лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Глобальні компанії — бізнес-одиниці, які у своїй міжнародній діяльності використовують концепцію глобального маркетингу.
Багатокритеріальна порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії дає уявлення про ступінь подібності та рівень специфічності цих суб’єктів міжнародного маркетингу (табл. 1).

Таблиця 1
Порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії


Елемент
зіставлення

ТНК

Глобальна компанія

Життєвий цикл товару

У кожній країні товари знаходяться на різних стадіях життєвого циклу

Стандартизація життєвого циклу товару

Споживачі

Споживацькі переваги від­дзеркалюють національні особливості

Глобальна конвергенція споживацьких потреб

Сегментування

Сегменти базуються на від­мінностях
Традиційні товари для кожного сегмента
Багато ринків та сегментів

Сегменти враховують по­дібності
Групування подібних сегментів
Пошук та розширення сег­ментів по всьому світу

Виробництво

Стандартизація стримуєть­ся вимогами адаптації

Глобально стандартизова­не виробництво
Адаптація несуттєва

Адаптація

Необхідна адаптація товару до характеристик зарубіжного ринку

Товари вже адаптовані до глобальних потреб
Можливе несуттєве товарне пристосування

Дизайн

Пристосовується до вимог споживачів

Міжнародні стандарти (еталони) дизайну зак­ладаються ще на стадії проектування товару

Міжнародний маркетинговий
комплекс:

 

 

— товар

Товари відрізняються дизайном, особливостями, функціями, стилем та імід­жем

Концентрація на важливій особливості, унікальності, цінності

 


Закінчення таблиці 1


— ціна

Споживач бажає заплатити більше, але отримати адаптований товар

Споживач віддає перевагу стандартизованому товару за меншою ціною

— просування

Створення національного іміджу товару, який від­повідає національним потребам

Створення глобального іміджу товару, який від­повідає як національним особливостям, так і глобальним потребам

— канали розподілення

Пристосування до націо­нальних каналів розподі­лення

Глобальна стандартизація розподілення

Конкуренція

Конкурентні стратегії для кожного зарубіжного ринку (групи ринків)

Можливість конкурувати на кожному національ­ному ринку, зумовлена глобальністю маркетинго­вої концепції

Експортери — фірми, які виробляють продукцію на національній території і продають її на світовому ринку.
Імпортери –– фірми, які мають постачальників або партнерів з ко­операції за кордоном. Такі фірми можуть не бути ТНК або експортерами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.