лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2. Аналогові стільникові мережі
Нині у світі існує велика кількість стандартів на стільникові мережі зв’язку. Усіх їх можна розділити на дві великі групи: аналогові й цифрові.
До аналогових належать мережі типу:
• AMPS (Advanced Mobile Phone Service) — удосконалена мобільна телефонна служба, діапазон 800 МГц; використовується у США, Канаді, Центральній та Південній Америці, Австралії. Найпоширеніший у світі стандарт.
• NMT (Nordic Mobile Telephone) — мобільний телефон країн Північної Європи (Скандинавія), діапазони 450 і 900 МГц.
• C-450; використовується в Німеччині та Португалії, діапазон 450 МГц.
• TACS (Total Access Communications System) — загально­доступна система зв’язку, діапазон 900 МГц; використовується в Англії, Італії, Іспанії, Австрії, Ірландії з модифікаціями (ETACS — Англія, JTACS/NTACS — Японія).
• RTMS (Radio Telephone Mobile System) — мобільна радіотеле­фонна система, діапазон 450 МГц; використовується в Італії.
• NTT (Nippon Telephone and Telegraph system) — японська система телефону і телеграфу, діапазон 800 — 900 МГц; використо­вується в Японії.
• Radiocom-200 — діапазони 170, 200, 400 МГц; використовується у Франції.
У Росії як федеральний стандарт для аналогових стільникових мереж обрано NMT-450 (Nordic Mobile Telephone). В Україні скандинавський тип стільникової мережі також є стандартом.
Основні характеристики деяких аналогових стільникових мереж наведено в табл. 9.
Таблиця9


Характеристика

AMPS

NMT-450

NMT-900

Рік початку використання

1981

1981

1986

Частоти передач (МГц):
базова станція
радіотелефон


870 — 890
825 — 845


463 — 467,5
453 — 457,5


935 — 960
890 — 915

Рознесення телефонних каналів, КГц

30

25/20

12,5

Кількість дуплексних телефонних каналів

666

180 — 225

1000 — 1999

Максимальна потужність передачі
базової станції, Вт

100

50

100

Потужність передачі радіотелефону, Вт

3

15/2

6/1

Модуляція

ЧМ

ЧМ

ЧМ

Типовий радіус стільника, км

2 — 20

1 — 40

0,5 — 20

Стосовно передачі даних аналогові стільникові мережі повинні мало відрізнятися від КТМЗК, бо вони надають ті самі телефонні канали тональної частоти 0,3 — 3,4 КГц. Проте канали стільникових мереж мають особливості, що суттєво впливають на якість передачі даних:
1. З переміщенням радіотелефону з одного стільника до іншого здійснюється перемикання обслуговуючої базової станції та радіоканалу.
Зі зміною відстані від мобільного телефону до базової станції здійснюється перемикання потужності передавача.
Унаслідок таких перемикань радіоканал, а отже, і несуча частота модема, перериваються на 0,2 — 1,2 с. Звичайний модем реагує на це процедурою повторного з’єднання, що триває 10 с, або навіть роз’єднанням.
2. Завмирання й багатопроменеве поширення радіосигналів істотно впливають на якість зв’язку. Через різницю фаз сигналів, що надійшли різними шляхами, виникає інтерференція, яка залежно від місцеперебування приймача змінює рівень стримуваного сигналу (відношення сигнал/шум). Через коливання амплітуди несучої частоти під час передачі даних виникають похибки і порушується адаптивний режим роботи модема.
3. Аналогові стільникові мережі спершу розроблялися для голосового зв’язку. Тому в стільникових мережах широко використовується компандування і попереднє коригування АЧХ каналу. Високий рівень несучої частоти в таких каналах призводить до спотворень, спричинюваних обмеженнями сигналу, а занадто низький рівень сигналу погіршує відношення сигнал/шум під час його прийому.
3. Цифрові стільникові мережі
У цифрових стільникових мережах зазначені вище проблеми здебільшого розв’язуються ще на рівні системного проектування. Відтак користувач отримує високоякісний цифровий канал, що може використовуватися для передачі оцифрованого голосу або даних. Загалом передача даних цифровими стільниковими мережами, порівняно з передачею їх аналоговими стільниковими мережами, забезпечує значно більшу надійність і стійкість до шумів і затримок під час переходу абонента з одного стільника до іншого, а також до згасань і багатопроменевого поширення радіосигналів.
Основними цифровими стандартами на стільникові мережі є:
• GSM (Global System for Mobile communications) — глобальна система мобільного зв’язку; діапазони 900, 1800, 1900 МГц; другий у світі за поширеністю стандарт.
• D-AMPS (Digital AMPS) — цифровий AMPS; діапазони 800, 1900 МГц; використовується у США.
• CDMA (Code Division Multiple Access) — множинний доступ із кодовим розділенням каналів; діапазони 800 і 1900 МГц.
• PHS (Personal Handyphone System) — система персонального ручного телефону; діапазон 1800 МГц; використовується в Японії.
Основні характеристики цифрових стільникових мереж наведено в табл. 10.
Стандарт GSM є стандартом для цифрових стільникових мереж України, а також федеральним стандартом Росії. Для побудови регіональних стільникових мереж досить часто використовується також стандарт D-AMPS (Digital-Advanced Mobile Phone System). Американський стандарт D-AMPS є наслідком вимушеної міграції аналогового стандарту в «нову цифрову еру» мобільного зв’язку, завдяки чому він зберіг велику кількість властивостей свого аналогового попередника.
Технологічні переваги цифрового стільникового зв’язку дозволяють збільшувати ємність мереж, знижувати вартість і підвищувати надійність передачі даних. Тому за останні роки у світі взагалі та в Україні зокрема спостерігається переважне зростання кількості користувачів саме цифрових стільникових мереж.
Таблиця 10


Характеристика

GSM

D-AMPS

Робочий діапазон частот, МГц:
базова станція
радіотелефон


890 — 915
935 — 965


824 — 840
869 — 894

Рознесення несучих частот, КГц

200

30

Кількість каналів на несучу

8/16

3

Вид модуляції

GMSK (0,3)

DQPSK (n/4)

Необхідне відношення сигнал/шум, дБ

9

16

Швидкість перетворення мови, Кбіт/с

13/6,5

8

Алгоритм перетворення мови

RPE — LTP

VSELP

Типовий радіус стільника, км

0,5 — 35

0,5 — 20

4. GSM
Стандарт GSM є результатом фундаментальних досліджень провідних наукових та інженерних центрів Європи. Системні й технічні рішення цього стандарту мають значні перспективи розвитку, їх можна використовувати в численних цифрових системах мобільного зв’язку. До таких рішень відносять:
• побудову мереж GSM на принципах моделі відкритих систем та інтелектуальних мереж;
• застосування ефективних методів повторного використання частот;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.