лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для компонування мереж за цим стандартом використовуються також циліндричні BNC-конектори. Вони призначені для приєд­нання двох відрізків кабеля, заглушки-термінатора Т-конектора (рис. 12).
Заглушка BNC-термінатор для завершення сегментів може бути з заземленням або ні. Один із кінців сегмента має бути обов’язково заземленим. Термінатор може з’єднуватися з BNC-Т-конектором на останніх ЕОМ з обох кінців сегмента.
На рис. 13 показано компонування мережі за стандартом 10Base2.
Основним недоліком мереж на коаксіальному кабелі є нездатність упоратися з експоненціальним зростанням трафіка, складність керування і розширення. Рішення на основі коаксіального кабелю є економічно вигіднішими для статичних мереж (3—10 машин), оскільки немає необхідності в хабі.

 


Рис. 13. З’єднання п’яти сегментів за стандартом 10Ваse2
10BaseT — Twisted Pair — Ethernet на основі витої пари нині є найпоширенішим стандартом при створенні мереж. Підтримує зірчасту топологію.
Використовується кабель типу «телефонна неекранована вита пара» (UTP) семи категорій. Найпоширеніші з них — 3, 4, 5. На рис. 14 показано вигляд витої пари.
На мережних платах для цього стандарту встановлено телефонні розняття RJ 45.
Кожний вузол підключається окремим кабелем до центрального пристрою — концентратора (HUB — хаба), через порт безпосереднього з’єднання UTP. Концентратор, як репітер, регенерує сигнали, що надходять до кожного його порту, перш ніж розсилати їх далі. Концентратор 10BaseT є багатопортовим повторювачем або, іншими словами, інтелектуальним кабель­ним концентратором і міжмережним пристроєм.


Хаби випускають на різну кількість портів —
4, 8, 12, 16. Відповідно до них можна підключити
таку ж кількість комп’ю­терів. Концентратори до­сить часто також мають порти BNC, AUI для зв’язку між різними стан­дартами Ethernet (рис. 15).
Для стандарту 10BaseT встановлюються такі обмеження:
• максимальна довжина сегмента — 100 м (між станцією та концентратором або між двома концентраторами);
• максимальна кількість сегментів — 1024 (кількість послідовно з’єднаних сегментів не повинна перевищувати п’яти);
• максимальний діаметр мережі — 500 м;
• максимальна кількість концентраторів між будь-якими двома станціями — чотири.
З’єднання за стандартом 10BaseT показано на рис. 16.
Перевагами мереж на основі витої пари є: низька вартість об­ладнання, можливість використання наявної телефонної мережі (не плутати з вітчизняною «локшиною» — двопровідною телефонною лінією), завдяки чому ці мережі вельми поширилися на Заході. За використання кабелю високої якості (5-ї категорії) відпадає необхідність перемонтування кабельної структури з переходом на швидкісні мережні технології — 100 Мбіт/с / 1 Гбіт/с. Однак обмеження на довжину мережі та кількість станцій звужують рамки використання даної технології.

Рис. 15. Концентратори 10BaseT
10BaseF — волоконно-оптична Ethernet.
Цей стандарт відрізняється від FDDI конфігурацією мережі (в FDDI — подвійне кільце, в 10BaseF — зірка), методом доступу до каналу, швидкістю передачі даних та ін.

