лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема IV
МОДЕМИ
 1. Поняття і класифікація модемів
З поширенням телефонних мереж і появою перших персональних комп’ютерів виникла потреба в доступних за ціною масовому споживачеві пристроях, здатних об’єднати персональні комп’ютери, використовуючи звичайну аналогову телефонну лінію.
Честь випуску першого модема для персональних комп’ютерів належить компанії Hayes Microcomputer Products, яка 1979 р. розробила пристрій під назвою Micromodem II для популярних тоді персональних комп’ютерів Apple II. Модем коштував 380 доларів США і працював зі швидкістю 110/300 біт/с. (Доти на ринку існували лише спеціалізовані пристрої, що об’єднували великі ЕОМ. У 1982 р. фірма Hayes випустила перший Smartmodem 300 біт/с, система команд якого стала галузевим стандартом і залишається ним дотепер. (Hayes-сумісними називають модеми, що підтримують цю систему команд).
Перші модеми з «комерційною» швидкістю передачі 2400 біт/с були репрезентовані декількома компаніями у грудні 1981 р. на виставці Comdex за ціною 800 — 900 доларів США.
Лише в 1986 р. фірма U.S.Robotics випустила Courier HST зі швидкістю 9600 біт/с, а 1994 р. — Sportster V.34 зі швидкістю 28,8 Кбіт/с і вартістю 349 доларів США.
У березні 1997 р. дві фірми — U. S. Robotics і Motorola одночасно заявили про випуск модемів зі швидкістю 56 Кбіт/с.
Слово модем є скороченням слів «модулятор» і «демодулятор»; така назва відображає основні функції, виконувані модемом.

Відомості про внутрішню струк­туру і архітектуру сучасних модемів не такі доступні, як дані про будову персональних комп’ютерів. Однією з причин є відсутність будь-яких про­мислових стандартів на конструкцію модемів.
Так, модем може складатися з адаптерів портів інтерфейсу з каналом зв’язку і з DTE, універсального, сигнального і модемного процесорів, постійного (ПЗП), постійного енергонезалежного перепрограмовуваного (ПЕПЗП), оперативного (ОЗП) запам’ятовуючих пристроїв, схеми індикаторів стану модема.
Інтелектуальні можливості модема визначаються типом використовуваного універсального процесора та мікропро­грамою керування модемом, що зберігається в постійному запам’ятовую­чому пристрої.
Сигнальний процесор реалізує основні функції протоколів модуляції (кодування, скремблювання). Спеціалізований модемний процесор виконує функції модуляції-демодуляції. ПЕПЗП дозволяє зберігати установки модема у профайлах на час вимкнення модема. ОЗП використовується для тимчасового зберігання даних і виконання процесорами проміжних обчислень.
Усі модеми за типом конструктивного виконання поділяються на чотири класи: зовнішні (external), внутрішні (internal), групові (стоякові) (Rack Mountable) і модеми у форматі PC Card.
Зовнішні виготовляють у спеціальному корпусі, як окремий пристрій, що підключається до послідовного чи паралельного порту комп’ютера і телефонної розетки (рис. 22).

Рис. 22. Схема підключення зовнішнього модема
Внутрішні модеми виготовляють у вигляді спеціальної плати, що встановлюється у слот розширення комп’ютера. Після встановлення внутрішнього модема на задній панелі комп’ютера буде спеціальне гніздо для телефонного кабелю.
Групові (стоякові) модеми — сукупність окремих модемів, що об’єднані у спільний блок і мають спільний блок живлення, пристрої керування й відображення. Окремий модем групового модема являє собою плату з розняттям, що встановлюється у блок — спеціальну монтажну шафу. З одного пульта або термінала можна централізовано керувати всією групою модемів у стояку. Такі конструкції використовуються там, де потрібно багато модемів, наприклад, на вузлах Internet.
Модеми у форматі PC Card використовуються для портативних ПК. Промисловістю випускаються як окремі картки-модеми, так і картки, що поєднують модем і мережний адаптер Ethernet 10 Mбіт/с (10BaseT, 10Base2). Ці модеми вирізняються порівняно високою ціною, інтерфейс PCMCIA.
Переважна більшість модемів, що випускаються, призначена для використання на комутованих телефонних каналах, або виділених (орендованих) телефонних каналах. Але існують різновиди модемів, призначені для використання на інших типах каналів— наприклад, модеми для фізичних з’єднувальних ліній. (Ширша смуга пропускання, ніж у телефонних каналах, але теж обмежена, залежить від типу фізичного середовища — екранована і неекрано­вана вита пара, коаксіальний кабель і т. д. — та довжини лінії. Тому розрізняють модеми низького рівня — на короткі відстані та модеми основної смуги.) Існують модеми для цифрових систем передачі (CSU/DSU). Вони забезпечують підключення до стандартних цифрових каналів, таких як E1/T1, ISDN. Модеми для стільникових систем зв’язку вирізняються компактністю, підтримкою спеціальних протоколів модуляції та виправлення похибок (ZyCELL, ETC, MNP10) для ефективної передачі даних у стільникових каналах із високим рівнем перешкод. Модеми для пакетних радіомереж передають дані радіоканалом між мобільними користувачами. При цьому декілька радіомодемів використовують той самий радіоканал у режимі множинного доступу (ITU-T, AX.25). Модеми для локальних радіомереж — адаптери локальних радіомереж — на відміну від пакетних радіомодемів забезпечують передачу даних на невеликі відстані (до 300 м) із високою швидкістю (2—10 Мбіт/с) і працюють у певному діапазоні частот із застосуванням сигналів складної форми.
