вибрати відповідну йому інформацію з бази даних і відобразити її на екрані комп’ютера співробітника, який готується до розмови.
• Маршрутизація на основі спеціалізації (Skills-based Routing). Наприклад, коли абонент після діалогу з ACD або IVR уточнює мету свого звертання, система з’єднує його зі спеціалістом відповідного профілю.
3. Основні види систем комп’ютерної телефонії
Системи комп’ютерної телефонії за їхніми функціями можна об’єднати в чотири групи:
1. Системи комп’ютерного керування телефонними мережами; здійснюють інтелектуальну комутацію, інтелектуальний розподіл телефонних дзвінків, узгодження телефонних ліній.
2. Системи голосового діалогу абонента з інформаційними комп’ютерними системами. Це — інформаційно-довідкові системи, електронні офісні системи, системи прийому замовлень по телефону.
3. Системи комп’ютерного контролю телефонних викликів. Це — системи сповіщення, реєстрації телефонних розмов.
4. Системи Internet-телефонії; забезпечують можливість ведення звичайних телефонних розмов із використанням Internet, передачу факсимільних повідомлень.
Розгляньмо деякі з комп’ютерно-телефонних систем.
Голосова пошта і факсова пошта — багатоканальна система, яка дозволяє абонентові отримувати голосові й факсові повідомлення на свою електронну поштову скриньку.
Залишити голосове повідомлення в поштовій скриньці можна з будь-якого телефонного апарата. Ввести повідомлення допоможе спеціальне меню з голосовими підказками. Абонент може знаходити і видаляти залишену йому інформацію в будь-який зручний для себе час із будь-якого доступного для нього телефонного чи факсимільного апарата. Усі повідомлення, що надходять, — голосо­ві та факсові — накопичуються у скриньці, при цьому після прослуховування електронний оператор повідомляє час запису. Абонент може будь-коли змінити пароль доступу до своєї скриньки, а також скористатися послугою сповіщення, і тоді система передзвонить на вказаний ним номер телефону і повідомить про надходження нової пошти на його скриньку. Якщо конкретний телефон зайнятий або не відповідає, система повторює спроби доти, доки не з’єднається з абонентом.
Можливими сферами застосування такої системи є:
• частина електронного офісу компанії як для внутрішніх служб, так і для зовнішніх завдань;
• кур’єрські служби для рапортів кур’єрів;
• транспортні організації для рапортів і розпоряджень експеди­торам, водіям і т. д.;
• складські, портові організації для інформування клієнтів про прибуття, вибуття, розтаможування вантажів, про загальні умови обслуговування і розцінок;
• торгові оптові організації з обслуговування клієнтів;
• система голосової пошти може використовуватися також у масштабах міста.
Системи голосової пошти легко настроюються, що дозволяє операторові швидко їх конфігурувати. Залежно від варіанта системи апаратна частина являє собою сервер, до складу якого входить або спеціалізована багатоканальна плата, або голосовий модем в одноканальному випадку.
Cистеми сповіщення (Notification System) — програмно-апаратні комплекси, що використовуються для регулярного чи екстреного обдзвонювання великої кількості абонентів з метою передачі загального чи індивідуального мовного повідомлення телефоном або розсилки факсів.
За допомогою систем сповіщення можна здійснювати:
• автоінформування дебіторів про заборгованості з оплати послуг (міських телефонних станцій, телефонних і стільникових компаній, комунальних служб, компаній, які мають велику кількість постійних клієнтів);
• аварійне сповіщення (організації міністерств оборони та внутрішніх справ — оповіщення особистого складу за сигналом; муніципальні комунальні служби — міськводоканал, підприємства тепломереж і т. ін.; підприємства з підвищеним ризиком — виникнення надзвичайних ситуацій, теплові та атомні електростанції);
• розсилання факсів для реклами товарів і послуг або інформа­ційного забезпечення.
Системи сповіщення додзвонюються одразу за декількома номерами, список яких зберігається в базі даних. Якщо конкретний телефон зайнятий або не відповідає, система повторює спроби доти, доки не з’єднається з абонентом, після чого передається голосове повідомлення або факс. Перед подачею повідомлення можна здійснювати діалог з абонентом (наприклад, з метою виявлення готовності до прийому факсу). Система також фіксує підтвердження прийому (чи його відсутність), веде статистику і под.
Голосові системи збору інформації можуть водночас обробляти вхідні та ініціалізувати вихідні дзвінки, вибираючи номери телефонів із бази даних або генеруючи їх випадково (звісно, за наявності певних обмежень). Після того, як з’єднання здійснилось і на лінії чутно голос абонента, система грає привітання, в якому пояснюється предмет опитування. Далі абонентові пропонується голосова анкета. Система послідовно відтворює в лінію попередньо записані запитання, абонент відповідає на них набором тих чи інших цифр. Отримана в такий спосіб цифрова інформація вводиться в базу даних і згодом може бути належно оброблена.
Кожна конкретна система настроюється індивідуально під замовника. Процес настроювання криє в собі розробку структури голосової анкети, структури бази даних або спосіб узгодження з наявною базою.
Такі системи можуть використовуватися:
 соціологічними службами, службами маркетингу для прове­дення опитувань громадської думки, агітації виборців і визначення політичних рейтингів;
 агентствами з найму, службами зайнятості для автоматичного створення банку даних робочої сили;
• агентствами нерухомості для автоматичного створення бази даних. Інтеграція з довідково-інформаційною системою дозволить видавати перелік підхожих пропозицій у відповідь на телефонний запит;
• засобами масової інформації для проведення конкурсів і вікторин та автоматичного визначення переможців.
Система запису телефонних розмов «Чорна скринька» здійснює прослуховування і запис телефонних розмов. Усі чи вибіркові вхідні й вихідні дзвінки записуються на диск або інший носій ПК із зазначенням часу, тривалості розмови. Запис може здійснюватися по декількох телефонних лініях. У разі необхідності фіксується будь-яка інша інформація про розмову. Такі системи широко використовуються службами безпеки, відомчої охорони, диспетчерськими та ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.