лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Спосіб модуляції відіграє основну роль у досягненні певної швидкості передачі інформації. Граничні можливості системи в цьому плані можна оцінити за допомогою відомої формули Шеннона, що визначає залежність пропускної здатності каналу від використовуваної смуги частот і відношення потужностей сигналу й шуму. Основні протоколи модуляції наведено в табл. 1.
Фірмові протоколи модуляції наведено в табл. 2.
Протоколи виправлення похибок. Боротьба з похибками, що виникають під час передачі даних каналами зв’язку, ведеться на різних рівнях ВВС — переважно на перших чотирьох.
Формат кадру (повідомлення) протоколів з виправленням похибок має містити контрольну послідовність кадру (FCS — Frame Check Sequence), яка часто називається також полем циклічного надлишко­вого коду (CRC — Cyclical Redundancy Check). Ця послідовність використовується для виявлення похибок передачі. Так, DCE-відправник визначає FCS і вводить її до складу кадру, DCE-приймач здійснює аналогічні обчислення над повідомленням і порівнює отриманий результат із полем FCS. Якщо виявлено розбіжність — відправляє негативне підтвердження NAK, яке означає, що передачу кадру необхідно повторити.
Таблиця 1
ОСНОВНІ ПРОТОКОЛИ МОДУЛЯЦІЇ


Протокол

Швидкість модуляції, бод

Швидкість передачі, біт/с

Режим передачі

Дуплекс/
напівдуплекс

V.17(fax)

2400

14400, 9600
7200, 1200

синх

пдп

V.21
Bell103j

300

300

люб

дпл

V.22

600

1200, 600

люб

дпл

V.22bis

600

2400, 1200

люб

дпл

V.23

1200, 600

1200, 600

люб

дпл

V.26

1200

2400

синх

дпл

V.26bis

1200

2400, 1200

синх

пдп

V.26ter

1200

2400, 1200

люб

дпл

V.27(fax)

1600

4800

синх

люб

V.27bis (fax)

1200, 1600

4800, 2400

синх

люб

V.27ter (fax)

1200, 1600

4800, 2400

синх

пдп

V.29(fax)

2400

9600, 7200
4800

синх

люб

V.32

2400

9600, 4800, 2400

синх

дпл

V.32bis

2400

14400, 9600 7200, 4800, 1200

синх

дпл

V.32terbo

2400

19200, 16800

синх

дпл

V.33

2400

14400, 12 000

синх

дпл

V.34

2400—3429

28800 — 2400

синх

дпл

V.34bis (V.34+), V.Fast

 

33600

синх

дпл

Таблиця 2Назва


Фірма

Швидкість
модуляції,
бод

Швидкість
передачі,
біт/с

Режим
передачі

Дуплекс/
напівдуплекс

HST,
RHST

U.S. Robotics

2400

16800—300
21600—300

синх

дпл

ZyX, ZyCELL

ZyXEL Commun.

2400, 2743

19200—7200

синх

*пл

PEP
TurboPEP

Telebit

2400

19600

синх

дпл

PEP — Packetized Ensemble Protocol.
HST — High Speed Technology.

Для виявлення похибок у передаваних даних використовуються різні методи:
• посимвольний контроль парності;
• поблочний контроль парності;
• розрахунок контрольної суми;
• контроль циклічним надлишковим кодом (СRC) — найпотуж­ніший засіб для виявлення похибок на рівні блоків даних — алгоритм хеширування, який відображає (хеширує) елементи більшого набору на елементи меншого набору.
Повторна передача (ARQ) здійснюється різними способами, оскільки отримані на нього відповіді можуть оброблятися по-різному:
• стартстопний (передача з зупинкою та очікуванням, SAW — Stop And Wait) — блочний метод;
• із поверненням на N кадрів (GBN) — потоковий метод (кадри передаються неперервно);
• метод вибіркового (селективного) повтору (SR — Selective Repeat), коли дані передаються неперервно, але повторюється лише кадр, на якого отримано негативну відповідь.
Основні протоколи виправлення похибок (MNP — Microcom Network Protocols) наведено в табл. 3.
LAРM (Link Access Procedure for Modems) — можливостями схожа на MNP4, але забезпечує підвищену швидкість передачі не якісними телефонними каналами і добре узгоджена з іншими стандартами групи HDLC. Так, ця процедура близька до LAPB і LAPD, що використовуються в мережах X.25 і ISDN.
Протоколи стиснення інформації. Стиснення інформації (compression) — зменшення розмірів даних завдяки використанню їхньої надмірності.
Стиснення буває з втратами та без них. Втрати допустимі за стиснення та відновлення деяких видів даних (відео, аудіоінформація). Найбільш популярним є метод стиснення з втратами MPEG2 (Motion Pictures Expert Group), який забезпечує коефіцієнт стиснення до 20:1. Але цей метод не використовується у модемах.
Існує багато алгоритмів стиснення даних без втрат, які поділяються на декілька основних груп:
Таблиця 3


