лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА VI
 СИСТЕМИ
СТІЛЬНИКОвоГО ЗВ’ЯЗКУ
 1. Загальна характеристика стільникової
мережі зв’язку
Історія стільникового зв’язку налічує понад 25 років. Проте за цей час стільникові системи набули значного поширення та урізноманітнення. Використовуються аналогові системи, які поступово відходять у минуле, цифрові системи, постають питання розробки універсальних систем мобільного зв’язку недалекого майбутнього.

За кілька останніх років підприємство «Український мобільний зв’язок» повністю покрило територію України мережею аналогового мобільного зв’язку стандарту NMT-450i (на рис. 25 — телефонний апарат цього стандарту). Працює мережа цифрового мобільного зв’язку GSM-900. І хоча ціни на послуги мобільного зв’язку в Україні на 25% вищі від світових, даний вид зв’язку є незамінним для бізнесу.
Попри наявність великої кількості стандартів стільникових мереж, можна вирізнити деякі основні характеристики, складові, що притаманні будь-якому стандартові та відрізняють стільникову мережу від інших систем зв’язку.
Системи стільникового зв’язку будуються у вигляді сукупності чарунок, які покривають обслуговувану територію. Чарунки зазвичай схематично зображують у вигляді рівновеликих правильних шестикутників; через схожість із бджолиними стільниками ці системи назвали стільниковими.
У центрі кожної чарунки знаходиться базова станція (БСС — BSS), яка обслуговує всі абонентські радіотелефонні апарати в межах своєї чарунки. З переміщенням абонента з однієї чарунки в іншу його обслуговування передається іншій базовій станції.
Технічним забезпеченням базової станції є:
• антени (щонайменше дві приймальні, а також передавальні);
• BTS — приймачі-передавачі;
• BSC — контролери базової станції;
• TCU — блок транскодування для сполучення з лінією зв’язку.
Для забезпечення достатнього ступеня надійності багато блоків базової станції дублюються; до складу станції входять також автономні джерела неперервного живлення.
Всі базові станції системи замикаються на центр комутації (MSC), з якого здійснюється вихід на інші мережі зв’язку — звичайну міську мережу комутованого телефонного зв’язку чи мережі супутникового зв’язку, інші стільникові мережі. Система стільникового зв’язку може мати більше ніж один центр комутації.
До основних компонентів центру комутації належать:
• комутатор — здійснює переключення потоків інформації між лініями зв’язку;
• центральний контролер — здійснює загальне керування роботою центру комутації;
• термінали операторів — оператори вводять дані про абонентів, умови їх обслуговування та іншу інформацію.
Важливими елементами центру комутації є бази даних:
• HLR (Home Location Register) — домашній реєстр місцепо­ложення; містить відомості про всіх абонентів, зареєстрованих у цій системі, та про види послуг, що їм можуть бути надані (для кожного абонента вони можуть бути різними, що визначається під час укладення договору).
• VLR (Visitor Location Register) — візитерський реєстр місцеположення; містить відомості про абонентів-гостей, тобто абонентів, зареєстрованих в іншій системі, але які на певний момент користуються послугами стільникового зв’язку в цій системі (роумінг).
• EIR (Equipment Identity Register) — реєстр ідентифікації апаратури; містить відомості про пересувні станції абонентів стосовно їхньої справності й санкціонованого використання.
• AC (Authentication Center); забезпечує процедури автенти­фікації абонентів і шифрування повідомлень.
Рамки однієї стільникової мережі визначаються спільним домашнім реєстром, навіть якщо мережа має декілька центрів комутації.
Завдяки стільниковій структурі BTS покривають місцевість зоною впевненого приймання в одному або декількох радіоканалах із додатковим службовим каналом, яким здійснюється синхронізація.
Коли мобільний апарат знаходить базову станцію і відбувається синхронізація, BSC формує повнодуплексний канал на MSC через фіксовану мережу.
MSC передає інформацію про мобільний термінал у відповідні реєстри. На основі цих даних формується уява системи про мобільного користувача (його місцезнаходження, статус у мережі тощо) і здійснюється з’єднання.
Якщо мобільний користувач під час розмови переміщується із зони дії одного ретранслятора в зону дії іншого або навіть між зонами дії різних контролерів, зв’язок не обривається і не погіршується, оскільки система автоматично вибирає ту з шести базових станцій, зв’язок із якою є кращим.
Дзвінок із звичайної телефонної мережі мобільному користувачеві здійснюється у зворотній послідовності: спершу визначаються місцезнаходження і статус абонента на основі постійно оновлюваних даних у реєстрах, а потім здійснюються з’єднання і підтримування зв’язку.
На рис. 26 показано схему з’єднання мобільного користувача.

Рис. 26. Схема системи стільникового зв’язку
Передача даних здійснюється по радіоканалах на певних частотах.
Основним принципом стільникових мереж є принцип повторного використання частот (frequency reuse). Ідея такого використання полягає в тому, що в сусідніх чарунках системи використовуються різні смуги частот, а через декілька чарунок ці смуги повторюються, що дозволяє за обмеженої загальної смуги частот охопити системою як завгодно велику зону обслуговування.
З метою організації спільного використання обмеженої ділянки частот багатьма користувачами у стільникових мережах використо­вуються різні варіанти множинного доступу — FDMA, TDMA, CDMA та ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.