лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

Вступ ........................................................................... 3
1. ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ».................................................. 4
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ............. 10
Тема 1. Предмет, метод і завдання екології ................. 10
Тема 2. Наукові основи раціонального природо-
користування.Екосистеми та їхня структура ....................... 17
Тема 3. Розвиток продуктивних сил та антропогенний
вплив на довкілля .......................................................... 37
Тема 4. Еколого-економічні проблеми використання
природних ресурсів ....................................................... 64
Тема 5. Господарський механізм управління процесом
природокористування та правове регулювання охорони
навколишнього середовища ............................................ 75
Тема 6. Екологічний моніторинг. Система екологічної
інформації.................................................................... 83
Тема 7. Економічні методи управління, регулювання
раціонального природокористування та охорони
навколишнього середовища ............................................ 94
Тема 8. Економічна та соціальна ефективність здійснення
природоохоронних заходів ........................................... 112
Тема 9. Планування раціонального природокористування
та охорони навколишнього природного середовища .......... 118
Тема 10. Науково-технічний прогрес та економіка
природокористування .................................................. 123
Тема 11. Екологічна експертиза та проблеми її організації 130
Тема 12. Регіональні екологічні проблеми України ..... 135
Тема 13. Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво
у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Екологічне виховання населення ............................. 138
Література.......................................................... 150

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.