лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 18. Постанови суду першої інстанції


ПЛАН
1. Процесуальна форма вираження правозастосовчої діяльності судів.
2. Види актів суду першої інстанції.
3. Поняття судового рішення і вимоги до нього.
4. Зміст судового рішення.
5. Умови набрання рішенням суду законної сили та його правові наслідки.
6. Поняття і зміст ухвали суду.
7. Поняття і зміст постанови суду.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

  • Розкрити зміст поняття законної сили судового рішення.
  • Визначити об’єктивні та суб’єктивні межі дії законної сили судового рішення.
  • Порівняти судове рішення та судову ухвалу.
  • Назвати основні структурні елементи судового рішення.
  • Назвати умови постановлення додаткового рішення.
  • Розкрити зміст таких якостей судового рішення: виключність, преюдиціальність, загальнообов’язковість.
  • Назвати випадки, в яких суд вправі роз’яснити своє рішення.
  • Скласти проект:

— судового рішення про стягнення суми боргу за договором позики;
— ухвали суду про затвердження судом мирової угоди;
— ухвали суду про призначення судово-психологічної експертизи у справі про компенсацію моральної шкоди потерпілому в ДТП.

  • Визначити, яку постанову (рішення чи ухвалу) повинен винести суд під час розгляду:

а) заяви Семенюка про виключення з акту опису належного йому на праві власності майна;
б) заяви відповідача про передачу справи до суду за місцем його проживання;
в) заяви Ільницької про накладення арешту на автомобіль у порядку забезпечення її позову до колишнього чоловіка про поділ спільного сумісного майна;
г) заяви Вінниченка про розгляд його позовної заяви щодо поновлення на роботі в закритому судовому засіданні;
д) скарги Олешника про незаконне накладення штрафу за безбілетний проїзд у тролейбусі;
е) заяви Скиби про відстрочку виконання судового рішення.
Задача 1
Суд задовольнив позов Кличка до Рюрика про стягнення з останнього 12 000 грн. Після набрання рішенням законної сили Рюрик звернувся до того самого суду із заявою про відстрочку виконання рішення строком на 2 роки, посилаючись на скрутне матеріальне становище. Суд виніс ухвалу, в якій визначив розстрочити сплату присуджених з Рюрика сум на два роки, стягуючи з нього на користь Кличка по 500 грн щомісяця.
Чи правильні дії суду ?
Задача 2
Районний суд задовольнив позов Бобрика до фабрики відносно стягнення 16 000 грн одноразово та 400 грн щомісяця до пов­торного медичного огляду в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю позивача на виробництві. Справа розглядалася за місцем знаходження відповідача (фабрики).
До набрання рішенням законної сили Бобрик звернувся до райсуду за місцем свого проживання із заявою про звернення рішення до негайного виконання — у зв’язку з тим, що він став інвалідом першої групи, отримує маленьку пенсію і має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Суддя постановив ухвалу про залишення заяви без розгляду на тій підставі, що рішення оскаржене відповідачем.
Чи допущені порушення процесуального закону?
Задача 3
Рішенням Дніпровського райсуду м. Дніпродзержинська позовні вимоги Карімової до Карімова про поділ спільного сумісного майна подружжя на суму 86 400 грн задоволений повністю. Через місяць Карімова звернулася до цього самого суду із заявою про додатковий поділ майна: музичного центру, двох килимів, бібліотеки та колекції поштових марок (12 тис. шт.), які вона забула зазначити у позовній заяві. Додатковим рішенням суду було здійснено поділ зазначеного майна.
Чи правильні дії суду?
Нормативно-правові акти та література
Цивільний процесуальний кодекс України.
Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (із змінами).
Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996. — С. 229—273.
Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1977.
Штефан М. И., Дрижчаная Е. Т., Радзиевская Я. К. и др. Гражданское процессуальное право Украины. — К., 1989.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.