лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 8. Представництво в цивільному процесі


ПЛАН
1. Поняття представництва в цивільному процесі України.
2. Види представництва в цивільному процесі.
3. Умови для здійснення представництва в цивільному процесі.
4. Процесуальні права й обов’язки представника.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

  • Назвати всі відомі види представництва в цивільному процесі.
  • Визначити встановлені законом обмеження щодо представництва в цивільному процесі.
  • Скласти договір доручення на ведення цивільної справи в суді адвокатом.
  • Скласти довіреність на ведення цивільної справи в суді адвокатом від імені юридичної особи.

Задача 1
Прокурор Шевченківського району м. Києва звернувся до суду з позовом до громадянки Підгірної про позбавлення її материнських прав щодо неповнолітнього сина Романа. Одночасно до суду з позовом звернувся також батько дитини Підгірний, який просив передати сина йому на виховання і зазначив, що позивачем у справі має бути саме він, а не прокурор.
Яким є процесуальне становище осіб, котрі беруть участь у справі?
В якості кого може взяти участь у справі Підгірний?
Задача 2
Підприємство звернулося до суду з позовом до охоронця про стягнення з нього 15 тис. грн відшкодування за шкоду, завдану пожежею, яка виникла з вини відповідача. В суді інтереси позивача представляв бухгалтер, в довіреності якого було вказано, що йому доручено вести справу з усіма правами позивача. В судовому засіданні він відмовився від позову, і суд справу провадженням припинив.
Чи правильні дії суду? Який вид представництва має місце?
Як оформляються повноваження представника для участі в судовому засіданні?
Нормативно-правові акти та література
Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 12.
Закон України «Про адвокатуру» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9.
Штефан М. И., Дрижчаная Е. Г., Гусев Е. В. Представительство граждан в суде. — К., 1991.
Тертышников В. И. Гражданский процесс: Курс лекций. — Х., 1994.
Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданским делам. — М., 1984.
Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. — 1997. — № 1.
Атамась Т. Функції адвоката в цивільному судочинстві // Право України. — 1997. — № 6.


Тема 9. Процесуальні строки


ПЛАН
1. Поняття процесуальних строків та їх види.
2. Обчислення процесуальних строків.
3. Продовження та поновлення процесуальних строків.
4. Переривання процесуальних строків.
5. Строки підготовки та строки розгляду справ.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

  • Визначити основні правила обчислення строків у цивільному процесуальному праві.
  • Скласти схему «Види строків у цивільному процесі».
  • Визначити види зазначених строків за класифікацією цивільних процесуальних строків:

— строк для внесення зауважень на протокол судового засідання (ст. 200 ЦПК);
— строк, наданий суддею для виправлення недоліків позовної заяви (ст. 139 ЦПК);
— строки, в які підприємства, установи, організації, трудові колективи, щодо яких винесено окрему ухвалу суду, зобов’язані повідомити суд про вжиті ними заходи щодо усунення недоліків у їх роботі;
— строки пред’явлення судового рішення до виконання (ст. 359 ЦПК);
— строки на порушення питання про постановлення додаткового рішення;
— строк на касаційне оскарження рішень суду першої інстанції (ст. 291 ЦПК);
— строк пред’явлення позову заявником до держателя цінного папера (ст. 281 ЦПК).
Задача 1
Громадянин Хара пред’явив позов до колишньої дружини про визнання за ним права власності на половину зведеного разом з нею будинку. Виходячи з вартості половини будинку Хара сплатив державне мито у розмірі 400 грн. Під час розгляду справи з’ясувалося, що позивач брав участь у добудові будинку розпочатого відповідачкою будівництва, і тому суд визнав за ним право не на 1/2, а на 1/3 частину будинку. Витрати по сплаті державного мита суд стягнув з відповідачки на користь позивача.
Чи правильне рішення суду?
Задача 2
Смага подала позов до Мурашка про стягнення аліментів на утримання дочки. Задовольняючи позов, суд стягнув з відповідача і державне мито. Оскаржуючи судове рішення, відповідач посилався на те, що при пред’явленні позову Смага була звільнена від сплати державного мита, через що він не зобов’язаний його сплачувати.
Чи обґрунтована скарга відповідача? В якому розмірі стягується з відповідача державне мито у таких випадках?
Нормативно-правові акти та література
Цивільний процесуальний кодекс України.
Постанови пленуму Верховного суду України:
«Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (із наступними змінами);
«Про практику розгляду судами України цивільних справ у касаційному порядку» від 11 жовтня 1995 р. № 8 (зі змінами). — Пп. 9, 10.
Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.
Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. — Х., 1992.
Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996. — С. 80—85.
Синенко В. О соблюдении процессуальных сроков // Сов. юстиция. — 1986. — № 16 — С. 28—34.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.