лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

БЛОК (МОДУЛЬ) 2


Теми
Тема 14. Докази і доказування.
Тема 15. Порушення в суді цивільної справи.
Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду.
Тема 17. Постанови суду першої інстанції.
Тема 18. Судовий розгляд цивільної справи.
Тема 19. Провадження в справах, що виникають з адміністративно-правових відносин.
Тема 20. Окреме провадження.
Тема 21. Провадження у касаційній інстанції.
Теми 22—23. Перегляд рішень, ухвал та постанов суду, що набрали законної сили.
Тема 24. Виконання судових рішень.

Контроль проводиться у формі самостійної письмової роботи по виконанню практичних завдань.
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

  • Судове доказування: поняття і види доказів.
  • Предмет і обов’язок доказування. Обставини, що не підлягають доказуванню.
  • Належність доказів і допустимість засобів доказування.
  • Засоби доказування.
  • Забезпечення доказів.
  • Поняття позову, його елементи та види.
  • Процесуальний порядок пред’явлення позову.
  • Позовна заява, її форма і зміст.
  • Прийняття позовної заяви суддею.
  • Захист інтересів відповідача.
  • Зміна позову в цивільному процесі
  • Відмова від позову і визнання позову.
  • Мирова угода сторін у суді.
  • Забезпечення позову в цивільному процесі.
  • Мета і значення підготовки справи до судового розгляду.
  • Зміст і порядок провадження підготовки цивільних справ до судового розгляду.
  • Поняття та значення стадії судового розгляду справи.
  • Складові частини судового розгляду, їх зміст.
  • Протокол судового засідання.
  • Поняття та види постанов суду першої інстанції.
  • Вимоги до судових актів.
  • Зміст судового рішення.
  • Усунення недоліків рішення судом, який його постановив.
  • Законна сила судового рішення.
  • Ухвали суду першої інстанції.
  • Особливості розгляду справ, що виникають з адміністра-
   тивних правовідносин.
  • Процесуально-правова природа окремого провадження.
  • Порушення в суді справ окремого провадження.
  • Поняття апеляційного провадження та його основні риси.
  • Процесуальний порядок апеляційного провадження.
  • Провадження в касаційному порядку.
  • Суди, які розглядають справи в касаційному порядку. Особливості розгляду цих справ.
  • Підстави та порядок перегляду справ за нововиявленими та особливими обставинами.
  • Виконавчі документи та органи примусового виконання.
  • Відстрочка й розстрочка виконання.
  • Поворот виконання.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.