лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічне управління

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти україни
Київський національний
економічний університет

 

 

З. Є. Шершньова,
С. В. Оборська

 

Стратегічне управління

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

КИЇВ
1999

Рецензенти:
Н. А. Адамова, канд. екон. наук, проф. (Держ. акад.
легкої промисл. України);
В. М. Михайленко, д-р техн. наук, проф. (Укр.-фінський ін-т
менеджменту і бізнесу)

Редактор

Л. Логвиненко

Шершньова З. Є., Оборська С. В.
Ш 50         Стратегічне управління: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.
ISBN  966–574–027–Х

У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні та практичні питання стратегічного управління як сучасного важливого напрямку менеджменту підприємств в Україні. Наведено характеристику логіки розробки і методів обгрунтування цілей, завдань, стратегій, змісту і форм організації окремих підсистем стра­тегічного управління.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів, а також буде корисним для спеціалістів, які займаються формуванням стратегій підприємств і організацій.

ББК 65.290–2

a З.Є. Шершньова,
ISBN  966–574–027–Х                                                                    С.В. Оборська, 1999
©  КНЕУ, 1999

Навчальне видання

ШЕРШНЬОВА Зоя Євгенівна
ОБОРСЬКА Світлана Валентинівна

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Навчальний посібник

Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор І. Лукашенко
Коректор О. Уляницька
Комп’ютерна верстка О. Чуб, Т. Мальчевської
Комп’ютерний набір О. Чуб, Л. Богданова,
О. Іваненко, Т. Мальчевська, Н. Коломієць, О. Давиденко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.