лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано
Міністерством освіти України

 

 

 

 

 

КИЇВ І999


 

Рецензенти:

В. А. Кадієвський, д-р екон. наук, проф.
(Укр. аграр. ун-т);
В. К. Галіцин, канд. екон. наук, доц.
(Київ. нац. екон. ун-т)

 

Редактор

О. П. Бондаренко

 

 

 

 

Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А.
Р 59           Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 216 с.
ISBN 966–574–132–2

У посібнику розглянуто новітні технології, застосовувані нині у фінансово-кредитних установах. Розглянуто загальні основи, специфіку та особливі вимоги, що ставляться до побудови й функціонування інформаційних систем у фінансово-кредитних установах.
Докладно описано інформаційні системи в банківських установах, зокрема щодо питання автоматизації внутрішньобанківських операцій та міжбанківських розрахунків, роботи системи міжбанківських електронних платежів НБУ, обробки масових платежів та електронних грошей. Наведено форми та структуру повідомлень, що ними обмінюються банки та СЕП.
Розглянуто структуру інформаційних систем і технологію обробки інформації у фінансових, страхових та податкових установах.
Призначений для студентів економічних спеціальностей, передусім тих, хто спеціалізується з банківської та фінансової діяльності, аспірантів і викладачів економіч­них вузів та технікумів.

ББК 65.262.1

  ©  І.Ф. Рогач, М.А. Сендзюк,
В.А. Антонюк, 1999
ISBN 966–574–132–2                                                         © КНЕУ, 1999

 

 

 

Навчальне видання

Рогач Іван Федорович
Сендзюк Мирон Ананійович
АнтонЮк Валентина Андріївна

 

Інформаційні
системи
у фінансово-кредитних
установах

Навчальний посібник
Художник обкладинки  О. Стеценко
Технічний редактор  І. Лукашенко
Коректор  Н. Аникєєнко
Комп’ютерна верстка  О. Іваненко
Комп’ютерний набір  Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.