лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківське право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

Передмова........................................................................................................................... 5
Глава І. Загальні поняття про банківське право....................................................... 6
§ 1. Поняття, предмет і система банківського права........................................... 6
§ 2. Основні принципи і джерела банківського права.......................................... 9
§ 3. Питання вдосконалення банківського законодавства................................ 13
§ 4. Банківські правовідносини, їх зміст і склад................................................ 17
§ 5. Поняття банківської системи, її розвиток та регулювання........................ 19
Глава ІІ. Правове положення Національного банку України............................... 27
§ 1. Загальна характеристика правової природи
Національного банку України..................................................................... 27
§ 2. Основні функції і права Національного банку України............................. 29
§ 3. Органи управління і структура Національного банку
України.......................................................................................................... 31
§ 4. Контрольні та ліцензійні функції Національного банку
України.......................................................................................................... 34
Глава ІІІ. Правове положення комерційних банків................................................. 38
§ 1. Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація................................. 38
§ 2. Порядок утворення і припинення діяльності
комерційного банку...................................................................................... 42
§ 3. Організаційна структура і управління комерційним
банком........................................................................................................... 48
§ 4. Операції та послуги комерційних банків..................................................... 55
§ 5. Правова охорона банківської таємниці....................................................... 59
Глава IV. Правові основи розрахунків........................................................................ 61
§ 1. Поняття і зміст розрахункових правовідносин........................................... 61
§ 2. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах
банків............................................................................................................. 63
§ 3. Правова природа договору банківського рахунку..................................... 67
§ 4. Порядок і форми розрахунків у господарському обігу............................. 68
Глава V. Правове регулювання банківського кредитування................................ 82
§ 1. Поняття, призначення і види кредиту.......................................................... 82
§ 2. Поняття і зміст кредитних правовідносин................................................... 87
§ 3. Правова природа договору банківської позички........................................ 88
Глава VI. Правове регулювання ринку цінних паперів.......................................... 92
§ 1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання.................................. 92
§ 2. Поняття й види цінних паперів................................................................... 100
§ 3. Операції з цінними паперами...................................................................... 103
Глава VII. Загальна характеристика національного валютного
законодавства
.......................................................................................... 106
§ 1. Поняття валютного законодавства і валютного
регулювання............................................................................................... 106
§ 2. Органи, що здійснюють державне валютне регулювання....................... 110
§ 3. Правове регулювання валютних операцій................................................ 113
§ 4. Валютний контроль і відповідальність за порушення
валютного законодавства.......................................................................... 120
Література..................................................................................................................... 125
Додатки.......................................................................................................................... 129
Зразки основних банківських договорів
Додаток 1. Договір про встановлення кореспондентських
відносин.......................................................................................................... 129
Додаток 2. Договір на здійснення розрахунково-касового
обслуговування.............................................................................................. 134
Додаток 3. Кредитний договір...................................................................................... 139
Додаток 4. Кредитний договір №................................................................................. 142
Додаток 5. Договір іпотеки (земля, нерухоме майно,
при якому земля)........................................................................................... 146
Додаток 6. Договір застави цінних паперів................................................................. 149
Додаток 7. Гарантійне зобов’язання............................................................................ 151
Додаток 8. Гарантійний лист......................................................................................... 152
Додаток 9. Договір про обслуговування комерційним банком
посередника, що надає послуги щодо розміщення
приватизаційних майнових сертифікатів...................................................... 153
Додаток 10. Договір на обслуговування комерційним банком
довірчого товариства..................................................................................... 157
Додаток 11. Договір оренди обладнання (лізинг)....................................................... 162

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.