лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.3. Міжнародні правила інтерпретації
комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС)

Практика світової торгівлі свідчить, що єдине розуміння й тлумачення термінів — необхідні умови безконфліктних відно­син сторін у рамках торгових угод. Виходячи з цього Міжна­родна торгова палата (МТГ) прийняла в 1936 р. перший звід факультативних правил інтерпретації комерційних термінів «Інко­термс-1936». Доповнення до нього, внесені в 1953, 1967, 1976, 1980 і 1990 рр., сприяли досягненню більшої впорядкованості відносин експортерів та імпортерів у зв’язку з навантажуванням, переміщенням, розвантажуванням і страхуванням товарів у широкому діапазоні відповідальності, яка послідовно переходить від продавця до покупця.
Однією з головних причин переопрацювання «Інкотермс» в 1990 р. стало спільне прагнення пристосувати термінологію до електронного обміну інформацією (ЕОІ), який набув останніми роками значного поширення.
Відзначаючи ці та інші особливості й зміни в розвитку умов «Інкотермс», важливо водночас підкреслити незмінність їх основного завдання — визначення «критичної точки», тобто ситуації, за якої вважається, що продавець виконав свої умови так, що товар може вважатися поставленим. Водночас не можна недооцінювати їхнього впливу на оформлення товаросупроводжувальної та комерційної документації, експортно-імпортного ліцен­зування і платежів за поставку товару, організацію «пере­віркових операцій», зміст і тип договірних документів, визначення обов’язків продавця з пакування й маркірування вантажів, термінів страхування та ін.
Тлумачення умов «Інкотермс» має рекомендаційний характер. Тому учасники торгових операцій, погоджуючись дотримуватися їх при виконанні угод, повинні зробити в контракті відповідні застереження. При цьому контрагенти можуть розглядати «Інкотермс» як загальний базис контракту і доповнювати його спеціальними дефініціями для того, щоб погодити термін з особливостями угоди або з іншими вимогами. Для більш точного формулювання умови, яка б відповідала характеру та особливостям конкретної угоди, доцільно не лише обговорити всі нюанси між сторонами, а й звернутися за порадою до компетентної й незалежної організації.
Умови «Інкотермс» стають частиною договору лише за наявності взаємного рішення сторін, тобто якщо при визначенні взаємних обов’язків вони прямо або опосередковано посилаються на ці умови. Аби уникнути непорозумінь і суперечок при укладанні письмового договору, звичайно в текст включають таку фразу: «При тлумаченні цього контракту мають силу умови «Інкотермс» в діючій редакції».
У зв’язку з підготовкою «Інкотермс-1990» МТП висловилась за прийняття нової методики оформлення комерційних термінів, які були поділені на чотири групи:
— група E вміщує умови ExW, згідно з якими покупець одержує готовий до відправлення товар поблизу заводу-продавця;
— до групи F входять умови, згідно з якими продавець зобов’язаний доставити товар до транспортних засобів, які вказав покупець (умови FCA, FAS, FOB);
— до групи С входять умови, які передбачають, що продавець повинен укласти договір перевезення, однак не несе ризику втрати і пошкодження вантажу й додаткових витрат після його завершення (умови CFR, CIF, CPT, CIP);
— до групи D входять умови, згідно з якими продавець несе всі ризики й витрати, пов’язані з доставкою вантажу до місця призначення (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
Крім того, проведено класифікацію умов «Інкотермс» з точки зору обов’язків продавця (табл. 3.2) і за застосовуваними видами транспорту (табл. 3.3).
Таблиця 3.2
Класифікація умов «Інкотермс» з точки зору обов’язків продавця

Умови ІНКОТЕРМС

 

 

Назва

Український еквівалент

 

Відправлення товару

EXW
Ex Works

Франко-завод

Е

 

FCA

Франко-перевізник

 

Основні

Free Carrier

 

 

витрати з

FAS

ФАС

F

перевезення

Free Aiongside Ship

Франко вздовж борту судна

 

не оплачено

FOB

ФОБ

 

 

Free On Board

Франко-борт

 

 

CFR

Вартість і фрахт

 

 

Cost ant Freight

 

 

 

CIF

СІФ

 

Основні
витрати з

Cost, Іnsurance and Freight

Вартість, страхування і
фрахт

G

перевезення

CPT

Перевезення оплачено до

 

оплачено

Carriage Paid To

 

 

 

CIP

Перевезення і страхування

 

 

Carriage and Insurance Paid To

оплачені до

 

 

DAF

Поставлено на кордон

 

 

Delivered At Frontier

 

 

 

DES

Поставлено франко-судно

 

 

Delivered Ex Ship

 

 

Поставка

DEQ

Поставлено франко-причал

D

товару

Delivered Ex Quay

 

 

 

DDU

Поставлено, мито не

 

 

Delivered Duty Unpaid

сплачено

 

 

DDP

Поставлено, мито сплачено

 

 

Delivered Duty Paid

 

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.