лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти україни
київський національний економічний університет

 

 

 

 

 


Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

 

 

Київ 1999

 

 

Рецензенти:
В. М. Годун, канд. екон. наук, доц. (Київ. нац. екон. ун-т);
О. О. Витязь, канд. техн. наук (фірма ЕСІ)

 

Редактор
Л. Логвиненко

 

 

 

 

 

Гужва В. М., Постєвой А. Г.
Г 93                Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посіб­ник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.
ISBN 996–574–007–5
У посібнику викладено теоретичні й практичні передумови необ­хідності застосування суб’єктами підприємницької діяльності інформаційних систем, створених з використанням міжнародного досвіду функціонування різноманіт­них баз даних, новітніх засобів обчислювальної тех­ніки та інформаційних технологій. Узагальнено досвід функціонування інформаційних систем як необхідної умови розвитку міжнародного бізнесу.
Для студентів магістратури, науковців, працівників різних галузей народного господарства, які займаються питаннями міжнародного бізнесу.
ББК 65.248

 

a  В. М. Гужва,
А. Г. Постєвой, 1999
ISBN 966–574–007–5                                                                a  КНЕУ, 1999


 

Навчальне видання

 

 

Гужва Володимир Михайлович,
Постєвой Анатолій Григорович


Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

Навчальний посібник

 

 

Художник обкладинки  О. Стеценко
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор  В. Білаш
Комп’ютерна верстка  О. Іваненко
Комп’ютерний набір  Н. Мішко

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.