лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА VII
ПЕЙДЖИНГОВИЙ ЗВ’ЯЗОК
 1. Розвиток пейджингового зв’язку
Пейджингові системи, системи персонального радіовиклику — системи одностороннього мобільного зв’язку, які забезпечують передачу коротких повідомлень із центру системи (з пейджингового термінала) на мініатюрні абонентські приймачі (пейджери) (рис. 27)

Перші системи пейджингового зв’язку з’явилися наприкінці 50-х рр. у США. Це були сигнальні, або тональні, пейджери, які повідом­ляли власника про отримання виклику, але не пояснювали його причини. Для того, щоб дізнатися про причину виклику і від кого він надійшов, власник пейджера мав зателе­фонувати операторові пейджингового зв’язку. Вже до середини 60-х рр. такі системи дуже поширилися.
Подальший розвиток і вдосконалення пейджерів привели до появи пейджерів із дисплеєм, що дозволяло їх власникові отримати додаткову інформацію про причини виклику і/або від кого він надійшов. Спершу це були цифрові пейджери, що показували цифри і деякі службові символи. Набір цифр може означати номер телефону, куди належить подзвонити, або заздалегідь домовлене і зашифроване цифрами повідомлення. Список таких зашифрованих повідомлень визначається заздалегідь і видається власникові пейджера.
Текстові, або алфавітно-цифрові пейджери, які були сконстру­йовані дещо пізніше, дозволяють отримувати на дисплеї пейджера повідомлення, що складаються з букв і цифр.
Голосові пейджери, які з’явилися останнім часом, дозволяють їх власникові отримувати коротке звукове повідомлення (до 10 с), що надходить операторові зі звичайної телефонної мережі. А втім, якість такого повідомлення поки що залишається невисокою.
Сучасні пейджери оснащені рідинно-кристалічним дисплеєм і пам’яттю, що дозволяє запам’ятовувати повідомлення. Для сповіщення про отримання повідомлення, як і в перших сигнальних пейджерах, використовуються звукові, світлові та вібросигнали. Завдяки беззвучному вібросповіщенню пейджер може бути непомітним для оточення, що робить його справді індивідуальним засобом зв’язку.
2. Структура системи пейджингов ого зв’язку
У найпростішому випадку система персонального радіовиклику складається з пейджингового термінала, базової станції та пейджерів.
Термінал виконує всі функції управління системою, включає пульт оператора викликів і контролер системи.
Базова станція складається з радіопередавача і антенно-фідер­ного пристрою та забезпечує передачу пейджингових сигналів на всю зону дії системи, радіус якої може сягати 100 км.
Пейджери здійснюють прийом тих повідомлень, які їм адресовані.
У складних випадках система персонального радіовиклику може мати декілька радіопередавачів, по можливості рівномірно розподілених у межах зони дії. Це дозволяє надійно забезпечити зв’язком усю зону.
3. Стандарти пейджингового зв’язку
Для передачі інформації на пейджер використовуються певні формати кодування, які дозволяють передавати послідовності бітів в одному з конкуруючих стандартів: POCSAG, RDS, ERMES чи FLEX.
POCSAG — найпоширеніший стандарт для побудови локальної мережі. Вперше мережу цього стандарту було введено в експлуатацію 1978 р. у Великобританії. Він дозволяє передавати дані зі швидкістю 512, 1200, 2400 біт/с, що забезпечує безконфліктне обслуговування на одній частоті близько 25 тис. користувачів.
Для передачі використовується частотна модуляція, і повідомлення передаються виділеним радіоканалом. Передача складається з преамбули і декількох пачок інформаційних слів. Преамбула складається з 576 бітів нулів і одиниць, призначених для побітної синхронізації та виведення передавального пристрою з режиму енергозбереження. Кожний пакет починається передачею слова синхронізації, за ним слідує 16 інформаційних слів по 32 біти, з яких 21 біт є інформаційним, а 11 — надлишковими. З допомогою надлишкових бітів можна виявляти і виправляти похибки. Для цього розроблено різні алгоритми. Наприклад, в одному кодовому слові можна виправити одну похибку і виявити чотири, або виправити дві похибки і виявити три, і т. д.
