лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РИНОК ПРАЦІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Вступ ....................................................... 3
 1

Методологічні аспекти дослідження ринку
праці як системи відтворення робочої сили
.................. 6
1.1. Ринок праці в економічній системі країни ..................... 6
1.2. Поняття ринку праці .................................... 8
1.3. Об’єктивні та суб’єктивні характеристики категорій
і явищ у відтворювальних процесах на ринку праці ................ 15
1.4. Підходи до диференціації ринку праці ....................... 34
1.5. Умови виникнення та ефективного
функціонування ринку праці ................................ 42
1.6. Процеси відтворення робочої сили в різних типах
економічних систем ....................................... 44
1.7. Вибір моделі ринку праці в соціально орієнтованій
економіці України ........................................ 53
1.8. Функції ринку праці ................................... 66
 2

Iндивiдуальна та сукупна пропозицiя
на ринку працi
............................................. 69
2.1. Компоненти iндивiдуальної пропозицiї
на ринку праці ........................................... 69
2.2. Теорія вибору на ринку працi ............................. 72
2.3. Класична теорiя пропозицiї часу ........................... 81
2.4. Підтвердження практикою висновків класичної
теорiї пропозицiї робочого часу .............................. 84
2.5. Пропозицiя iнтенсивностi працi ........................... 88
2.6. Пропозиція якості робочої сили ........................... 90
2.7. Державне регулювання пропозиції робочої сили ............... 95
 3

Забезпечення зайнятості населення
та допомога по безробіттю
................................ 111
3.1. Поняття зайнятості населення ............................ 111
3.2. Основні концепції зайнятості населення ..................... 115
3.3. Види і форми зайнятості ............................... 120
3.4. Регулювання зайнятості населення ........................ 135
3.5. Програми зайнятості населення .......................... 147
3.6. Види та рiвень безробiття ............................... 148
3.7. Допомога по безробіттю ............................... 157
 4

Гнучкість і жорсткість ринку працi ........................ 166
4.1. Поняття жорсткостi та гнучкостi ринку працi ................. 166
4.2. Гнучкiсть витрат на робочу силу .......................... 170
4.3. Гнучкi форми зайнятостi та використання робочого часу ........ 177
4.4. Організаційно-правові аспекти жорсткості ринку праці в Україні ... 193
 5

Зайнятість на внутрішньофірмовому ринку праці ........... 201
5.1. Причини дисбалансу на внутрішньофірмовому ринку праці ...... 201
5.2. Управлiння процесом руху і стабілізації персоналу ............. 205
5.3. Пристосування кадрів до змін на підприємстві ................ 213
 6

Міжнародний ринок праці ................................. 216
6.1. Тенденції розвитку міжнародного ринку праці ................ 216
6.2. Міжнародна трудова міграція ............................ 218
6.3. Міжнародна організація праці ............................ 226
6.4. Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці ...... 228
 7

Особливості формування ринку праці в Україні ............. 233
7.1. Стан відтворення робочої сили на ринку праці України .......... 233
7.2. Соцiальне партнерство на ринку працi України ................ 246
7.3. Органи державної влади на ринку праці України .............. 261
Література ................................................ 283

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.