лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 

Тема 1. Предмет і система цивільного
процесуального права


ПЛАН
1. Форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій.
2. Сутність правосуддя у цивільних справах.
3. Поняття цивільного процесуального порядку захисту особистих прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб.
4. Поняття цивільного судочинства.
5. Поняття цивільного процесуального права та його місце у правовій системі України.
6. Джерела цивільного процесуального права України.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

  • Визначити, які законодавчі акти з названих належать до джерел цивільного процесуального права:

— Конституція України;
— Цивільний процесуальний кодекс України;
— Кримінальний процесуальний кодекс України;
— Кодекс про шлюб і сім’ю України;
— Закон України «Про власність»;
— Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду».

  • Визначити місце в правовій системі та юридичне значення постанов пленуму Верховного суду України.

Задача 1
Між Нечаєм та Петренком виник спір з приводу суміжного землекористування.
Які форми захисту їхніх прав можливо застосувати?
Задача 2
Нудьга, який ніде не працює і не має певного місця проживання, свавільно оселився в двокімнатній квартирі, що належить Мусію на праві приватної власності.
Який порядок захисту порушеного права Мусія?
Нормативно-правові акти та література
Конституція України. — К., 1996.
Цивільний процесуальний кодекс України (станом на 1 серпня 2001 р.).
Цивільне процесуальне право України: Підр. для юрид. вузів і фак. / В. В. Комаров та ін.. — Х., 1999.
Комаров В. В. Предмет цивільного процесуального права. — Х., 1992. — С. 34—37.
Алексеева Л. Судебный прецедент: произвол или источник права? // Сов. юстиция. — 1991. — № 14 — С. 2—7.
Адилкариев Х. Судебная практика как источник права? // Сов. юстиция. — 1991 — № 14 — С. 2—4.
Онопенко В. Судова система України потребує реформування // Урядовий кур’єр. — 1994. — № 134—135.
Телятник Л. Права людини, їх захист та вдосконалення процесуального законодавства // Закон і бізнес. — 1994. — № 33.
Чечот Д. М. Как защитить свое право (юридические советы гражданам). — М., 1988. — С. 18—20.
Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. — М., 1968. — С. 54—56.
Щеглов В. Н. Единство гражданского процесса и его объект // Труды ВЮЗИ. — М., 1977. — Т. 71. — С. 26—34.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.