лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

Вступ.................................................................................................................................. 3
1. Світовий ринок електронної інформації............................................................... 7
1.1. Інформаційні ресурси в управлінській діяльності............................................. 7
1.2. Основні характеристики ринку електронної інформації.................................. 10
1.3. Інформаційний ринок підприємців.................................................................... 13
2. Інформаційно-правова система міжнародного бізнесу..................................... 17
2.1. Зовнішньоекономічна діяльність: суб’єкти, види, право................................ 17
2.2. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.................................. 22
2.3. Закон України «Про Єдиний митний тариф» .................................................. 24
3. Міжнародні системи класифікації і кодування................................................... 27
3.1. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.............................. 27
3.2. Основні правила класифікації за Гармонізованою
системою опису і кодування товарів................................................................ 30
3.3. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів
(правила ІНКОТЕРМС) ................................................................................... 33
3.4. Нові міждержавні класифікатори...................................................................... 39
3.5. Системи штрихового кодування товарів.......................................................... 48
4. Державна політика в галузі створення автоматизованих
інформаційних систем за кордоном
.................................................................... 53
4.1. Порівняльна характеристика американського і британського
підходів до державного регулювання в області інформатизації.................... 53
4.2. Основні положення британської технології
розробки автоматизованих систем SSADM.................................................... 57
4.2.1. Загальна характеристика технології SSADM........................................ 57
4.2.2. Типовий технологічний процес SSADM................................................ 59
4.2.3. Основні проектні методики..................................................................... 62
4.2.4. Перспективи розвитку технології SSADM........................................... 64
4.3. Оцінка безпеки інформаційних систем............................................................. 65
4.3.1. Вимоги до безпеки інформаційних систем у США............................... 65
5. Міжнародний електронний обмін комерційними
і фінансовими даними
............................................................................................ 67
5.1. Принципи електронного обміну........................................................................ 67
5.2. Структура даних EDIFACT. Загальні синтаксичні правила
(стандарт — ISO 9735) ..................................................................................... 72
5.3. Довідник комерційних елементів даних (стандарт ISO7372) ......................... 75
5.4. Стандартні повідомлення................................................................................... 76
5.5. Довідники міжнародного стандарту.................................................................. 77
5.6. Упровадження UN/EDIFACT в діяльність підприємств
(організацій) ...................................................................................................... 78
6. Електронна пошта на базі стандарту Х.400......................................................... 81
6.1. Загальна характеристика систем обробки повідомлень.................................. 81
6.2. Стандарт електронної пошти Х.400.................................................................. 84
6.3. Архітектура Х.400-системи............................................................................... 87
6.4. Х.400-система і довідкова Х.500-служба......................................................... 91
6.5. PIE Multicom X.400 — сучасна електронна пошта для всіх
груп користувачів.............................................................................................. 91
7. Міжнародна міжбанківська мережа SWIFT........................................................ 95
7.1. Загальна інформація про мережу...................................................................... 95
7.1.1. Виникнення мережі.................................................................................. 95
7.1.2. Організаційна структура.......................................................................... 96
7.1.3. Члени і користувачі мережі..................................................................... 97
7.1.4. Переваги мережі...................................................................................... 99
7.1.5. Архітектура мережі SWIFT.................................................................... 99
7.1.6. Ідентифікація учасників товариства..................................................... 104
7.1.7. Обробка повідомлень мережі............................................................... 104
7.1.8. Забезпечення безпеки............................................................................ 105
7.1.9. Розвиток мережі (SWIFT II) ................................................................ 106
7.2. Вступ до SWIFT............................................................................................... 108
7.2.1. Загальні положення............................................................................... 108
7.2.2. Підготовчий період................................................................................ 109
7.2.3. Фінансові витрати.................................................................................. 112
7.2.4. Сприяння банкам з боку товариства.................................................... 112
7.3. Функціонування банку в мережі..................................................................... 113
7.3.1. Технічні засоби і програмне забезпечення........................................... 113
7.3.2. Навчання банківського персоналу....................................................... 115
7.3.3. Обробка інформації............................................................................... 116
8. Зарубіжні центри обробки баз даних................................................................... 117
8.1. Типи баз даних на світовому ринку інформації
і способи доступу до них ................................................................................ 117
8.2. Організація доступу й роботи з ЦОБД........................................................... 123
8.3. Можливості ЦОБД «Dialog» і характеристика його баз даних..................... 123
8.4. Форми надання послуг, ціни, облік використаних
послуг і порядок розрахунків......................................................................... 126
8.5. Оформлення співробітництва з «Dialog» ...................................................... 127
9. Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій....................... 129
9.1. Особливості інформаційних систем для МНК............................................... 129
9.2. Організаційна побудова корпорації................................................................. 131
9.3. Вимоги до проектування і впровадження
інформаційних систем МНК........................................................................... 136
10. Міжнародна комп’ютерна мережа Іnternet...................................................... 140
10.1. Архітектура Internet........................................................................................ 140
10.2. Правила роботи в Internet.............................................................................. 144
10.3. Інформаційні ресурси Internet........................................................................ 145
11. Міжнародні інформаційні системи технічного аналізу ринків.................... 147
11.1. Інформаційна організація Рейтер (Reuters) .................................................. 147
11.1.1. Фінансова інформація........................................................................ 148
11.1.2. Системи відображення інформації.................................................... 149
11.1.3. Укладання угод................................................................................... 150
11.1.4. Технічний аналіз у системі Рейтер..................................................... 151
11.2. Інформаційна система Доу-Джонс Телерейт
(Dow Jones Telerate) ....................................................................................... 153
11.2.1. Система Teletrac.................................................................................. 153
11.2.2. Система Teletrac Charting.................................................................... 154
11.2.3. Система Teletrac Workstation.............................................................. 155
11.2.4. Система Teletrac Tradestation.............................................................. 155
11.3. Інформаційна система Bloomberg.................................................................. 156
11.4. Інформаційна система Tenfone...................................................................... 158
Список літератури...................................................................................................... 161

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.