лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Історія економічних учень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

 

Підручник
для вищих навчальних закладів

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

 

Київ 1999

 

 

Автори:
Л. Я. Корнійчук, д-р екон. наук, проф.
[розділи І, ІІІ, V, X, XI, XІV],
Н. О. Татаренко, канд. екон. наук, доц.
[розділи ІV, VI, VII, VIII  (§ 1, 2), XIII, XV, XVI],
А. М. Поручник, д-р екон. наук, проф.
[розділи VІIІ (§ 3), IХ, ХIII (§ 2)],
О. В. Ткаченко, канд. екон. наук, доц.
[розділи II (§ 4), XII],
Г. Ю. Кириллова, канд. екон. наук, доц.
[розділ II (§ 1, 2, 3)]

За редакцією
Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко

 

Рецензенти:

Ю. М. Пахомов, акад. НАН України
(Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України),
А. І. Кредісов, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка)

 

 

І 90            Історія економічних учень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Та­таренко, А. М. Поручник та ін.; За ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Та­таренко. — К.: КНЕУ, 1999. — 564 с.
ISBN 966–574–152–7

У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії.  Економічні доктрини розглядаються з позицій сучасних уявлень про закономірності еконо­мічного й соціального розвитку суспільства. Розкрито історію економічної думки в Україні, показано внесок українських учених у розвиток економічної науки.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.

ББК 65.02

© Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін., 1999
ISBN 966–574–152–7                                             © КНЕУ, 1999
Навчальне видання

КОРНІЙЧУК Людмила Яківна,
ТАТАРЕНКО Наталія Олексіївна,
ПОРУЧНИК Анатолій Михайлович та ін.

 

ІСТОРІЯ
ЕКОНОМІЧНИХ
УЧЕНЬ

Підручник

За редакцією Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко

Редактор І. Соломарський

Художник обкладинки С. Чуєв
Технічний редактор І. Лукашенко
Коректор Л.  Тютюнник
Комп’ютерна верстка Н. Мишко
Комп’ютерний набір: Т. Мальчевська, І. Пантюхова,
Н. Коломієць, О. Михолат

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.