лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент: прийняття рішень і ризик

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

В. АНДРІЙЧУК, Л. БАУЕР

Менеджмент: прийняття рішень і ризик

 

Навчальний посібник

Допущено Міністерством освіти України

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 1998
 

 

 

Рецензенти:   М. Й. Малік, д-р. екон. наук
(Ін-т аграр. економіки УААН)
О. Д. Гудзинський, д-р. екон. наук, проф.
(Нац. аграр. ун-т)

Редактор: Л.Ф. Атрощенко

 

 

Андрійчук В., Бауер Л.
А 65       Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навч. посібник — К.: КНЕУ, 1998. — 316 с. Табл. 74. Іл. 57. Бібліогр. 36 назв.
ISBN 966 – 574 – 051 – 2.

Посібник присвячений розробці актуальних проблем менеджменту, які до цього часу недостатньо або зовсім не висвітлювалися у вітчизняній науковій та навчальній літературі.
Автори зосереджують увагу на обгрунтуванні механізму прийняття важливих для аграрних підприємств рішень щодо використання ресурсів, придбання техніки і залучення позичкового капіталу, здійснення експорту товару, проведення бартерних і лізингових операцій тощо. Всебічно досліджується проблема ризику при прийнятті рішень, визначаються джерела ризику, його рівні, доцільність контролювання, передачі іншим або прийняття на себе.
Для викладачів, слухачів магістерської програми та студентів вищих закладів (факультетів) освіти аграрного економічного профілю, а також менеджерів економіки і виробництва аграрних підприємств.

ББК 65. 322

 

©  В. Андрійчук,
Л. Бауер, 1998
ISBN 966 – 574 – 051 – 2                                                                    ©  КНЕУ, 1998
Навчальне видання

 

АНДРІЙЧУК Василь Гаврилович
БАУЕР Леонард

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ:
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
І РИЗИК

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

 

Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Бородавко
Комп’ютерний набір Н. Коломієць
Комп’ютерна верстка О. Іваненко, Н. Коломієць, О. Чуб

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.