лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПРОГРАМНІ ЗАПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

 

  • Цивільне процесуальне право в системі права України.
  • Особливості предмету і методу цивільного процесуального права.
  • Види проваджень у цивільному процесі (в суді першої інстанції), їх особливості.
  • Порівняльна характеристика позовного провадження та провадження по справах, що виникають з адміністративних правовідносин.
  • Порівняльна характеристика провадження по справах, що виникають з адміністративних правовідносин, та окремого провадження.
  • Порівняльна характеристика окремого та позовного провадження.
  • Принципи цивільного процесуального права.
  • Конституційні принципи цивільного процесуального права.
  • Принципи цивільного процесуального права, закріплені в законодавстві про цивільне судочинство.
  • Принцип законності як гарант здійснення правосуддя.
  • Принцип національної мови судочинства. Порядок його реалізації в судах України. Наслідки порушення цього принципу.
  • Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону. Порядок його реалізації в судах України.
  • Принцип рівності перед законом і судом. Порядок його реалізації в судах України.
  • Принцип диспозитивності. Його значення при вирішенні цивільних справ.
  • Принцип об’єктивної істини.
  • Принцип рівності сторін. Порядок його реалізації в судах України. Наслідки порушення цього принципу.
  • Принцип раціональної процесуальної форми. Його значення при вирішенні цивільних справ.
  • Принцип безпосередності судового розгляду справи. Порядок його реалізації в судах України. Наслідки порушення цього принципу.
  • Стадії цивільного процесу.
  • Цивільні процесуальні правовідносини. Їх відмінність від інших правовідносин
  • Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.
  • Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.
  • Зміст цивільних процесуальних правовідносин.
  • Сторони в цивільному процесі.
  • Позивач як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин на всіх стадіях процесу.
  • Відповідач як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин на всіх стадіях процесу.
  • Права й обов’язки сторін у цивільному процесі.
  • Неналежна сторона в цивільному процесі.Порядок визначення неналежності. Особливості процесуального становища.
  • Неналежний відповідач. Порядок заміни неналежного відповідача. Юридичні наслідки.
  • Неналежний позивач. Порядок заміни неналежного позивача. Юридичні наслідки.
  • Процесуальна співучасть: поняття, форми, значення. Відмінність співучасників від третіх осіб.
  • Процесуальне правонаступництво. Відмінність правонаступництва від заміни неналежної сторони.
  • Поняття і види третіх осіб.
  • Порядок вступу у справу третіх осіб із самостійними вимогами. Їх права та обов’язки. Відмінність від співучасників.
  • Порядок вступу у справу третіх осіб без самостійних вимог. Їх права та обов’язки. Особливості процесуального становища третіх осіб без самостійних вимог.
  • Участь у цивільному процесі прокурора.
  • Завдання прокуратури у цивільному процесі.
  • Форми участі прокурора у цивільному процесі.
  • Участь у цивільному процесі органів держави, місцевого самоврядування та інших осіб, які захищають права громадян у суді.
  • Форми участі у цивільному процесі органів держави та місцевого самоврядування.
  • Поняття та значення представництва в цивільному процесі.
  • Законне представництво: підстави виникнення, обсяг повноважень, їх підтвердження в суді.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.