Рис. 16. З’єднання за стандартом 10BaseT
Основні обмеження стандарту 10BaseF:
• швидкість передачі даних — 10 Мбіт/с;
• максимальна довжина сегмента-відводу — до 2100 м;
• використовується 50- або 100-мікронний волоконно-оптичний кабель.
Для підключення окремих кабелів-відводів використовуються центральні волоконно-оптичні кабельні концентратори (багатопортові повторювачі). Також використовуються спеціальні конектори fiber optic.
Така технологія забезпечує максимальний захист від перешкод з боку джерел електроенергії, проте швидкість передачі інформації залишається незначною, а вартість такої мережі досить висока, тому даний стандарт не користується широкою популярністю.
Switching Ethernet (10 Mбіт/с) — технологія комутації.
Основна ідея полягає в тому, що центральний пристрій мережі — комутатор аналізує прийнятий від передаючого вузла пакет даних і відправляє його не всім станціям мережі, як концентратор, а лише станції призначення, адреса якої вказана в заголовку пакета (MAC-адреса).
Існують комутатори з портами 10 і 100 Mбіт. (Інформаційні потоки на різних дільницях мережі неоднакові — сервер має більше звернень. На сервері повинна стояти 100-мегабітна мережна карта, тоді кожна робоча станція зможе спілкуватися з сервером на швидкості 10 Мбіт/с (додатковий 100-мегабітний порт комутатора віртуально поділяється між всіма станціями).
У 1990 р. було випущено перший комутатор Ethernet, основною функцією якого було об’єднання сегментів ЛОМ. Відтак з’явилася ще одна технологія — Switching Ethernet. Головною перевагою комутаторів є те, що вони здійснюють з’єднання декількох портів одночасно, тобто уможливлюють переключення окремих користувачів з одного сегмента на інший.
Та справжнім новим подихом для технології Ethernet стало затвердження стандарту з високою швидкістю передачі — 802.30. — Fast Ethernet, швидкий Ethernet.
Для з’єднання вузлів мережі цього стандарту є можливими такі варіанти:
• оптоволоконний кабель (100Base-FX)
• дві виті неекрановані пари 5-ї категорії або екрановані 1-ї категорії (одна — для передачі, інша — для прийому і виявлення колізій, стандарт 100BaseTX);
• чотири виті пари 3-ї, 4-ї, 5-ї категорій (дві пари для прийому/передачі, третя — для передачі, четверта — для прийому і виявлення колізій, стандарт 100BaseT4).
Максимальний діаметр мережі — 210 м.
Швидкість передачі — 100 Мбіт/с.
Проте реальна швидкість мереж Ethernet і Fast Ethernet ніколи не досягає їхньої максимальної продуктивності — 10 і 100 Мбіт/с через колізії. Реальна продуктивність Ethernet рідко перевищує 70% її потенційної пропускної здатності.
Своєрідним вирішенням цієї проблеми став стандарт 802.12 — 100Base VG ANYLAN, який підтримує типи кадрів Ethernet, Token Ring, однак використовує детермінований метод доступу до середовища передачі з пріоритетом запитів. Завдяки цьому досягається реальна швидкість передачі інформації — 100 Мбіт/с.
Мережі цього стандарту мають зірчасту топологію і підтримують три типи проводки:
• чотири неекрановані виті пари 3-ї, 4-ї, 5-ї категорій;
• дві неекрановані виті пари 5-ї категорії;
• волоконно-оптичний кабель.
Основні обмеження стандарту:
• максимальна відстань між вузлами мережі: для кабелю 3-ї категорії — 100 м, 5-ї категорії — 150 м, для оптоволокна — 2000 м;
• максимальний діаметр мережі: для 3-ї категорії — 600 м, 5-ї категорії — 900 м, для оптоволокна — 12000 м.
Однією з переваг цієї технології є здатність виконувати специфічні додатки, які працюють з великими файлами, — «мультимедіа» або відео і потребують гарантованої смуги пропускання.
Позаяк сучасні технології потребують надвисоких швидкостей передачі, у березні 1996 р. почалися роботи зі створення стандарту Gigabit Ethernet.
Як середовище передачі в даній технології може використовуватися одно- і багатомодове оптоволокно (1000BASE-SX, 1000BASE-LX), а також неекранована вита пара 5-ї категорії (1000BASE-T).
Відстань між вузлами — 2 км, 500 і 100 м відповідно.
Магістраль побудована за гігабітною технологією, може безшовно стикуватися з діючими мережами Ethernet.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.