лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

С. І. Дем’яненко

 

Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві

 

Навчальний посібник

Допущено Міністерством освіти України

 

 

 

 

 

Київ 1998Рецензенти: В. Г. Андрійчук, В. М. Нелеп, доктори економічних наук,
професори, М. Й. Хорунжий, канд. екон. наук, доц. (КНЕУ),
Б. Й. Пасхавер, головний наук. співроб. відділу екон. відносин АПК ін-ту економіки НАН України, Ю. С. Коваленко, д-р екон. наук, головний наук. співроб. відділу інформації АПК ін-ту аграрної економіки УААН
Дем’яненко С. І.
Д 32          Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. — К.: КНЕУ, 1998. — 264 с.
ISBN 966-574-185-3
Розкрито принципи і механізм формування виробничих витрат у сільському господарстві в умовах ринкової економіки. Показано основні чинники та джерела формування виробничих витрат у сільському господарстві на макро- та мікроекономічному рівні. Проаналізовано формування виробничих витрат сільськогосподарських підприємств через призму функцій менеджменту як процесу планування та вдосконалення тактичних і оперативних аспектів господарської діяльності з метою досягнення поставлених стратегічних цілей.
Досліджено зв’язок процесу формування собівартості сільськогосподарської продукції з формами власності на виробничі ресурси та ефективністю господарювання.
Підручник розрахований на слухачів магістерських програм вищих економічних навчальних закладів, спеціалістів сільського господарства, підприємців сфери аграрного бізнесу, науковців.
Рис. 35. Табл. 50. Бібліогр. 140 назв.
ББК 65.32-2
O С.І.Дем’яненко, 1998
ISBN 966-574-185-3                                                                  O КНЕУ, 1998


Навчальне видання


ДЕМ’ЯНЕНКО Сергій Іванович


МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


Навчальний посібник
Редактор Л. В. Логвиненко
Коректор О. Х. Мороз
Комп’ютерний набір Н. О. Мішко
Комп’ютерна верстка Л. В. Богданової, Т. В. Мальчевської
Художник обкладинки О. О. Стеценко

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.