лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 16. Підготовка цивільної справи
до судового розгляду

Мета і значення підготовки цивільних справ до судового розгляду. Обов’язковий характер стадії підготовки справи до судового розгляду. Завдання, зміст і процесуальний порядок підготовки справ до судового розгляду. Дії судді по підготовці справи до судового розгляду. Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі, на стадії підготовки справи до судового розгляду.
Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
Значення стадії судового розгляду цивільних справ. Судове засідання як процесуальна форма розгляду цивільних справ. Підготовча частина судового засідання. Розгляд справи по суті. Судові дебати як самостійна частина судового розгляду справи. Постановлення та оголошення судового рішення. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ. Відкладення судом розгляду цивільної справи. Зупинення провадження в справі. Закриття провадження в справі. Залишення заяви без розгляду. Протокол судового засідання: його значення та порядок ведення.
Тема 18. Постанови суду першої інстанції
Поняття й види судових постанов. Суть судового рішення. Вимоги, яким має відповідати судове рішення. Законність та обґрунтованість судового рішення. Зміст судового рішення. Негайне виконання, визначення порядку виконання судового рішення. Право суду допустити негайне виконання судового рішення. Обов’язок суду допустити негайне виконання судового рішення.
Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив. Законна сила судового рішення.
Ухвали суду першої інстанції. Ухвали суду, що постановляються в дорадчій кімнаті. Ухвали суду, що постановляються на місці. Порядок оскарження ухвал суду. Окремі ухвали.
Тема 19. Провадження у справах, що виникають
із адміністративно-правових відносин

Суть і значення провадження у справах, що виникають із адміністративних правовідносин.
Справи по скаргах на неправильності у списках виборців та списках громадян, які мають право брати участь у референдумі. Справи по скаргах на рішення і дії територіальної виборчої комісії, Центральної та окружної виборчих комісій. Справи по заявах про скасування рішення окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в народні депутати України. Справи про стягнення недоїмки по податках з громадян.
Тема 20. Окреме провадження
Суть і значення окремого провадження.
Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження. Процесуальний порядок визнання громадянина недієздатним чи обмежено дієздатним. Визнання громадянина безвісно відсутнім чи оголошення його померлим. Справи про усиновлення дітей. Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану. Відновлення прав на втрачені цінні папери. Встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Тема 21. Провадження в апеляційній інстанції
Сучасні системи оскарження судових рішень. Суть і значення апеляційного оскарження рішення суду. Право апеляційного оскар­ження рішень та порядок його реалізації. Строки апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Порядок внесення апеляційної скарги, апеляційного подання прокурора. Процесуальний порядок розгляду апеляційної скарги судом другої інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження в справі або залишення заяви без розгляду. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції й ухвалення нового рішення. Підстави для відхилення скарги, подання прокурора на ухвалу суду першої інстанції, зміна чи скасування суду першої інстанції.
Ухвала та рішення суду апеляційної інстанції. Чинність ріше­нь і ухвал суду апеляційної інстанції. Оскарження і перевірка ухвал суду другої інстанції.
Тема 22. Провадження в касаційному порядку
Суть і значення перегляду судових рішень, ухвал і постанов у касаційному порядку. Право касаційного оскарження, касаційного подання судових рішень. Умови і порядок його реалізації. Строк на касаційне оскарження. Порядок подачі касаційної скарги, касаційного подання прокурора. Підготовка касаційного розгляду справи. Процесуальний порядок розгляду цивільних справ судами касаційної інстанції. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження судів касаційної інстанції. Підстави для відхилення касаційної скарги, касаційного подання прокурора. Підстави для скасування судових рішень і передачі справи на новий розгляд. Підстави для скасування рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі судового рішення, що було помилково скасовано. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишення заяви без розгляду. Постановлення ухвал і рішень судом касаційної інстанції. Зміст рішення та ухвали суду касаційної інстанції. Чинність рішень і ухвал суду касаційної інстанції. Повторна касація.
Тема 23. Провадження за нововиявленими
та винятковими обставинами

Підстави перегляду рішень, ухвал і постанов суду у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Поняття нововиявлених обставин. Поняття виняткових обставин. Суди, що переглядають рішення, ухвали. Строки подання заяв про перегляд справ у зв’язку з нововиявленими та виключними обставинами. Форма і зміст заяви. Процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.
Тема 24. Виконавче провадження
Поняття і значення виконавчого провадження.
Органи примусового виконання. Особи, які беруть участь у справі в стадії виконання судових постанов. Їх процесуальні права та обов’язки. Підстави примусового виконання. Виконавчі документи. Процесуальні строки пред’явлення виконавчих докумен­тів до примусового виконання. Загальні правила виконання. Мирова угода і відмова від примусового виконання. Відстрочка та розстрочка виконання. Заміна способу виконання. Поворот виконання. Контроль і перевірка виконання.
Тема 25. Цивільні процесуальні права
іноземних громадян та осіб без громадянства.
Судові доручення. Міжнародні договори

Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом. Правове становище іноземців у цивільному процесі. Цивільні процесуальні права іноземних громадян, іноземних підприємств та організацій. Цивільні процесуальні права осіб без громадянства.
Підсудність справ з іноземним елементом. Позови до іноземних держав. Дипломатичний імунітет. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів. Визнання і виконання рішень іноземних судів.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.