лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

електронної пошти Х.400
Стандарт Х.400 — це стандарт електронного обміну пові­домленнями. Він має універсальне значення для організації різ­них прикладних систем: електронної пошти, служб передачі повідомлень EDIFACT, служб обміну документами установ.
Стандарт Х.400 у рамках еталонної моделі взаємодії від­критих систем OSI/ISO є стандартом прикладного рівня. Най­більш ефективно системи Х.400 реалізуються на базі мереж передачі даних, що працюють за технологією комутації пакетів згідно зі стандартом Х.25.
Стандарт Х.400 визначає загальну структуру обмінних пові­домлень (конверт, управляючі й адресні поля і склад пові­домлення), протоколів взаємодії ЕОМ, програм і абонентів при обміні повідомленнями, а також широкий набір сервісних можливостей з обробки повідомлень. Протоколи і служби, визначені Х.400, утворюють свою рівневу структуру (рис. 6.1). Програми, які реалізують Х.400 на ЕОМ, підключених до мережі передачі даних, виконують ряд взаємозв’язаних функцій.
Служба агента користувача (АК) виконує функції: підго­товки повідомлення, форматування конверта та управляючих полів, аналізу повідомлень, що приймаються, адресації повідом­лень, перегляду мережного довідника адрес, підготовки адресних списків, розсилання повідомлень. АК також відповідає за збереження повідомлень у файлах (поштових скриньках), вибір­ку повідомлень з файлів, ведення службових журналів з прийому/видачі повідомлень.

Рис. 6.1. Загальна структура Х.400
Програма АК веде через інтерфейсну програму діалог з користувачем. Для користувача видаються підказки, орієнтовані меню і обробляються команди управління електронною пош­тою. Наприклад, такими командами можуть бути:
EXСHANGE — автоматична передача (прийом) набору по­відомлень або файла;
READ — відображення отриманих або відправлених пові­домлень;
COMPOSE — складання, редагування повідомлень;
SEND — відправлення повідомлень у мережу;
REPLY — підготовка відповіді на отримане повідомлення та відправлення повідомлення;
FORWARD — перенаправлення за деякою адресою отриманого повідомлення (можливо, з його виправленням);
MOVE — пересилання повідомлення у файл для зберігання;
DELETE — виведення повідомлення, що зберігається;
SHOW — показ всіх повідомлень, що зберігаються;
CHECK — перевірка умов відповіді або відправлення для ра­ніше пересланих повідомлень;
RECEIVE MSG — неавтоматичне (ручне) отримання пові­домлень;
EXITUA — завершення сеансу роботи агента користувача.
Набір подібних команд і відповідних їм функцій не регламентується стандартом Х.400. Однак загальна функціональ­ність програми АК і протокол її взаємодії з програмою АК адресату повідомлень повністю визначені протоколом Р2. АК, що взаємодіють, однозначним чином структурують повідом­лення, в управляючих полях стандартно вказуються відправ­ник і отримувач повідомлення, список адрес розсилки, предмет пові­домлення, атрибути терміновості передачі й додаткові послуги з передачі повідомлень.
Агент користувача взаємодіє з агентом передачі повідомлень (АПП). Програма АПП приймає повідомлення, контролює фор­мат і наповнення управляючих полів, форматує повідомлення в структуру, яка призначена для розв’язання комунікаційних задач, включаючи ряд механізмів обліку повідомлень, забезпечення надійної передачі, передачі повідомлень про прийом, контроль помилок передачі. Протокол Р1 детально й жорстко виз­начає взаємодію двох АПП. У розподіленій системі електронної пошти, яка охоплює кілька мереж і ЕОМ, можуть взаємодіяти десятки АПП. При цьому вони здійснюють маршрутизацію пові­домлень, проміжне зберігання повідомлень і ряд спеціальних функцій, що гарантують надійність передачі.
Сукупність АК і АПП утворює систему обробки повідомлень (СОП).
Інтерес виробників комп’ютерних і комунікаційних систем до Х.400 визначається визнанням рекомендацій як міжнародного стандарту, який все більше поширюється в Європі, Північній Америці, Азії. Виробники систем розглядають Х.400 як платформу для впровадження в світовий ринок комп’ютерного зв’язку. Практично всі європейські країни планують впровадження комерційних Х.400-cистем.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.