лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 22. Провадження в касаційному порядку


ПЛАН
1. Завдання і значення касаційного провадження.
2. Право касаційного оскарження рішення, ухвали та внесення на нього подання.
3. Строки і процесуальний порядок касаційного оскарження.
4. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції, їх зміст.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 • Провести порівняльний аналіз підстав апеляційного та касаційного провадження.
 • Визначити коло осіб, які мають право касаційного оскарження рішень, ухвал.
 • Дати поняття повторної касації.
 • Визначити завдання суду касаційної інстанції.
 • Скласти проект рішення суду касаційної інстанції по скарзі про визнання незаконним рішення суду першої інстанції про виключення майна з опису.
 • Скласти проект ухвали суду касаційної інстанції по скарзі на ухвалу суду апеляційної інстанції, якою визнано рішення суду першої інстанції про визнання громадянина недієздатним законним і обґрунтованим.

Задача 1
Рішенням Бориспільського районного (місцевого) суду від 12.05.2000 р. було відмовлено у задоволенні позову Немировича до Маркіної про повернення боргу. Рішення не було оскаржене в апеляційному порядку. 10.02.2002 р. Немирович звернувся до касаційного суду зі скаргою про визнання рішення незаконним.
Чи дотримані Немировичем норми законодавства? Які строки касаційного оскарження? Чи може бути поновлений строк касаційного оскарження рішення у разі його пропуску?
Задача 2
Назаренко Лариса звернулася із позовом до Назаренка Володимира про поділ жилого будинку, посилаючись на те, що він є їх спільною сумісною власністю, але у неї склались неприязні стосунки з відповідачем, і він чинить їй перешкоди у користуванні будинком. Позов було задоволено. Рішення не переглядалося в апеляційному порядку.
Назаренко Володимир оскаржив рішення у касаційному порядку.
Які дії має вчинити суддя при підготовці касаційного розгляду справи? Назвіть випадки, коли справа обов’язково переглядається складом судової палати.
Задача 3
Пащенко пред’явила позов до Смирнової про поділ будинку та встановлення порядку користування земельною ділянкою. У позові було відмовлено. Апеляційний суд своєю ухвалою залишив рішення без змін.
Пащенко подала скаргу до апеляційного суду.
В яких випадках рішення буде скасоване і направлене на новий розгляд? Коли суд касаційної інстанції постановляє нове рішення без направлення справи на новий розгляд? Обґрунтуйте відповідь на прикладі запропонованої справи.
Нормативно-правові акти та література
Цивільний процесуальний кодекс України.
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак­тичний коментар. — Х., 2001.
Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду цивільних справ у порядку нагляду» від 26 січня 1990 року № 2.
Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.


Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами


ПЛАН
1. Завдання і значення стадії перегляду справ за нововиявленими та винятковими обставинами.
2. Суб’єкти, строки та підстави перегляду справ у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.
3. Порядок провадження у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 • Визначити нововиявлені обставини.
 • Дати порівняльну характеристику нововиявлених та виняткових обставин.
 • Обґрунтуйте необхідність включення до Цивільного процесуального кодексу порядку перегляду рішень за винятковими обставинами.
 • Складіть заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами у зв’язку:

— з відкриттям істотних для справи обставин, що не могли бути відомі заявникові;
— набранням законної сили вироком суду про злочинні дії позивача.

 • Визначте підсудність даної категорії справ.

Задача 1
У грудні 1998 року Зворикін звернувся до суду з заявою про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішення районного суду від 10.05.1998 р. про поділ жилого будинку. Суд зобов’язав Зворикіна обладнати окремий вхід. Однак після постановлення рішення районний архітектор дав висновок про неможливість обладнати окремий вхід. Виходячи з цього Зворикін просив переглянути рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Чи можна вважати названі обставини нововиявленими? Які обставини визначаються Цивільним процесуальним кодексом як нововиявлені?
Задача 2
В якому випадку може бути підставою для перегляду судової постанови у зв’язку з нововиявленими обставинами встановлений вироком суду факт недостовірності того чи іншого доказового матеріалу?
Задача 3
Яким судом вирішується питання про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень та ухвал, що набрали законної сили? Хто може ставити перед судом питання про перегляд постанов за нововиявленими та винятковими обставинами?
Нормативно-правові акти та література
Цивільний процесуальний кодекс України.
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практич­ний коментар. — Х., 2001.
Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику перегляду судами в зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили» від 27 лютого 1981 р. № 1.
Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.