лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

 


(д — денне навчання,

                                                   

Тема

Всього годин

1. Предмет і система цивільного процесуального права

6

2. Принципи цивільного процесуального права

6

3. Цивільні процесуальні правовідносини

6

4. Сторони в цивільному процесі

4

5. Треті особи в цивільному процесі

4

6. Участь прокурора у цивільному процесі

4

7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб

4

8. Представництво в цивільному процесі

4

9. Процесуальні строки

4

10. Підвідомчість цивільних справ

4

11. Підсудність цивільних справ

4

12. Судові витрати

4

13. Санкції цивільного процесуального права

2


14. Доказування і докази в цивільному процесі

10

15. Порушення у суді цивільної справи

10

16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду

4

17. Судовий розгляд цивільної справи

7

18. Постанови суду першої інстанції

7

19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин

6

20. Окреме провадження

6

21. Провадження в апеляційній інстанції

6

22. Провадження в касаційному порядку

4

23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами

4

24. Виконавче провадження

5

25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори

5

Разом

130

ГОДИН ЛЕКЦІЙ,
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
в — вечірнє,  з — заочне)

У тому числі

лекції

семінари

самостійна
робота

індивідуальна
робота

д

в

з

д

в

д

в

з

д

в

2

2

1

1

1

3

3

5

2

2

1

1

3

3

6

2

2

2

2

2

2

6

2

2

1

2

2

5

2

2

1

2

2

5

2

2

1

1

3

1

1

3

3

3

1

1

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

3

2

2

1

2

2

3

2

2

1

1

3

1

1

3

3

3

2

2

2

2

6

6

8

2

2

1

2

2

6

6

9

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

3

3

5

2

2

1

2

2

3

3

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

4

2

2

1

1

1

1

4

2

2

1

2

2

1

1

5

3

3

3

2

2

40

40

14

32

32

48

48

113

7

7

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.