лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічне управління

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП ...................................................... 3
1.
Стратегічне управління:
сутність та передумови виникнення

1.1. Зміна завдань управління підприємством ........................... 5
1.2. Розмаїття підприємств ........................................ 8
1.3. Необхідність формування стратегічного мислення менеджерів ........... 11
1.4. Еволюція розуміння та передбачення майбутнього підприємств .......... 17
1.4.1. Поточне планування та бюджетування......................... 18
1.4.2. Довгострокове планування ................................ 21
1.4.3. Стратегічне планування ................................... 23
1.4.4. Стратегічне управління ................................... 26
2.
Стратегічний аналіз
2.1. Основні підходи до розуміння середовища організації ................. 31
2.2. Зовнішнє середовище організації ................................ 37
2.3. Проміжне середовище організації ................................ 42
2.4. Внутрішнє середовище організації ............................... 57
2.5. Визначення конкурентоспроможності підприємства ................... 66
2.6. Складання стратегічного балансу та сутність SWOT-аналізу ............. 78
2.7. Прогнозування в системі стратегічного управління ................... 84
3.
Розробка цілей, стратегій та формування
стратегічного набору підприємства

3.1. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу ................ 94
3.2. Роль, значення, сутність і місце мети у стратегічному управлінні ......... 95
3.3. Місія, генеральна мета підприємства ............................. 100
3.4. Класифікація цілей ......................................... 104
3.5. “Дерево цілей” підприємства .................................. 107
3.6. Сутність стратегії .......................................... 115
3.7. Стратегічний набір ......................................... 120
3.7.1. Загальні та загальноконкурентні стратегії ..................... 127
3.7.2. Продуктово-товарні  стратегії ............................. 144
3.7.3. Ресурсні стратегії ...................................... 177
3.7.4. Функціональні стратегії .................................. 199
4.
Стратегічне планування
4.1. Основні підходи до формулювання стратегій....................... 246
4.2. Мета та принципи стратегічного планування ....................... 250
4.3. Бар’єри стратегічного планування ............................... 254
4.4. Моделі стратегічного планування ............................... 260
4.5. Зміст і структура стратегічного плану ............................ 269
5.
Підсистеми забезпечення стратегічного управління
5.1. Організаційне забезпечення стратегічного управління і
внесення змін до організаційних структур управління................. 284
5.1.1 Стратегія і структура: характеристика взаємозв’язку.............. 284
5.1.2. Характеристика ОСУ стратегічного типу...................... 288
5.1.3. Формування ОСУ стратегічного типу........................ 302
5.1.4. Етапи формування ОСУ стратегічного типу.................... 308
5.2. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм..... 318
5.3. Соціально-психологічне забезпечення процесів стратегічного
управління та формування стратегічної поведінки персоналу ............ 325
5.4. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління ........ 349
ГЛОСАРІЙ ................................................. 371
ЛІТЕРАТУРА ............................................... 381

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.