лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 15. Порушення цивільної справи в суді


ПЛАН
1. Поняття і суть позовного провадження.
2. Поняття і види позовів.
3. Структура позову.
4. Процесуальний порядок пред’явлення позову.
5. Зміст і форма позовної заяви.
6. Прийняття позовної заяви.
7. Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

  • Знайти в статтях Цивільного процесуального кодексу відповіді на запитання:

— підстави для відмови в прийнятті позовної заяви;
— зміст зустрічної позовної заяви;
— строки розгляду цивільної справи в суді першої інстанції;
— вручення повістки відповідачеві, місцеперебування якого невідоме;
— відомості, які має містити позовна заява.

  • Визначити правила пред’явлення зустрічного позову;
  • Скласти позовну заяву

— про відшкодування шкоди;
— розірвання шлюбу;
— поновлення на роботі.
Задача 1
Озарків пред’явив у суд позов до Яшного про стягнення боргу, зазначивши у позовній заяві, що відповідач у 1997 р. позичив у нього 3 тис. грн строком на три роки, але борг до цього часу не повернув. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що встановлений законом термін позовної давності позивачем пропущений.
Чи правомірні дії судді?
Задача 2
При розгляді справи за позовом Чорнойвана до колишньої дружини Шайноги про поділ будинку Шайнога подала зустрічний позов про передачу їй будинку повністю, з призначенням грошової компенсації Чорнойвану за належну йому частку в будинку та відмову йому в реальному поділі. Відповідач проти одночасного розгляду обох позовів не заперечував, але суд відмовив у прийнятті зустрічного позову, пославшись на вимоги ст. 140 ЦПК України про те, що зустрічний позов має бути пред’явлено не пізніше ніж за три дні до судового засідання.
Чи правомірні дії суду?
Задача 3
Броварський районний суд, розглянувши спір між колишнім подружжям Лиховид про поділ будинку, постановив рішення, згідно з яким Лиховиду О. виділена північна частина будівлі, а його дружині Лиховид К. (з урахування, що з нею залишено малолітню дитину) — південна частина (в рівних частках). Через півроку Лиховид К., не погоджуючись з поділом будинку, подала до суду інший варіант його поділу, посилаючись на те, що прийнятий судом варіант поділу її не влаштовує. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви.
Чи правомірні дії судді?
Задача 4
Сливка пред’явила позов до Бальви про збільшення розміру аліментів, що були стягнуті з відповідача рішенням суду два роки тому. Позивачка зазначала, що її син — відповідач по справі — не надає їй матеріальну допомогу, яку вона потребує як непрацездатна. З погіршенням стану здоров’я і нерегулярністю виплати пенсії цих коштів за рішенням суду для проживання недостатньо, тому син має сплачувати по 20 грн щомісяця, оскільки його заробіток збільшився, він закінчив навчальний заклад і працює. Зважаючи на наявність рішення суду між тими самими сторонами й про той самий предмет на тих самих підставах, суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись на п. 3 ст. 136 ЦПК України.
Чи правомірні дії суду?
Задача 5
Розглянувши справу за позовом заводу «Більшовик» до Зозулі про стягнення заподіяної шкоди, суд позов задовольнив. Оскаржуючи рішення, Зозуля зазначав, що позов пред’явив і підтримував майстер цеху на підставі довіреності, яку підписав начальник цеху, хоча керівництво заводу претензій до нього не пред’являло.
Якою має бути ухвала суду касаційної інстанції?
Нормативно-правові акти та література
Конституція України. — К., 1996.
Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 16, 17.
Постанова пленуму Верховного суду України «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» від 5 березня 1997 р. № 1. // Збірник постанов пленуму Верховного суду України. — Ч. 1. — К., 1995. — С. 196—201.
Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.
Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996.
Пушкарь Е. Г. Конституционное право на судебную защиту. — Львов, 1982.
Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: Юридичний довідник. — К., 1994.
Хандурін М. Позов і право на нього в науці радянського цивільного процесу // Радянське право. — 1990. — № 3.
Гузь Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду // Радянське право. — 1986. — № 1.
Паневич А. С. Методические рекомендации о подготовке к рас­смотрению дел по спорам, связанным с правом личной собственности на жилую долю. — К., 1990.
Васильченко М. М. Заперечення проти позову: Навч. посібник. — Х., 1973.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.