лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 10. Підвідомчість цивільних справ суду


ПЛАН
1. Поняття і види підвідомчості цивільних справ.
2. Загальні правила визначення підвідомчості.
3. Підвідомчість позовних справ суду.
4. Підвідомчість справ, що виникають з адміністративно-правових відносин.
5. Підвідомчість справ окремого провадження.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

  • Назвати всі відомі категорії справ, що підвідомчі загальним судам.
  • Охарактеризувати (розкрити зміст) підвідомчість:

— виключну;
— альтернативну;
— умовну;
— підвідомчість пов’язаних між собою справ;

  • Назвати всі відомі винятки із загальних правил підвідомчості суду позовних заяв.
  • Визначити, чи підвідомчі зазначені справи суду:

— спір з приводу межі земельної ділянки між двома односельчанами;
— скарга на неправильність запису в книзі актів громадянського стану;
— скарга на рішення Центральної виборчої комісії;
— справа про розірвання шлюбу та поділ спільного сумісного майна подружжя, яке має двох неповнолітніх дітей;
— справа про розірвання шлюбу та поділ спільного сумісного майна подружжя, яке не має неповнолітніх дітей;
— справа про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей;
— спір з приводу неналежного виконання зобов’язань за договором поставки між ТОВ та АТ;
— спір про встановлення факту наявності родинних стосунків між громадянами О. і К.;
— спір з приводу поширення неправдивих відомостей між редакцією газети «Вісті» та страховою компанією «Ліга»;
— спір з приводу поширення неправдивих відомостей між редакцією газети «Вісті» та громадянином В.
Задача 1
Директор фабрики своїм наказом позбавив робітника премії, яка виплачувалася за підсумками роботи за рік. Робітник звернувся до юридичного відділу заводу за роз’ясненнями порядку захисту свого трудового права щодо заробітної плати і позбавлення премії.
Яку відповідь він повинен одержати від юрисконсульта?
Задача 2
Вовчина одержала цінну бандероль. Відкривши її, жінка виявила, що всі вміщені в ній речі промокли і стали непридатними для користування. Вона звернулася до юридичної консультації з проханням сприяти в захисті порушеного права і стягненні з поштового відділення вартості бандеролі.
Яку відповідь повинен надати юрисконсульт?
Нормативно-правові акти та література
Конституція України. — Ст. ст. 8, 55, 124.
Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 2, 15.
Постанови пленуму Верховного суду України:
«Про підготовку справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 р. (з наступними змінами);
«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9;
«Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31 березня 1995 р.;
«Про внесення змін та доповнень до постанови пленуму Верховного суду України від 28 вересня 1990 р. “Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій”» від 25 грудня 1996 р.;
«Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30 травня 1997 р.;
«Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян» від 3 грудня 1997 р.
Про підвідомчість цивільних справ загальним судам та господарських спорів арбітражним судам: Лист Верховного суду України від 14 липня 1995 р. та Вищого арбітражного суду України від 20 липня 1995 р.
Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.
Палиюк В. П., Шаталюк С. Д. О некоторых вопросах подведомственности гражданских дел судам и арбитражным судам по новому законодательству Украины. — Николаев, 1993. — Ч. 1.
Бабій Л. Чи варто звертатись до третейського суду? Переваги перед арбітражною та судовою процедурами. // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1998. — № 3.
Ткаченко В. Роль третейских судов в общей системе судебных органов Украины // Юрид. практика. — 1996. — № 17—18.


Тема 11. Підсудність цивільних справ


ПЛАН
1. Поняття і види підсудності цивільних справ.
2. Наслідки порушення правил про підсудність.
3. Зміна підсудності у цивільному процесі України.
4. Порядок передачі справ з одного суду в інший у межах України.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

  • Розкрити зміст підсудності

— родової;
— територіальної;
— альтернативної;
— договірної;
— виключної.

  • Визначити, якій судовій ланці підсудні справи:

— спір між громадянином та районним судом з приводу відшкодування шкоди, завданої незаконними діями суду;
— спір між громадянами П. і Т. з приводу виконання договору позики;
— спір між іноземним громадянином та підприємством з приводу незаконного звільнення з роботи;
— спір між прокуратурою області та редакцією газети «Вісник» з приводу спростування відомостей, що не відповідають дійсності;
— спір між працівником органів внутрішніх справ та Міністерством внутрішніх справ з приводу призначення розміру компенсації;

  • Назвати приклади цивільних справ, підсудних обласному суду.
  • Назвати відомі вам випадки альтернативної підсудності.
  • Назвати чотири встановлені законом випадки виключної підсудності (ст. 130 ЦПК).

Задача 1
Громадянина Голибороду було засуджено Житомирським обласним судом за ст. 86 КК України і направлено для відбуття покарання в місцях позбавлення волі. Організація, в якій до засудження працював Голиборода, звернулася до районного суду м. Житомира з позовом до Голибороди про стягнення одержаних і неповернутих матеріалів. Позов було пред’явлено за місцем проживання Голибороди до засудження. Суддя переслав позовну заяву до суду за місцем відбуття покарання.
Який суд має розглянути справу?
Задача 2
Робітник Дунай звернувся до районного суду за місцем свого проживання з позовом до виробничого кооперативу «Будівельник» про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю при виконанні ним трудових обов’язків. Суддя відмовив у прийнятті заяви, відсилаючи Дуная до районного суду за місцем знаходження відповідача.
Як оцінити дії суду? Який вид підсудності має місце в даному випадку?
Задача 3
Кметюка було засуджено Полтавським обласним судом за розкрадання власності підприємства і направлено для відбуття покарання в м. Житомир. Підприємство, на якому працював Кметюк і здійснив розкрадання, звернулося до Ленінського райсуду м. Полтави (за місцем проживання засудженого) з позовом до Кметюка про стягнення вартості викраденого майна. Суд переслав позовну заяву до Житомира за місцем відбуття Кметюком покарання.
Як оцінити дії суду? Який суд повинен розглядати зазначену справу?
Нормативно-правові акти та література
Конституція України. — Ст.ст. 8, 55, 124.
Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 2, 15.
Постанови пленуму Верховного суду України:
«Про підготовку справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 р. (з наступними змінами);
«Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (з наступними змінами);
«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р., № 9;
«Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31 березня 1995 р.;
«Про внесення змін та доповнень до постанови пленуму Верховного суду України від 28 вересня 1990 р. “Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій”» від 25 грудня 1996 р.;
«Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30 травня 1997 р.;
«Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян» від 3 грудня 1997 р.
Про підвідомчість цивільних справ загальним судам та господарських спорів арбітражним судам: Лист Верховного суду України від 14 липня 1995 р. та Вищого арбітражного суду України від 20 липня 1995 р.
Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.