У першому біті інформаційного слова зазначається, чи є це слово адресою пейджера, чи воно містить повідомлення. Останні два біти адресного кодового слова призначені для вказання мети виклику, завдяки чому кожний пейджер може мати чотири різні адреси. Кожний пакет ділиться на вісім кадрів. Усі адреси в цьому стандарті діляться на вісім груп, причому в номер кадру входить адреса пейджера, тому пейджер приймає лише кадри, що відповідають його адресі. Коли пейджер отримує свою адресу, він починає зчитувати повідомлення, що слідує за адресою. Отримання «пустого» слова, яке містить лише адресу пейджера, означає закінчення повідомлення.
RDS. Найбільш поширений у Канаді та Європі. Використовує УКВ-діапазон, уможливлює передачу на різних частотах у межах діапазону. Пейджери, що працюють у цьому стандарті, автоматично перестрою­ються з одної частоти на іншу в межах визначеного діапазону. Цей стандарт забезпечує роумінг з іншими країнами і дозволяє створювати не лише регіональні чи національні пейджингові мережі, а й міжнародні.
Нині цей стандарт втратив популярність через складність і дорожнечу.
ERMES. Розроблений 1992 р. групою експертів під егідою Європейського інституту телекомунікаційних стандартів і затверджений 1994 р. на міжнародному рівні як відкритий стандарт. Може використовуватися будь-яким оператором, виробником пейджерів або мережного обладнання без купівлі ліцензії. Безперечною перевагою цього стандарту є можливість організації міжнародного роумінгу завдяки використанню єдиного для всіх країн діапазону частот (169.4 — 169.8 МГц). Він дозволяє здійснювати високошвидкісну передачу довгих текстових повідомлень (до 9 тис. символів), може передавати до 64 Кбіт в одному повідомленні. Пейджерами цього стандарту нині користується понад 1 млн осіб.
FLEX. Розроблений фірмою Motorola 1993 р. для підвищення швидкості й надійності передачі, збільшення ємності радіоканалу порівняно з POCSAG. Має гарні перспективи.
4. Способи передачі повідомлення
Найпоширеніший спосіб передачі повідомлення власникові пейджера — за допомогою оператора. Ви набираєте номер у міській телефонній мережі або на мобільному телефоні та зв’язуєтесь з оператором, якому називаєте номер пейджера і текст (або номер для цифрових пейджерів) свого повідомлення. Оператор радіозв’язком відсилає ваше повідомлення на вказаний пейджер.
Повідомлення можна передавати і в автоматичному режимі.
Якщо телефонна мережа підтримує імпульсний набір номера (як більшість АТС України), то можна зарезервувати деяку кількість номерів, кожний з яких буде інтерпретуватися як певне повідом­лення і за допомогою автоматичної станції передаватися на пейджер. Крім того, ці АТС дозволяють визначити номер того, хто звонить, і передати його на пейджер.
Якщо АТС підтримує тональний набір, який дозволяє після з’єднання користуватися номеронабирачем, то ви набираєте номер контролера пейджингової мережі, потім номер пейджера, а після цього можна передавати цифрове повідомлення.
Текстове повідомлення також можна передавати в автоматичному режимі, набравши його на комп’ютері. Потім за допомогою модема повідомлення передається контролерові пейджингової мережі, який відправляє його на потрібний пейджер.
Окрім повідомлень, призначених конкретним абонентам чи групам абонентів, у пейджингових системах зазвичай організується загальний інформаційний канал, який містить оперативну інформацію про погоду, біржові новини і т. ін.
5. Розвиток пейджингу в Україні
Розвиток пейджингу в Україні почався 1994 р. з появою пейджингової мережі компанії «Радіоком» у Києві.
Нині у Києві працюють чотири пейджингові компанії: «Радіоком», «Біпер», «Укрпейдж», «Лінк Телеком». Нещодавно заявив про початок роботи на українському ринку новий оператор пейджингового зв’язку — «Євротекст» (СП «У-Пейдж”).
Перша українська пейджерна мережа, впроваджена компанією «Радіоком», спершу працювала в стандарті RDS, а потім перейшла на POCSAG.
Мережа «Укрпейдж» побудована на основі стандарту POCSAG. «Євротекст» працює в стандарті ERMES.
“Біпер» з вересня 1997 р. пропонує послуги в новому високо­швидкісному стандарті FLEX, водночас використовуючи POCSAG.
За користування послугами пейджингової мережі зв’язку необхідно вносити абонентську плату.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.