лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Банківські операції»

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ..............................................................................................    3

  • Порядок реєстрації та ліцензування діяльності акціонерного
   комерційного банку .....................................................................................    4
  • Ресурси комерційних банків, їх формування та прогнозування ..............   58
  • Безготівкові розрахунки ..............................................................................   67
  • Прогнозування касових оборотів банків ...................................................   80
  • Контроль за додержанням комерційними банками вимог щодо
   обов’язкових резервів .................................................................................   93
  • Банківське кредитування .............................................................................   96
  • Операції комерційних банків з цінними паперами ..................................... 273
  • Обслуговування комерційними банками зовнішньоекономічної
   діяльності клієнтів ....................................................................................... 287
  • Гарантійні і трастові послуги комерційних банків ..................................... 291
  • Лізингові операції ......................................................................................... 294
  • Факторингові операції .................................................................................. 300
  • Менеджмент активів і пасивів у комерційному банку .............................. 304
  • Фінансовий менеджмент у комерційному банку ....................................... 311
  • Додержання економічних нормативів Національного банку України,
   що регламентують діяльність комерційних банків ................................... 350
  • Банківський нагляд ...................................................................................... 355
  • Економічний аналіз діяльності комерційних банків та рейтингова
   оцінка їхнього фінансового стану ............................................................... 360

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.