Назва

Режим
передачі

Дупл/
напівдуплекс

Швидкість,
біт/с

Характеристика

MNP1

асинхр

пдп

300

не використовується

MNP2

асинхр

дпл

2000

надмірність —
старт-стопні біти

MNP3

асинхр/
синхр

 

2600

не використовує старт-стопні біти

MNP4

синхр

 

2900

дозволяє керувати розміром пакета

MNP6

синхр

дпл/пдп

300 — 9600

настроює швидкість на
приймач

MNP9

 

 

 

стиснення, ARQ-SR,
сумісний з V.32

MNP10

 

 

 

для змінних умов (стільникових систем)

V.42 (LAРM)

 

 

 

може взаємодіяти з MNP4

• Кодування повторів (RLE — Run-Length Encoding) — один із найстаріших і найпростіших. Використовується в основному для стиснення графічних файлів (наприклад, формату РСХ). Для стиснення текстових або виконуваних файлів неефективний, тому в системах зв’язку практично не використовується.
• Ймовірнісні методи стиснення (алгоритми Шеннона—Фано, Хаффмена) — кожному символові присвоюється код, довжина якого обернено пропорційна частоті появи цього символу. Застосовуються у програмах-архіваторах (ARC, PKZIP та ін.). Для стиснення даних, що передаються модемами, використовуються рідко.
• Арифметичні методи — рядок символів замінюється дійсним числом, більшим від нуля та меншим, ніж одиниця. Вимагають значних обчислювальних ресурсів.
• Метод словників (LZ — Lempel-Ziv). Вперше описаний 1977 р. Якобом Зівом та Абрагамом Лемпелем. Нині є найпоширенішим. В його основі — ідея заміни найчисленніших послідовностей символів (рядків) у потоці інформації посиланнями на «зразки», що зберігаються в спеціально створеній таблиці. Модифікації: LZW, LZ77, LZSS, BTLZ.
Основні протоколи стиснення даних наведено в табл. 4.
Отже, V.42bis ефективніший, ніж протоколи MNP, але останнім часом ведеться робота із заміни методів стиснення протоколів MNP на метод, оснований на алгоритмі Лемпеля—Зіва—Уелча (LZW), для забезпечення стиснення 4:1.
Таблиця 4


Назва

Характеристика протоколу

V.42bis

стиснення даних до 4:1 з використанням алгоритмів BTLZ (British Telecom Lempel—Ziv), заміна часто вживаних ланцюгів коротшими позначеннями, перетворення на синхронний потік, корекція похибок

MNP5

стиснення даних до 2:1

MNP7

стиснення даних до 3:1

Найкориснішим є стиснення для інтерактивних сеансів. Якщо ж надсилаються файли, то стиснення до пересилки архіваторами є ефективнішим. Не варто стискати з допомогою модема вже ущільнені дані! Важливо, щоб дані пересилалися лінією, вільною від похибок.
Протоколи передачі файлів. Основні функції цих протоколів — керування потоком даних, передача даних і допоміжної інформації, захист з’єднання (перевірка пароля). Типові протоколи передачі файлів наведено в табл. 5.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.