лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ....................................................... 3
Розділ 1. Національний банк України — центральний банк держави.
Його роль у системі
органів державної влади.................. 5
1.1. Виникнення центральних емісійних банків та загальна
характеристика їх статусу................................... 5
1.2. Створення Національного банку України і його статус............... 7
1.3. Функції Національного банку України......................... 10
1.4. Організаційні основи діяльності Національного банку України........ 13
1.5. Фінанси Національного банку України......................... 19
Розділ 2. Грошово-кредитна політика.............................. 24
2.1. Суть та роль грошово-кредитної політики....................... 24
2.2. Інструменти грошово-кредитної політики....................... 34
2.3. Політика обов’язкових резервних вимог........................ 38
2.4. Політика рефінансування................................... 49
2.5. Політика відкритого ринку................................. 50
Розділ 3. Організація готівкового грошового обігу.................... 57
3.1. Національний банк України — центр готівкового обігу............. 57
3.2. Регламентація готівкового обігу на підприємствах і в організаціях..... 60
3.3. Регламентація готівкового обігу в комерційних банках............. 68
3.4. Емісійно-касова робота установ Національного банку України........ 71
3.5. Прогнозування та облік касових оборотів банків.................. 72
3.6. Організація інкасації грошей та перевезення цінностей
Національним банком України............................... 78
Розділ 4. Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками.......... 82
4.1. Економічна сутність і значення кредитів, що надаються
центральними банками комерційним банкам..................... 82
4.2. Еволюція кредитних відносин НБУ з комерційними банками......... 83
4.3. Рефінансування комерційних банків з допомогою проведення
кредитних аукціонів...................................... 84
4.4. Рефінансування комерційних банків під заставу державних
цінних паперів........................................... 86
4.5. Досвід центральних банків зарубіжних країн з кредитування
комерційних банків....................................... 90
Розділ 5. Організація міжбанківських розрахунків.................... 92
5.1. Економічна сутність і необхідність міжбанківських розрахунків....... 92
5.2. Класифікація і характеристика міжбанківських розрахунків.......... 94
5.3. Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні................. 100
5.4. Система електронних платежів Національного банку України........ 107
5.5. Перспективи розвитку платіжної системи України................ 133
Розділ 6. Національний банк України — фінансовий агент уряду........ 142
6.1. Обслуговування внутрішнього державного боргу................ 142
6.2. Обслуговування державного зовнішнього боргу................. 160
6.3. Касове виконання державного бюджету....................... 166
Розділ 7. Валютне регулювання та контроль....................... 174
7.1. Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю..... 174
7.2. Становлення системи валютного регулювання в Україні............ 181
7.3. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання...... 189
7.4. Курсова політика Національного банку України.................. 194
7.5. Формування та управління золотовалютним резервом країни........ 201
7.6. Регулювання Національним банком України
поточних валютних операцій............................... 208
7.7. Регулювання НБУ валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу... 218
7.8. Повноваження Національного банку України у сфері
валютного контролю..................................... 223
Розділ 8. Регулювання банківської діяльності та нагляд............... 227
8.1. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду....... 227
8.2. Організація системи банківського регулювання та нагляду.......... 232
8.3. Реєстрація і ліцензування комерційних банків................... 238
8.4. Установлення і контроль економічних нормативів,
що регламентують діяльність банків.......................... 244
8.5. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків................. 258
8.6. Виїзне інспектування банків................................ 270
8.7. Робота з проблемними банками............................. 278
Розділ 9. Методологія платіжного балансу України................... 286
9.1. Концептуальні основи платіжного балансу...................... 286
9.2. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу......... 291
9.3. Принцип формування платіжного балансу...................... 299
9.4. Інтегрована інформаційна система платіжного балансу............. 302
9.5. Форми побудови та основи аналізу платіжного балансу............ 305
Розділ 10. Національний банк України — центр методичного
забезпечення організації кредитування
і грошових розрахунків
................................ 309
10.1. Методичне забезпечення організації банківського кредитування..... 309
10.2. Методичне забезпечення організації грошових розрахунків......... 314
Розділ 11. Національний банк України — центр методичного
забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках
..... 320
11.1. Суть і види обліку...................................... 320
11.2. Принципи організації бухгалтерського обліку в банках............ 322
11.3. Організація бухгалтерського обліку в банках................... 324
11.4. План рахунків бухгалтерського обліку в банках України.......... 331
11.5. Методичне і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського
обліку в банках........................................ 336
Розділ 12. Звітність банків...................................... 338
12.1. Суть, призначення і значення звітності....................... 338
12.2. Класифікація звітності банків.............................. 340
12.3. Фінансова звітність установ Національного банку України......... 343
12.4. Статистична звітність установ Національного банку України........ 345
12.5. Фінансова та статистична звітність комерційних банків............ 346
12.6. Порядок подання банківської звітності....................... 354
Розділ 13. Внутрішні ревізії..................................... 357
13.1. Суть і організаційні форми контролю........................ 357
13.2. Суть, завдання і види ревізії............................... 358
13.3. Організація ревізійної роботи в Національному банку України...... 360
13.4. Здійснення ревізій та реалізація їхніх результатів................ 363

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.