За методом передачі інформації модеми поділяють на асинхрон­ні та синхронні. Якщо модем підтримує обидва режими, його називають синхронно-асинхронним.
Практично всі сучасні модеми спроможні передавати і приймати факси безпосередньо з персональних комп’ютерів, через що їх називають факс-модемами. Не володіють такими функціями або спеціалізовані, або застарілі пристрої.
(Але! Факс-модеми можуть обмінюватися факсами зі швидкістю до 14,4 Кбіт/с, проте більшість факсових апаратів підтримують прийом та відправлення факсів лише зі швидкістю 9,6 Кбіт/с).
Чимало виробників випускають модеми з додатковими функціями. Серед таких функцій можна назвати:
• можливість передачі голосової інформації (поєднання на
одній платі модема і звукової карти Creative Labs Phone Blaster 28,8 PhP);
• одночасну передачу голосу і даних (технологія DSDV — Digital Simultaneous Voice and Data, стандарт V.70 — від смуги пропускання модема відрізається 8 Кбіт/с для потреб голосового зв’язку, а решта використовується для даних). Ця технологія використовується для ігор, конференцій. Стандарт було затверджено після того, як з’явилася технологія, тому пристрої від різних виробників можуть «не розуміти» один одного);
• автовідповідач (розпізнається тип вхідного дзвінка — модем/голос/факс і викликається відповідна програма обробки);
• можливість автоматичного визначення номера.
Модеми, що дозволяють, окрім своєї головної задачі — перетво­рення сигналів, реалізовувати інші функції, надаючи додаткові зручності користувачам, називають інтелектуальними або Smart-модемами.
2. Модемні протоколи
Протоколи підключення. Інакше ці протоколи називають фізичними інтерфейсами, оскільки вони забезпечують зв’язок на фізичному рівні. Серед основних модемних протоколів підключення можна назвати:
RS-232, що апаратно реалізується як послідовний адаптер
і роз’ємне з’єднання (DB25 і DB9—відповідно на 25 і на 9 кон-
тактів).
RS-422A (10 Мбіт/с), RS-423A (10 Кбіт/с) описують електричні характеристики інтерфейсу.
RS-449 (V.36) — інформація про параметри сигналів (30), типи рознять, розміщення контактів.
V.35 (48 Кбіт/с) (34 контакти) -//-
Все це більш нові стандарти порівняно з RS-232, які дозволяють забезпечити високошвидкісну роботу на великих відстанях між DTE і DCE.
Застосовуються також Х.21, Х.21bis.
Деякі фірми-виробники розглядають паралельний інтерфейс як гідну альтернативу RS-232 з огляду на підвищення швидкостей передачі даних. Реалізується за допомогою адаптера паралельного порту. Стандартний паралельний порт призначений лише для односторонньої передачі інформації.
EEP — покращений паралельний порт, двонаправлений, в шість разів швидший від звичайного, сумісний зі звичайним, розроблений рядом фірм, серед яких Intel.
ЕСР — порт із розширеними функціями (стиснення даних), більш швидкий.
ІЕЕЕ-1284 може працювати з будь-яким з двох попередніх.
Крім того, для організації взаємодії DTE — DCE використовуються протоколи канального рівня:
Xon/Xoff — служить для управління потоком, реалізується на програмному рівні;
CTS/RTS — для одно- і двонаправленого управління потоком, реалізується на апаратному рівні. (У низький логічний стан переводиться рівень сигналу на лініях «Готовий до передачі», «Запит передачі».)
Протоколи взаємодії. Для виконання своїх функцій модеми повинні взаємодіяти між собою та різноманітним кінцевим обладнанням.
V.8 описує процедури взаємодії двох модемів на етапі встановлення зв’язку.
V.25 (RS-366A) і V.25bis — визначають інтерфейс і функції обладнання автоматичного виклику і зв’язку.
Протоколи модуляції. Основною функцією модема є модуляція — перетворення потоку даних на сигнали, що надсилаються в телефонну лінію. Протилежна дія — демодуляція.
У модемах для телефонних каналів найчастіше використовуються три види модуляції: частотна (FSK), відносна фазова (DPSK) і квадратурна амплітудна (QAM).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.