лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.4. Х.400–система і довідкова Х.500–служба
Процес доставки повідомлення потребує відомостей про адресу одержувача, а при великих обсягах мережі запам’ятати всі адреси дуже складно, тому необхідно мати довідкову службу, яка б допомагала отримати адреси відправників/одержувачів (В/О-адреси). Рекомендації МККТТ Х.500 можуть розглядатись як стандарт для подібної довідкової служби.
Метою довідкової Х.500–cистеми є забезпечення глобальної довідкової служби. Усі користувачі потенційно мають право входу в цей довідник, використовуючи певний набір атрибутів. Входи в інформаційну базу довідника розподілені за так званим інформаційно-довідковим деревом. Вершини дерева є входами. Більш високі вершини представляють країни, далі йдуть організації і т.д.
Якщо користувач не знає В/О-адреси, а знає лише довідкове ім’я одержувача, то функції присвоєння виконує найближчий Х.400 — АПП. АПП також може перевіряти правильність В/О-адреси, присвоєного на попередніх етапах пересилки повідом­лення.
Загалом довідкова Х.500-служба має забезпечувати користувача інформацією відносно своїх потенційних партнерів по зв’язку, встановлюючи у такий спосіб нові контакти. Наявність довідкової служби робить прикладні системи більш дружніми щодо користувача.
6.5. PIE Multicom X.400–сучасна електронна пошта
для всіх груп користувачів

Американська корпорація PIE Systems International Inc.
поставляє PIE Multicom X.400 — глобальні корпоративні
мережі передачі повідомлень, які ідеально підходять для великих організацій, банків, державних установ, акціонерних товариств і т.д.
Мережі реалізують принцип відкладених повідомлень — в ній звичайна електронна пошта (Е–mail) вперше в світі інтегру­ється з факсом, телексом та голосовою електронною поштою. Останнє означає, що абоненти можуть використовувати як тер­мінал не лише комп’ютер, а й телефон, факс і телекс. Це дуже приваблива можливість для бізнесменів, журналістів, комерсантів і всіх, чия робота пов’язана з роз’їздами.
Нова пошта не просто інтегрує, але й синтезує зазначені пошти, тобто дає змогу відправляти повідомлення з одного терміналу, а приймати на інший, наприклад, відправляти текстовий файл з комп’ютера, а приймати його на факс.
Не лише для комп’ютерів, але й для інших терміналів
доступний повний Х.400 сервіс: групова розсилка, повідомлення про доставку (недоставку) і читання, доставка після зазначеної дати і т.д.
У поштовій скриньці абонента можуть бути повідомлення різного типу: файли, оцифрований голос, факс, телекс. Для їх прийому потрібно застосовувати відповідний термінал, причому термінал (крім комп’ютера) можна міняти, тобто він не прив’яза­ний до адреси.
Як працюють абоненти. У абонентів, що мають некомп’ютерний тер­мінал, є свої поштові скриньки на своєму поштамті (там, де вони заре­єстровані). Абоненти з комп’ю­тером мають одну поштову скриньку на ньому, а другу — на поштамті, можуть тимчасово закрити одну скриньку і переадресувати всі повідомлення, які надходять, на другу, що зручно на час від’їзду.
Абонент з комп’ютером працює так само, як абонент Х.400 пошти PIE–NET. Повідомлення з «віддаленої» поштової скриньки він одержує на комп’ютер як повідомлення PIE–NET і за форматом вкладень розпізнає їх тип (голос, факс, текст тощо). Голосові вкладення можуть виводитись як на вставний динамік, так і більш якісно програватися звуковими платами.
Абоненти з телефонами й факсами, дозвонившись, вступають з поштамтом у такий діалог: поштамт пропонує голосове меню, абонент набирає потрібний номер пункту або вводить потрібні дані.
Абонент з телекс-терміналом послідовно формує конверт і текстові вкладення свого повідомлення. Він може вступати в текстовий діалог з поштамтом.
Абоненти мережі PIE Multicom X.400 можуть обмінюватися повідом­леннями з абонентами звичайних факс-, телекс- і телефонних мереж, тобто сервер поштамту виконує також функції шлюзу з цими мережами.
Так само, як і в PIE–Net, можна організувати корпоративну мережу, де повідомлення між своїми абонентами будуть проходити через свій поштамт, і водночас мережа може бути пов’язана з іншими мережами. Кіль­кість поштамтів у корпоративній мережі абонента, тобто мережа, може гнучко нарощуватись і конфігуруватись.
Комп’ютер поштамту. Поштамт (його правильна назва PIE Multicom X.400 Server, для короткості сервер) являє собою сервер UNIX додатків з операційною системою SCO UNIX на базі І486DХ2 або Pentium RAM16 і вище (рекомен­дується 64М).
Інтелектуальний маршрутизатор. До комплекту сервера входять інтелектуальний Х.400 маршрутизатор PIE Extended Rauter, який може здійснювати не лише маршрутизацію на адресу одержувача, а й на адресу відправника на основі маски (шаблонів) полів адреси. Правила маршрутизації можуть бути довільними.
Основні функції PIE Multicom X.400 (рис. 6.5):
— обмін повідомленнями між абонентами (Interpersonal Messaging Service–IPMS) з пересилкою повідомлень — MTS (Message Transfer Service);
— передача факсимільних повідомлень (Fax Messaging Service — FMS);
— передача телексних повідомлень (Telex Messaging Service — TMS);
— електронний обмін даними ЕОД (Electronic Data Interchange — EDI);
— пересилання файлів (File Transfer Messaging Service — FTMS);
— передача мовних повідомлень (Voice Messaging Service — VMS).
Усі ці й багато інших послуг базуються на загальній інтегрованій платформі Х.400. PIE Multicom X.400 забезпечує доступ з телефонної мережі загального користування, мережі пакетної комутації та з телексної (телеграфної) мережі.


Рис. 6.5. Електронна пошта PIE Multicom X.400

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.