лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 24. Виконавче провадження


ПЛАН
1. Поняття та значення виконавчого провадження. Органи, що здійснюють примусове виконання судових постанов.
2. Порядок виконання судових постанов.
3. Відстрочка та розстрочка виконання. Поворот виконання.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 • Назвіть цивільні процесуальні документи, які підлягають примусовому виконанню.
 • Визначте, які дії може виконувати суд у стадії виконання.
 • Назвіть учасників виконавчого провадження.
 • Складіть заяву про відкриття виконавчого провадження.
 • Визначте порядок та умови здійснення виконавчого провадження.
 • Складіть проект ухвали суду про відстрочку виконання у справі про повернення боргу.

Задача 1
Державний виконавець звернувся до суду із заявою про роз’яснення судового рішення.
Який порядок його роз’яснення? Які строки визначені Цивільним процесуальним кодексом щодо роз’яснення рішення?
Задача 2
Чи потребують примусового виконання рішення про перебування громадянина на утриманні, визнання договору недійсним?
Обґрунтуйте відповідь. Назвіть, які рішення виконуються у примусовому порядку.
Нормативно-правові акти та література
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практич­ний коментар. — Х., 2001.
Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р.
Інструкція про проведення виконавчих дій. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р.
Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.


Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян та осіб без громадянства


ПЛАН
1. Поняття міжнародного цивільного процесу.
2. Підсудність судам цивільних справ з іноземним елементом.
3. Визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 • Назвіть правила визначення підсудності справ за участю іноземних громадян.
 • Визначте основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок вирішення в Україні цивільних справ з іноземним елементом.
 • Назвіть особливості дієздатності та правоздатності іноземців та осіб без громадянства в цивільному процесі України.
 • Дайте визначення терміну «судовий імунітет». Хто ним користується?
 • Який порядок виконання доручень іноземних судів?

Задача 1
Хто може бути представниками іноземців у судах України? Визначте права консула. Зробіть порівняльний аналіз повноважень процесуального представника і консула, який виступає представником у цивільному процесі.
Задача 2
Що таке судовий імунітет іноземної держави? На чому він ґрунтується і на кого поширюється?
Нормативно-правові акти та література
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практич­ний коментар. — Х., 2001.
Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 1. Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога. — К., 1996.
Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.
Богуславский М. М. Международное частное право. — М., 1994.
Международное частное право. — Х., 1998.
Гусєв Є. Визначення міжнародної підсудності цивільних справ за участю іноземців на підставі договорів про правову допомогу // Радянське право. — 1991. — № 2.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.